Најновије

Решити дилеме у примени закона о реституцији

Неђо Јовановић, народни посланик  Социјалистичке партије Србије, на Осмом ванредном заседању Народне скупштине поставио је посланичко питање министру финансија у вези са применом закона о реституцији. Моје питање подразумева истовремено и захтев за обавештење од стране Министарства финансија и односи се на реституцију. Ово питање се поставља због тога што део стручне јавности изражава одређене дилеме које се морају решити како би у пракси закон о реституцији дао пуни ефекат. Ради се о томе што постојећи закон о реституцији дефинише право физичког лица које је, или бивши власник одузете имовине, или његов законски наследник , да може у поступку реституције…

Oпширније...

Закони ће задовољити потребе грађана

Неђо Јовановић, народни посланик и овлашћени представник Социјалистичке партије Србије о сету закона из области државне управе и самоуправе, о избору гувернера Народне банке Србије и о избору председника  судова. Општине и градови су сервиси грађана и одговорна власт власт мора да одговори свим изазовима који се појављују у задовољењу потреба грађана, морају да постоје квалитетна законска решења која се односе превасходно на њихове надлежности.   Уважени министре са сарадницима, на самом почетку дискусије која се везује за сет законских предлога о којима расправљамо, желим да истакнем да ће посланичка група СПС у дану за гласање безрезервно подржати све законске…

Oпширније...

Већа сигурност поверилаца – ефикаснији поступак стечаја

Неђо Јовановић, народни посланик и овлашћени представник Социјалистичке партије Србије о Предлозима закона о изменама и допунама Закона о стечају и Закона о привредним друштвима. Крајње прецизним и систематизованим одредбама ће се много допринети ефикасности стечаја, повериоци бивају заштићени с једне стране, а са друге стране се ни у ком случају не доводи у питање било шта што је суштина стечаја, ни циљ стечаја, ни примена стечајних начела, ни најповољније намирење поверилаца, било шта што стечај у својој суштини подразумева када су у питању потраживања поверилаца по њиховим пријавама   На самом почетку ове дискусије кад разматрамо сет закона који…

Oпширније...

Финансијска стабилност условљена правном стабилношћу

Неђо Јовановић, народни посланик Социјалистичке партије Србије о  избору члана Владе – министра финансија. Фискална стабилност мора да буде у корелацији са правном сигурношћу. Правна сигурност и финансијска стабилност не могу једно без другог. Ако нема правне сигурности нема инвестиција. Ако нема инвестиција, нема ни прихода. Ако нема прихода, нема попуне буџета и нема одрживог и стабилног буџета којим ће се сервисирати све оно што је неопходно потребно да се сервисира из буџета, да се покривају расходи, да се задржи оно стање које тренутно имамо као изузетно добро стање. Поштована премијерко, уважени будући министре финансија, нећу се понављати, имајући у…

Oпширније...

Проценити последице на ментално здравље услед бомбардовања

Неђо Јовановић, народни посланик Социјалистичке партије Србије о Предлогу одлуке о образовању Комисије за истрагу последица НАТО бомбардовања 1999. године по здравље грађана Србије, као и утицај на животну средину, са посебним освртом на последице које је оставила употреба пројектила са осиромашеним уранијумом. Сматрам да, осим дејства осиромашеног уранијума, треба испитати и  психичке патње и менталне сметње које су наступиле као последица бомбардовања .   Уважене колеге посланици, ја желим само да поново афирмишем оно што је и овлашћени представник посланичке групе СПС истакао, дајући безрезервну подршку овом предлогу за састав комисије, али морам да укажем на још нешто. Шта…

Oпширније...

Уређено стање катастра гарантује правну сигурност власницима непокретности

Неђо Јовановић, народни посланик Социјалистичке партије Србије о Предлогу закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова. Постоје одређени разлози који оптерећују могућност уписа у Службу за катастар непокретности, као што су вођење управних спорова или проблем реституционалних поступака за које је познато да трају изузетно дуго. Такође, огроман степен одговорности сносе и јединице локалне самоуправе.   Захваљујем се председавајући, уважена министарко са сарадницима, поштоване колеге народни посланици, имајући у виду да је овлашћени представник посланичке групе СПС Светлана Миладиновић већ најавила да ће наша посланичка група подржати овај сет закона о којим расправљамо, у том правцу даћу одређени…

Oпширније...

Поједностављење наплате потраживања

Неђо Јовановић, народни посланик Социјалистичке партије Србије о Предлогу закона о факторингу. Грађанима Србије институција факторинга вероватно није много добро позната, али је јако корисна и изузетно практично примењива у смислу поједностављења наплате потраживања. Уважени министре, поштоване колеге народни посланици, имајући у виду преостало време које је кратко, ја ћу се у сету ових закона о којима данас водимо расправу посветити само једном од њих, а то су измене и допуне Закона о факторингу. Грађанима Србије сама институција факторинга вероватно није много добро позната, али је јако корисна и изузетно практично примењива у смислу поједностављења наплате потраживања. Оно што сте,…

Oпширније...

Корак ка отклањању неусаглашености фактичког са катастарским стањем

Неђо Јовановић, народни посланик Социјалистичке партије Србије о Предлогу закона о о националној инфраструктури геопросторних података. Увидом у стање које ће бити конципирано овим законом а везано је и за електронску управу, подићи  ће на један знатно већи ниво размену података и на тај начин утицати да се транспарентност подигне на још већи ниво. Захваљујем се председавајући, имајући у виду да су моје колеге доста тога коментарисале о законима у уџбеницима, односно законима који су данас у области просвете, ја ћу у има посланичке групе СПС још једном истаћи да министру Шарчевићу пружамо подршку и дајемо подршку овим законима. У…

Oпширније...

Размотрити могућност да служба за трансфузију у Ужицу задржи свој статус

Неђо Јовановић, народни посланик Социјалистичке партије Србије у Народној скупштини Републике Србије, поставио је посланичко питање Министарству здравља. Конкретно, ради се о томе што Законом о трансфузијској медицини није дефинисан начин како се устројавају заводи и где ће ти трансфузиолошки заводи бити лоцирани. Према неком незваничном ставу, један од завода ће бити у Крагујевцу. Ако је тако, онда цео Златиборски округ долази у проблем. Моје посланичко питање се односи на Министарство здравља. Зашто? Полазећи од чињенице да је најузвишенија и најхуманија вредност спасавање људског живота, онда је ово питање сасвим логично да се упути том ресорном министарству, а у вези са…

Oпширније...

ДНК регистар – евиденција за ефикасне судске поступке

Неђо Јовановић, народни посланик Социјалистичке партије Србије о Предлогу закона о националном ДНК регистру. Имамо ситуацију да коначно устројавамо једну евиденцију без које се не може ефикасно спроводити ни преткривични поступак, ни кривични поступак, ни донети одлука на основу изведених доказа у тим поступцима, под условом да та одлука буде правична, законита и утемељена на истим доказима. Имајући у виду да је овлашћени представник Посланичке групе Социјалистичке партије Србије, наш друг Владан Заграђанин, изнео став наше посланичке групе у погледу сета закона о којима данас расправљамо, ја могу само тај став да подржим и да поново изнесем да ће ови…

Oпширније...