Најновије

Закон о социјалној заштити Посланичка група

УСВАЈАЊУ НОВОГ ЗАКОНА О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ СОЦИЈАЛИСТИ СУ ДАЛИ ВЕЛИКИ ДОПРИНОС

У априлу месецу ове године усвојен је  нови ЗАКОН О СОЦИЈАЛОЈ ЗАШТИТИ.

Велики допринос квалитету овог закона дала је наша Посланичка група, посебно у делу који се односи на статус биолошких породица које се саме старају о својој деци са сметњама у развоју. Ово питање до сада није било обухваћено законом нити решено на други начин..

На жалост, мало је познато јавности, али ,треба знати да је читаву активност  за решавање статуса оваквих породица покренуло посланичко питање нашег народног посланика МИЛЕТИЋА МИХАЈЛОВИЋА.

Наиме у новембру месецу 2010. године нашој посланичкој групи обратило се Удружење грађана „ВЕРА“ из Лознице које окупља родитеље који се сами старају о својој деци са сметњама у развоју. Они су тражили да се њихов статус изједначи са статусом хранитељских породица, које се брину о деци без родитељског старања. Хранитељским породицама законом је била обезбеђена накнада за рад хранитеља, затим  пензијско и инвалидско и здравствено осигурање. Поред ових примања хранитељ добија и средства за издржавање детета, дечији додатак, помоћ у набавци одеће, бесплатне уџбенике.

Анализом стања  у више биолошких породице које се брину о својој деци са најтежим сметњама у развоју дошли смо до закључка да су оне потпуно институционално незаштићене. Постоје чак и породице са једним, самохраним родитељем који због неге свог детета не може да см привређује, да зарађује за издржавање  своје продице. Тако су читаве породице постале“социјални случај“, уместо да буду адекватно заштићене. Разлог више за бољом заштитом ових породица  јесте и чињеница да су ове породице преузевши сав терет бриге и неге своје деце са сметњама у развоју уствари преузеле обавезе државе која треба да брине о најосетљивијим категоријама својих грађана.

Након добијеног одговора на посланичко питање, обављено је низ разговора са представницима Министарства за рад, социјалну и борачку заштиту. прави транутак за решење овог проблема  био је доношење новог Закона о социјалној заштити. У циљу решавања положаја и статуса биолошких породица  поднет је сет амандмана. Све амандмане је у име посланичке групе СПС-ЈС  поднео народни посланик МИЛЕТИЋ МИХАЈЛОВИЋ, који је био овлашћен за решавање овог питања. Аргументација којом је образлаган наш захтев  прихваћена је и од стране ресорног министарства, тако да су наши амандмани прихваћени.

У питању су следећи амандмани:

1. Амандман на члан 40. став 1. Предлога закона, којим смо  обезбедили да се „подршка породици која се стара о свом детету или одраслом члану породице са сметњама у развоју“ сматра услугом социјалне заштите, односно да се ова група грађана сматра корисницима социјалне заштите, што до сада није био случај. На овај начин обезбеђена је системска подршка  државе овим породицама.

 

2. Амандман на члан 41. став 2. Предлога, којим ће се  корисницима  права на материјално обезбеђење сматрати и лица са сметњама у развоју, односно њихове породице , уколико поребе за негом превазилазе материјалне могућности породице.

 

3. Амандман на члан 81.  који смо допунили тако да се корисником права на новчану социјалну помоћ сматра и осова са сметњама у развоју о којој се брине старатељ на основу решења органа старатељства. На овај начин се побољшава положај особа са сметњама у развоју које се налазе код старатеља, као и самих старатеља.

 

4. Амандман на члан 83. став 3.  Предлога, којим се уводи  право на новчану социјалну помоћ  за радно способног  родитеља који се сам стара о свом детету са сметњама у развоју.Ова законска измена обезбеђује материјанз сигурност родитељу који иако је радно способан не може да буде радноангажован јер се сам стара о свом детету са сметњама у развоју.  Ово је напредак који су поздравили сви, а посебно самохрани родитељи који сами брину о својој деци са посебним потребама. А значај овог амандмана је још већи ако се има у виду да се ради углавном о деци са најтежим развојним сметњама , због чега родитељи и не могу да остварују своје право на рад.

 

Наши амандмани су изазвали потребу додатне интервенције,  тако да је на наш предлог Одбор за рад , борачка и социјална питања поднео амандман на члан 94. Предлога закона којим је обезбеђено право на посебну новчану накнаду у виду доживотног месечног новчаног примања у висини најниже пензије у осигурању запослених, ( са правом и на здравствено осигурање) за родитеља који се сам стара о свом детету са сметњама у развоју најмање 15 година.

На овај начин је заокружен систем социјалне заштите биолошких породица које се саме старају о својој деци са сметњама у развоју( посебним потребама).
 

Категорије: Посланичка група