Predsednica NSRS primila predsednika PS NATO Vesti

sreda 14. septembar 2011.

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije prof.dr Slavica Đukić Dejanović primila je predsednika Parlamentarne skupštine NATO Karla Lamersa.

Lamers je pohvalio saradnju delegacije Narodne skupštine Republike Srbije pri Parlamentarnoj skupštini NATO. Veoma je pozitivno ocenio napore Srbije na putu evrointegracija. Karl Lamers se posebno interesovao za situaciju oko administrativnih prelaza na severu Kosova i Metohije, naglasivši da je veoma vežno da se sva sporna pitanja rešavaju mirnim putem i dogovorom. Izrazio je nadu da će se dijalog Beograda i Prištine nastaviti.


Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije prof.dr Slavica Đukić Dejanović je objasnila sagovorniku aktivnosti Narodne skupštine u usvajanju zakona sa evropske agende. Složila se sa konstatacijom da je veoma važno da se sva nerešena pitanja u vezi sa administrativnim prelazima, kao i legalno izabranim institucijama na severu Kosmeta, rešavaju dogovorom.

Đukić Dejanović je veoma detaljno obrazložila i objasnila stavove Vlade u vezi sa razvojem događaja na Kosovu i Metohiji. Naglasila je da je odgovornost i međunarodne zajednice, posebno UN, da se izbegne bilo kakvo nasilje, te da je u tom procesu od izuzetne važnosti objektivno angažovanje svih glavnih činilaca iz međunarodne zajednice. U tom kontesktu Đukić Dejanović je posebno  naglasila da je i naša želja da se sva nerešena pitanja reše pre ulaska Srbije u EU.

Kategorije: Vesti