Најновије

Никола Никодијевић заказао 41. седницу Скупштине града Најаве

Председник Скупштине Београда Никола Никодијевић заказао је за уторак, 26. септембар, у 10 часова
41. седницу Скупштине града
На дневном реду ће се наћи  предлог решења о давању сагласности на коначни нацрт уговора о јавно-приватном партнерству Града Београда у пружању услуге третмана и одлагања комуналног отпада, као и предлог одлуке о усвајању пројекта јавно-приватног партнерства за изградњу подземних гаража.
Пред одборницима ће бити и предлог мастер плана развоја саобраћајне инфраструктуре Београда – смарт план из 2017. године, те предлог одлуке о успостављању сарадње између Београда и Сеула и измене одлука о подизању споменика Стефану Немањи и о Награди Града Београда.
Скупштина града ће одлучивати и о два плана детаљне регулације за делове општина Земун и Чукарица, као и о измени и допуни плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац на Старом граду, а изјасниће се и о предлозима одлука за израде још дванаест планова.
На дневном реду је и предлог измене одлуке о локалним административним таксама, као и о отпису потраживања по основу неизмирених уступљених јавних прихода Привредног друштва за грађење, ремонт и одржавање пруга „ЗГОП” из Новог Сада и о непредузимању и прекиду мера принудне наплате по основу изворних јавних прихода и одлагању плаћања дугованог пореза на рате према Привредном друштву „Симпо”, Врање.
Предложена је и измена и допуна Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права јавне својине Град Београд односно на коме град има посебна својинска овлашћења, као и измена и допуна Одлуке о мрежи основних школа у Београду.
Пакет одлука тицаће се и спровођења поступка анализе и утврђивања непокретности на којима је Град Београд носилац права јавне својине а која користе јавна предузећа. Предложено је и усвајање измене и допуне програма спровођења мера техничке заштите објеката и просторних културно-историјских целина на територији Београда, утврђених за културна добра – друга фаза, затим предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Београда за 2017. годину, те престанка заштите заштићеног природног добра „Келреутерија” на Калемегдану.           Одборници ће се изјаснити и о кадровском плану заштитника грађана за 2017. годину и  спровођењу јавног конкурса за избор директора јавног предузећа „Путеви Београда”, чији је оснивач Град Београд, а по скраћеном поступку одлучиваће, између осталог, о разрешењу и именовању директора и в. д. директора у једном броју предузећа и установа чији је оснивач Град Београд.

Седница ће се одржати у згради Скупштине града Београда на Тргу Николе Пашића 6 (сала 10 у приземљу).

Категорије: Најаве

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.