KONSTITUISAN FORUM ŽENA SPS Vesti

28. april 2012.godine
B e o g r a d

 

„U skladu sa kongresnim obavezama, a i željom da pojačamo uticaj žena na socijalni, ekonomski i kompletan život u Srbiji konstituisale smo Forum žena Socijalističke partije Srbije, izabrale deo rukovodstva i donele Organizacioni plan narednih aktivnosti.

 

 

Suština plana rada je vezana za promociju našeg programa u javnosti kroz Žensku povelju Foruma žena kojom se posebno zalažemo za ljudska prava i prava žena u Srbiji u oblasti pravnih, ekonomskih i socijalnih prava žena, kao i u oblasti porodičnih odnosa. Posebno ćemo se aktivirati oko umrežavanja i partnerstva sa asocijacijama i organizacijama koje su nam programski srodne i koje se zalažu za sve aspekte ljudskih prava i prava žena – humanitarne, nevladine i političke organizacije kako u zemlji tako i u inostranstvu. Jedan od najvažnijih zadataka biće politička edukacija žena sa pozicije društvenih aktivnosti i to kroz oblik rada preko savata za pojedine oblasti od kojih su nam posebno važni oni koji se bave tematikom radno-pravnih aktivnosti, zapošljavanjem žena, socijalnom i zdravstvenom zaštitom i osiguranjem, kao i ekonomskim osnaživanjem žena i preduzetništvom“ izjavila je potpredsednica SPS i predsednica Foruma žena SPS Slavica Đukić Dejanović nakon završene sednice

Kategorije: Vesti|Forum žena