Најновије

ПАРЛАМЕНТАРНЕ АКТИВНОСТИ НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА Посланичка група

 Народни посланици су, осим активности у скупштинским одборима и на заседањима Народне скупштине, укључени и у велики број активности у области међународне сарадње. Народна скупштина има сталне делегације у 10 међународних организација које су састављене од  представника појединих посланичких група сходно  консензусом утврђеним принципима.

Посланичка група СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ има своје представнике у пет сталних делегација, а Одлуком Народне скупштине  донетом на Четвртом ванредном заседању 27.2.2013. године  припала су нам места председника у две веома важне сталне делегације – у Парламентарној скупштини ОЕБС-а и  Парламентарној скупштини НАТО-а . 

У овом сазиву Народне скупштине формиране су сталне делегације у  следећим међународним организацијама:

Чланство у сталним делегацијама посланика СПС:
1. ИНТЕРПАРЛАМЕНТАРНА УНИЈА:

–  МИЛИСАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ, члан,

2.    ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА САВЕТА ЕВРОПЕ:

– ЂОРЂЕ МИЛИЋЕВИЋ,    члан,

–  СТЕФАНА МИЛАДИНОВИЋ,   заменика члана

3.        ПАРЛАМЕНТАРНА  СКУПШТИНА ОЕБС-а: 

–  Проф.др  ДИЈАНА ВУКОМАНОВИЋ,  председник,

–  АЛЕКСАНДАР АНТИЋ,  заменик члана

4. ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА ЦРНОМОРСКЕ  ЕКОНОМСКЕ САРАДЊЕ

–   ПЕТАР ШКУНДРИЋ,  члан,

5.  ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА НАТО-а:

–   ДУШАН БАЈАТОВИЋ, председник,

–   ДЕЈАН РАДЕНКОВИЋ,  заменик члана,

ПОСЛАНИЧКЕ ГРУПЕ ПРИЈАТЕЉСТВА

Све развијенији облик међународне парламентарне сарадње представљају посланичке групе пријатељства (ПГП) са парламентима других држава. У овом сазиву до сада су конституисане 62 ПГП, а представници ПГ СПС су се определили за учешће у  42  групе пријатељства. Састав Посланичких група пријатељства се може допуњавати  и мењати током мандата.

У складу са утврђеним критеријумима, из редова народних посланика  Посланичке групе СПС  изабрано је 8 председника Посланичких група пријатељства:

1.  др ДИЈАНА ВУКОМАНОВИћ, Велика Британија,

2. доц.др ЗОРАН РАДОВАНОВИЋ, Сједињене америчке државе

3. проф.др СНЕЖАНА БОШКОВИЋ БОГОСАВЉЕВИЋ, Мађарска,

4. МИРОЉУБ СТОЈЧИЋ, Грчка,

5. МИЛЕТИЋ МИХАЈЛОВИЋ,  Румунија,

6. ЗОРАН КАСАЛОВИЋ, Индија,

7. БОЈАНА КРКИЋ,  Аустралија.

Категорије: Посланичка група