Прилози

ФИЗИЧКА ЛИЦА – Редован рад

Преглед прилога од 1.1.2017 дo 20.2.2017.

Зоран Касаловић – 200.000,00
Радивој Црњак – 160.000,00
Борис Новаковић – 150.000,00
Бранислав Мандић – 120.000,00
Огњен Крсмановић – 200.000,00
Миодраг Станисављевић – 200.000,00
Дарко Јефтић – 220.000,00
Драган Тодорић – 100.000,00
Марко Топо – 200.000,00
Стеван Лугоња – 200.000,00
Дејан Ћурчић  – 100.000,00
Бојан Андрић  – 200.000,00
Владимир Новаковић – 600.000,00
Мараш Марјана – 250.000,00
Милорад Радијевић – 200.000,00
Саша Билиновић – 200.000,00
Зоран Петровић – 600.000,00


ПРАВНА ЛИЦА – Редован рад

Преглед прилога од 1.1.2017 дo 20.2.2017.

Жедум доо 500.000,00
ПИН Консалтинг 500.000,00