Најновије

Брже и ефикасније електронско пословање користи грађанима и привреди Посланичка група

Ивана Динић, народни посланик Социјалистичке партије Србије о Предлогу закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању:

„Република Србија технички, технолошко, организационо и информационо достиже ниво на коме систем обављања привредних и других делатности, као и начини пословања, прате разво јелектронског пословања“.

„Поштовани грађани Републике Србије, уважени министри са сарадницима, настанком овог Предлога закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању, можемо слободно рећи да је Република Србија технички, технолошко, организационо и информационо достигла ниво на коме систем обављања привредних и других делатности, као и начини пословања, прате развој електронског пословања.

Како се свакодневно развијају информационе технологије, можемо рећи да се свакодневно отварају нова, флексибилнија решења, базирана на технолошким достигнућима, која заправо олакшавају функционисање електронског пословања.

Међутим, оно што је било неопходно у Републици Србији створити, то је правни оквир у коме би се могло уредити ово електронско пословање, а то подразумева правни оквир у коме би се постигло брже и ефикасније електронско пословање, у коме би се достигло пословање уз смањење трошкова, затим развој и ширење тржишта услуга од поверења и оно што је најбитни је за грађане Републике Србије, а то је бржи и ефикаснији рад органа јавних власти, као и што лакши приступ што већем броју услуга органа јавних власти и електронско чување документације.

Због тога се писању овог Предлога закона приступило доста обазриво и детаљно, како би се онемогућио и минимизирао настанак и развој механизама злоупотребе овог закона.
​Оно што је већ и министар у свом уводном излагању рекао и детаљно објаснио, као и моје колеге народни посланици и посланице у досадашњем излагању, овај Предлог закона заправо уређује области електронског документа, електронске идентификације, услуга од поверења, области електронског потписа, електронског печата, временског жига, аутентификације вебсајтова и електронско чување документације.

У овом Предлогу закона уводи се појам пружаоца услуга од поверења. То ће заправо бити фирме које ће се практично бавити услугама електронске идентификације, интегритетом тих електронских података.
​Да би ови пружаоци услуга од поверења стекли статус квалификованих пружаоца услуга од поверења, неопходно је да буду уписани у регистар квалификованих пружаоца услуга од поверења, а за то је неопходно да се достави извештај о оцењивању усаглашености, који издаје тело акредитовано за оцењивање усаглашаности пружаоца квалификованих услуга и квалификованих услуга које они пружају.

На овај начин се у свести грађана ствара виши ниво сигурности и гаранције безбедности механизама примене овог закона.
​Након усвајања овог Предлога закона, неопходно је донети још 17 подзаконских аката, у којима се дефинише електронска идентификација, електронско достављање, електронско чување, електронски потпис и друге услуге од поверења у електронском пословању.
​Оно што је битно истаћи је да усвајањем оваквог једног Предлога закона корист најпре имају сви грађани Републике Србије и привреда.
​Највећи искорак оваквог законског решења јесте то што се њиме омогућава да правна и доказна снага једног електронског документа буде изједначена са правном и доказном снагом папирног документа.

Овај закон ће утицати на модернизацију и повећање ефикасности рада органа јавних власти, јер ће моћи да акте који се у њиховом раду доносе, издају у електронском облику и да у том истом облику могу да доставе осталим органима јавних власти као и грађанима.
​Дигитализовани акти физичких и правних лица такође ће имати исту доказну и правну снагу као и оригинални акти, при чему се достиже и мања употреба папирних докумената, повећање приступачности документима и олакшава коришћење и претраживање докумената, што све омогућава остваривање права свих грађана Републике Србије на доступности информација од јавног значаја.

Обзиром да 63,8% наших грађана Републике Србије има интернет прикључак, преко један и по милион људи у Србији користи сервисе електронске управе, преко 1,2 милиона наших грађана наручује робу преко интернета и 99,1% предузећа у Републици Србији користи интернет, можемо слободно рећи да су се безбедносно, организационо и технолошки достигли сви предуслови за масовно усвајање електронског документа.

​Електронски документ је свуда присутан, то је заправо сваки „Ворд“, „Пдф“ или било који други документ који ћемо генерисати на папиру, уместо у неком фајлу на рачунару.

Међутим, оно што је било неопходно створити, јесте начин на који бисмо достигли својеручни потпис у електронском облику. Е, ту наступа квалификовани електронски потпис, као замена за својеручни потпис, што је министар у уводном излагању врло детаљно и објаснио.

Увођење електронског документа у односу на издавање докумената у папирном облику доноси бројне уштеде. Најпре су то директне уштеде у материјалним ресурсима, као што је уштеда у цени папира, поштарине, администрације и простора за њихово физичко архивирање, то је неких 40 до 60% уштеда, али ван тога постоје индиректне уштеде, а то су уштеде у оптимизацији процеса рада, унапређењу процеса рада, брже и поузданије испоруке електронског документа, праћење једног целог животног циклуса електронског документа, као и олакшано коришћење, претраживање и приступање овим електронским документима.
​Осим свих ових предности које смо навели у овом једном новом и једноставнијем начину функционисања пословања, овај Предлог закона је настао и као обавеза коју је Република Србија преузела у процесу придруживања ЕУ.
​Услови за пружање услуга од поверења биће изједначени са европским стандардима и прописима, што ће допринети постизању интероперабилности ових услуга од поверења.
​Оно што је битно је да ће након уласка Републике Србије у Европску унију постојати јавна листа ових услуга од поверења, којој ће моћи да приступе сви корисници, као и трећа лица из држава чланица ЕУ.

Такође је битно да се врши и редовна процена и провера испуњености услова за пружање квалификованих услуга од поверења. Због тога је предвиђен и инспекцијски надзор.
​Имајући у виду да је за реализацију свега наведеног и да је за примену овог закона потребно да се на један озбиљан и доследан начин приступи, да се стекне поверење најшире јавности у употребу електронског документа, у чињеницу да ће коришћење односно доказна и правна снага електронског документа бити изједначена са доказном и правном снагом папирног документа, обзиром да је Република Србија одавно кренула сигурним путем у решавање проблема сајбербезбедности и сајберповерења, пратећи све европске трендове, мислим да је прави тренутак да кренемо једним лакшим путем у свет електронског пословања.
​Због свих наведених предности, Посланичка група Социјалистичке партијеСрбије ће у Дану за гласање подржати овај Предлог закона“.

Категорије: Посланичка група

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.