Најновије

ТРЕЋЕ ВАНРЕДНО ЗАСЕДАЊЕ НС РС Посланичка група

Предлог закона о утврђивању јавног интераса и посебним поступцима експропријације и прибављања документације ради реализације изградње система за транспорт природног гаса „Јужни ток“
НЕЂО ЈОВАНОВИЋ: Поштовани председавајући, уважена министарко, моје излагање у вези предложеног закона ће бити искључиво са аспекта процесно-правне природе овог закона и процесно-правног осврта на суштину онога што закон предвиђа, тим пре што су данас у начелној расправи неки овлашћени представници спојили одређене и сумње и дилеме у овај закон. Nedjo-Jovanovic

Поставља се питање са становишта тих дилема, односно сумњи и с обзиром да се предложеним законом регулишу питања која су иначе регулисана другим законима – Законом о планирању и изградњи, Законом о експропријацији, Законом о основама својинско-правних односа и Законом о управном поступку. Обични грађанин Србије би поставио питање, с обзиром на оволики број закона и законских аката, зашто нам је потребан овај закон? Још логичнији одговор на то исто питање је да је управо овај закон неопходно потребан, као “лекс специјалис”, или специјални закон који регулише материју која је управо предмет данашње расправе.

Ако се пође од тога – шта је то што подразумева експропријацију, утврђивање јавног интереса, стављање терета, односно службености на непокретности, онда би за обичног грађанина требало дати следећи одговор. Пре свега, овај закон је ороченог трајања, дакле, има одређено временско трајање и његова важност се простире само за онолико времена колико је потребно да се спроведе реализација изградње система за транспорт природног гаса “Јужни ток”.

За ово време важења закона, поступци експропријације, утврђивање јавног интереса и привременог заузимања непокретности ће се спроводити кроз убрзану процедуру, у сваком случају, поједностављену и далеко јефтинију. Ова процедура је већ прописана одредбама Закона о планирању и изградњи, међутим, те одредбе не доводе и не доприносе да се управо ови поступци спроведу на ефикасан начин.

У овим поступцима сада учествује носилац експропријације, а то је новоформирано или новоосновано друштво, које има истоимени назив – “Јужни ток”. Управо то друштво са ограниченом одговорношћу, као привредни субјект, биће иницијатор поступака, пре свега поступка експропријације, ради стицања права својине на непокретностима, које ће бити у функцији изградње система транспорта гаса, а самим тим и регулисања имовинско-правних односа.

Да би све неверне Томе отклониле било какву сумњу или дилему, у погледу конституисања права својине ће се управо спровести оне законске норме и одредбе којима се дефинише, прво, тржишна вредност непокретности, а ту тржишну вредност непокретности даје Пореска управа, на основу параметара који се користе за утврђивање основице за обрачун пореза. Апсолутно не постоји могућност да било ко буде на било који начин оштећен. Исто тако се поступак непотпуне експропријације, кроз конституисање терета а терет се зове службеност, спроводи тако да они који ће тај терет службености трпети, буду у целости обештећени.

Шта су то службености? Обични грађани и те како добро знају да су за ова постројења потребни и приступни путеви, да је потребно и земљиште за редовну употребу објеката, да је потребно и оно земљиште које ће бити оптерећено неким другим видовима коришћења. За сва та оптерећења важи и тзв. начелно рестрикције службености, да катастарске парцеле које су обухваћене овим пројектом буду што оптималније искоришћене и да њихови власници те терете што безболније осете.

Оно што је на крају јако важно истаћи јесте да је целокупан овај поступак могао бити спроведен и у уобичајеној процедури. Да смо га спроводили у уобичајеној процедури, сходно одредбама Закона о планирању, дошли би у један огроман проблем, због тога што не би применили одредбе тзв. скраћеног управног поступка, а тај скраћени управни поступак управо подразумева да се грађевинске, локацијске и остале дозволе издају што брже, што ефикасније и за то, нормално, онако како је то данас и причано, односно дефинисано, постоје одређена средства обезбеђења.

Није тачно да уколико се не поднесе извод из катастра, или уколико се не пружи доказ да су обезбеђена новчана средства за почетак спровођења експропријације, да је то истовремено једна замка у којој би евентуално власници катастарских парцела били, евентуално или не дај боже, преварени. Не, апсолутно то не стоји, због тога што се за ове ситуације користе друга средства обезбеђења, као што су менице и менична покрића, заложна права, односно хипотеке, тако да не постоји ни апсолутно никаква бојазан за оно што је данас као дилема постављено.

Оно што је најважније истаћи у односу на примену овог закона јесте да је већ овај закон проистекао из једне друге правне норме. То је споразум који је Република Србија закључила са Русијом и сходно том споразуму сада спроводимо једну врсту обавезе. Усвајањем овог закона, парламент, односно Скупштина Републике Србије је имплементирала споразум који је закључила са Русијом.

С обзиром да сам искључиво са правног аспекта посматрао целу ову ситуацију, да нисам економиста, нећу да се упуштам у економске категорије и економске ефекте овог закона, иако су они несумњиво јасни, почев од ангажовања грађевинске оперативе на изградњи “Јужног тока”, упослености радне снаге, попуне буџета, ангажовања привреде и привредних ресурса на локацијама јединица локалних самоуправа, све су то позитивни ефекти о којима су моје колеге причале, тако да немам потребу да о томе посебно коментаришем.

На крају, оно што је истакнуто управо са ових разлога и разлога који су изнети, СПС ће подржати усвајање овог закона. Захваљујем се.

Категорије: Посланичка група