Најновије

ОСМА СЕДНИЦА ДРУГОГ РЕДОВНОГ ЗАСЕДАЊА НСРС Посланичка група

 

ЂОРЂЕ МИЛИЋЕВИЋ: Поштовани председниче, поштовано председништво, поштована госпођо Калановић, поштовани представници министарства, даме и господо народни посланици, пред нама је и данас расправа о сету економских закона. Реч је о осам законских предлога који имају неколико јасних циљева. То су, пре свега, финансијска консолидација, финансијска дисциплина, са намером да се преполови буџетски дефицит, што је, већ смо о томе говорили током расправе у начелу о Предлогу закона о буџету за 2013. годину, изузетно важан, одлучан и храбар потез Владе Републике Србије.

С друге стране, када је реч о законским предлозима о којима данас говоримо, да они заправо представљају један позитиван одговор Владе Републике Србије на вишегодишње захтеве привреде. Привреда ће свакако одиграти битан утицај, када је реч о реализацији буџета, јер она треба да обезбеди приход. Зато је у периоду економске кризе управо приоритета приоритета и нужност покретање привредне активности.

У свом излагању ћу, имајући на уму колегијалност према колега из посланичког клуба и времена које имамо на располагању, говорити само о неколико законских предлога. Најпре, о Предлогу закона о јавним предузећима.

Департизација и деполитизација је у периоду који је сада иза нас некако увек била вечита тема. Она је нарочито добро звучала током изборне кампање и тада је имала неколико циљева – политички маркетинг, покушај да се убиру они јефтини политички поени. Али, такав начин интерпретације ове теме и у том временском периоду је, рекао бих, нажалост, до сада дезавуисао једну јако добру идеју.

Не желим да говорим о ономе што је било, јер то и да хоћемо, данас не можемо да променимо. Конкретно када је реч о овој теми, можемо да сагледамо оно што се дешава данас дефинишемо неки основ, дефинишемо неке темеље за наредни временски период. Из прошлости треба учити и треба извлачити поуке из онога што није било добро.

Као посланички клуб ћемо подржати у начелу овај законски предлог, јер подржавајући овај законски предлог, заправо желимо да подржимо намеру и циљ Владе Републике Србије, који се жели постићи усвајањем овог законског предлога.

Овај законски предлог свакако представља један корак напред ка једном системском приступу у решавању једног изузетно важног питања. С друге стране, он представља и одлучност и опредељеност Владе Републике Србије, када је реч о департизацији и деполитизацији у јавним предузећима. Он јесте један квалитативан помак напред, у смислу да по први пут о овако важном питању говоримо на овакав начин, унутар републичког парламента, на бази једног конкретног предлога, законског предлога који представља, рекао бих, системски приступ.

Да се разумемо, ниједну реформу није могуће спровести одмах. То је дугорочан процес. Важно је показати одлучност, опредељеност, као што је то учинила Влада Републике Србије, и направити први корак. Наравно, важно је, колико је то могуће, постићи сагласност и консензус релевантних политичких чињеница, јер тема о којој данас говоримо и о којој смо говорили током јучерашњег дана, рекао бих, да не сме да буде одраз актуелног политичког тренутка. Треба да створимо један основ, да дефинишемо један суштински приступ који треба да буде примењив за наредни временски период и да се тиче свих наредних власти у Србији, парламентарних већина и Владе Републике Србије.

Такође желим да кажем, када је реч о СПС, никада нисмо били кочничари департизације и деполитизације, али јесмо увек инсистирали на једном. То је конкретан предлог, суштински концепт и врло прецизно и јасно дефинисан циљ шта се жели постићи. Увек смо били за један, рекао бих, отворени и конкретан разговор на тему резултата рада оних који су преузели одговорност у јавним предузећима, јер полазимо од једне логичне претпоставке. Лако је сагледати и анализирати резултате оних који су преузели одговорност. С друге стране, лако је променити некога ако је лоше радио и тако показати одговоран однос, пре свега, према грађанима Србије.

Предлог јесте један корак напред, у смислу да ће укључити један шири круг стручних људи када је реч о раду јавних предузећа. Залажемо се и прихватамо оно што је министар рекао у уводном излагању, да јавна предузећа не треба да буду експозитуре политичких странака. Залажемо се и за стручност, професионалност, транспарентност и за ефикасност. Залажемо се и за то да се дефинишу јасни критеријуми за избор директора, али нисмо за то да се, на неки од начина, дискриминишу стручни, способни, компетентни људи чији су резултати препознатљиви и видљиви, а које имају готово све политичке странке на политичкој сцени Србије.

Овде није реч о томе да ли неко треба да буде изабран или не. Не треба стављати никада знак једнакости између овако важног законског предлога и неког појединца. Суштина је у томе да је, по нашем мишљењу, коначно тренутак да се вреднују резултати рада у Србији. Ми хоћемо подржати овај законски предлог, јер он представља један корак напред у том погледу и подржавамо тиме и намеру и циљ Владе Републике Србије.

Када је реч о Предлогу закона о изменама и допуна Закона о приватизацији, овде имамо један законски предлог измена и допуна који третирају једно изузетно важно питање у Србији. Реч је о, чини ми се, 171 предузећу, реч је око 60.000 запослених. Не желим да говорим о нашем политичком ставу када је реч о концепту приватизације у Србији, он је опште познат, али желим да кажем да овакве приватизације, какве су биле у протеклом временском периоду, јесу разлог ситуације у којој се држава данас налази, пре свега, када је реч о питању незапослености.

Мислим да је суштински најважније не само бавити се иницирањем, промовисањем и спровођењем приватизације, већ и контролом приватизације. Ако у наредном временском периоду Влада Републике Србије, ресорно министарство, надлежне инвестиције не буду имале контролу, ваљану и меродавну контролу приватизације, чини и се да би овакав концепт приватизације у наредном временском периоду, нажалост, могао да буде поражавајући и уништио би српску привреду.

У том контексту је важно водити једну активну политику, важно је не чекати да проблеми до нас дођу, ићи у сусрет проблемима и понудити конкретна решења, наравно, у складу са постојећим законским оквирима, у договору са репрезентативним представницима синдиката и имајући на уму увек интересе радника.

Усвајањем Предлога закона о изменама и допунама Закона о Фонду за развој Републике Србије, на неки начин ће бити омогућен даљи рад ове изузетно важне институције у Србији. Овде имамо две поруке. Једна порука биће послата правним лицима, привредним друштвима, када је реч о олакшаном коришћењу оних неопходних кредита. С друге стране, имамо једну важну поруку која ће бити упућена инвеститорима, а тиче се важности, улоге и значаја ове институције у Србији.

Предлог закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, верујемо у оно што је господин Динкић рекао током јучерашњег дана да ће усвајање овог законског предлога увести ред, дисциплину, пре свега државе према приватном сектору, али да ће увести ред и када је реч о самом приватном сектору.

Када је реч о Предлогу закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга, свакако овај законски предлог даје једну шансу привреди и ово је тај активан и позитиван потез државе. Економска криза јесте онемогућила део привреде да измири своје обавеза и на овај начин ће, свакако, бити повећана ликвидност у привреди. Већ је било речи о томе.

Када је реч о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о девизном пословању, он ће свакако значајно унапредити електронско пословање, електронску трговину путем интернета и онемогућиће пословање са иностранством, омогућиће да пословање са иностранством буде ослобођено оних беспотребних бирократских процедура.

Када је реч о Предлогу Закона о затезним каматама, дакле неуставност комфорне методе је суштински најбитнији, да кажем, разлог због чега данас говоримо о овом законском предлогу. Он ће у перспективи, убеђени смо, решити оне проблеме који јесу уочени у пракси.

Што се тиче Предлога закона о изменама и допунама Закона о осигурању, о томе је било речи. У припреми је нови законски предлог. О овоме ће детаљније говорити колега Петронијевић. Оно што јесте наша сугестија јесте да сагледате предлоге које ће упутити господин Петронијевић испред посланичког клуба и да их што више уврстите у нови закон о осигурању.

Иначе, још једном, у начелу, посланички клуб СПС подржава законске предлоге, сет економских закона о којима данас говоримо. Захваљујем.

Категорије: Посланичка група