Direktor

Rođen 1975. godine, u Nikšiću. Diplomirani politikolog.
Od 1999. do 2002. godine bio je savetnik u više privrednih subjekata.
Bio je član Upravnog odbora Privredne banke AD Pančevo.
Vrši funkciju Izvršnog sekretara Predsedništva Glavnog odbora SPS-a, zadužen za poslove organizacionog delovanja Partije.
Od aprila 2006. godine direktor Stručne službe Glavnog odbora SPS.
Bio je predsednik Upravnog odbora Galenike.

Član je nadzornog odbora Galenike