Најновије

ШЕСТО ВАНРЕДНО ЗАСЕДАЊЕ НСРС Посланичка група

РАСПРАВА O ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДОПРИНОСИМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

ПЕТРОНИЈЕВИЋ МИЛИСАВ

 

МИЛИСАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Поштована председавајућа, господине министре, даме и господо народни посланици, Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, који се данас налази на дневном реду, је предлог који ће  посланичка група СПС-ЈС подржати у дану за гласање.

Желим укратко да се осврнем на Предлог закона на одредбе које се мењају и да образложим зашто ћемо подржати овај закон.

Измене које су учињене овим предлогом закона углавном се могу поделити на четири дела. Прво, у питању су измене које су чисто правно-техничко усаглашавање са законима о волонтирању, о раду, о култури, о здравственом осигурању. У питању је дефиниција волонтера, ко је надлежан када је у питању стручно усавршавање и оспособљавање, ко је надлежан за давање статуса самосталних уметника итд. Дакле, у питању су чисто правно-техничка усаглашавања и провлаче се кроз још неколико чланова закона и ту се не бих задржавао.

Друго што је карактеристично за измене овог закона то је да се усклађивање динарских износа који се спомињу у закону, који су дати у номиналном износу, усклађују уместо са растом цена на мало, са годишњим индексом потрошачких цена онако како то већ статистика објављује од 1. јануара 2011. године. Овај део може да буде значајан утолико што када говоримо о Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, када говоре у делу о премијама за додатно добровољно пензијско осигурање и о доприносима за добровољни пензијски фонд, где је утврђен номинални износ премије, а затим се касније усклађује, због тога је битно да се ова промена изврши и то ћемо подржати.

Такође, односи се на један део Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање који говори о послодавцима који имају право на ослобађање од доприноса, а то су послодавци који запошљавају незапослене раднике, прва категорија – старији од 50 година, затим старији од 55 година, затим приправника, затим млађих од 30 година и инвалиде. Ту је закон омогућио тим послодавцима да буду ослобођени од доприноса. У ситуацији када се то не спроведе послодавац је обавезан да врати средства, али валоризована управо не више растом цена на мало него растом индекса потрошачких цена.

Ту је такође карактеристично да се ограничава могућност коришћења тих повластица ослобађања по више основа. То је део на који немамо никаквих примедби и подржаћемо га.

Трећи део се односи на утврђивање основице за свештенике и верске службенике. То је иначе идеја, иницијатива цркве и верских заједница. Ради се о усклађивању тих основица, на начин како то одговара законодавству црквеном. Тако да и у том делу немамо неких примедби и подржаћемо.

Четврти део је питање које регулише о изменама Закона о доприноса за обавезно социјално осигурање, а то је питање прецизирања основице доприноса и начин обрачунавања и утврђивања и плаћања доприноса за предузетнике који користе одсуство због породиљског одсуства, одсуства ради неге детета и одсуства ради посебне неге детета. Ради се о предузетницима који користе ово право. Ово право је иначе дато у Закону о финансијској подршци породицама. Користе накнаду за време породиљског одсуства. Овде се то сада прецизир ау овим изменама закона, ово о чему сам говорио, уколико наставља да обавља делатност преко овлашћеног пословође.

Ово је питање које заслужује детаљније објашњење. Ово је питање које заслужује да се јавности да коначан одговор. О чему се ради? Имали смо ситуацију у претходним годинама, да се предузетницима, односно предузетницама које користе породиљско одсуство, у једној години обрачунавају доприноси за обавезно  социјално осигурање, а у једној години се не обрачунавају. Једноставно, било је нерегулисано.

Очигледно је да је сада идеја да се то прецизира. Наравно, то је изазвало велике проблеме. Чак су и пореске управе различито реаговале. Неке су обрачунавале, а неке нису обрачунавале. Тиме су предузетнице стављане у неравноправан положај у Србији. Колико знам, по том питању је реаговао и заштитник грађана Србије. Зато, када је у питању овај део закона који говори о томе, потребно је дати јасан одговор јавности – да ли овако предложена измена закона даје одговоре на то питање, да ли је ово решење које је дато, да ли решава проблем предузетника и обавеза плаћања доприноса, да ли је то праведно и да ли је то како је решено, исто као и за све?

Наш став је да је свака мајка, па била она предузетник, била запослена, била власник фирме и да не набрајам даље, мора да има иста права. То очекујем од Владе, да после ове седнице да јасан одговор на ово питање.

Завршићу са једним коментаром о образложењу закона, а то је шести део који говори о анализи ефеката. Потпуно се слажем са овим што је овде речено, да имајући у виду карактер ових измена и допуна Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, да се ту не очекују неки финансијски ефекти. Прошавши крок закон сам навео шта ње то мења. Из тога се може видети да се ту не очекују неки финансијски ефекти.

Желим око тога, а и поводом тога да упозорим, када се посматра Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање, у целини, закон је таквог карактера да има смисла само ако има финансијске ефекте. То је важан закон. То је закон који одређује доприносе за обавезно социјално осигурање. То је закон који, кроз наплату доприноса обавезног социјалног осигурања, омогућава, обезбеђује функционисање система пензијског осигурања, здравственог осигурања и осигурања за случај незапослености. Без спровођења овог закона није могуће омогућити функционисање ова три система.

Зато је моје питање и мислим да Влада мора, моја Влада мора да се позабави више овим питањем, питањем наплате пореза и доприноса. Вероватно располажете са прецизнијим подацима, али овлаш речено неплаћени доприноси премашују буџетски дефицит. Није могуће више решавати буџетски дефицит смањивањем права. Мора се позабавити и извршавање Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, њиховој контроли, предузимању мера по питању наплата доприноса.

Имали смо један систем контроле наплате пореза и доприноса који је, да тако кажем, стављен по страни, а новим нисмо увели и морамо да се позабавимо са тим. Тачно је да прошле године донет Закон о државном регистру који има за задатак да обезбеди јединство свих информација у овој области, брзо реаговање итд. Он ступа на снагу у пуној својој мери 1. јануара 2013. године. Дотле, имајући у виду овај закона, Влада мора да се позабави тим питањима и мора да предузме много да се омогући већа наплата потраживања доприноса. Само ако је тако нешто урађено, ако су они наплаћени, да не говорим сада о суштини, да се закон мора спроводити, и да не говорим о финансијским ефектима, у том случају може се смањити буџетски дефицит, а може се и мора не дирати у права из пензијског, здравственог и осигурања за случај незапослености.

Желео сам да укажем на ову упозорење, и када су у питању предузетници, и када је у питању наплата доприноса, као поруку мојој Влади да јасно изађе са ставом према грађанима Србије. Вратићу се на почетак. Подржаћемо ове промене Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање. Хвала.

ПЕТРОНИЈЕВИЋ МИЛИСАВ


 

 

Категорије: Посланичка група