Најновије

Прво редовно заседање НСРС – С. Миладиновић Посланичка група

СТЕФАНА МИЛАДИНОВИЋ, народна посланица Социјалистичке партије Србије на Другој седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. на заједничком начелном и јединственом претресу о Предлогу закона о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима

“Вођење посебне евиденције о извршиоцима ових кривичних дела, као инсистирање да државни и други органи, као и правна лица, која раде са малолетним лицима, траже податак из регистра при заснивању радног односа, јесте мера којом се смањује могућност поновног извршења овог кривичног дела, што је у пракси веома чест случај.

Овај закон треба сагледати у контексту ширих социолошких аспеката. Не треба заборавити да и они који су узроковали негативне друштвене појаве, а то су учиниоци ових кривичних дела, свакако морају имати адекватан третман, који подразумева и кажњавање, и мере ресоцијализације, чиме се такође умањује могућност да лице поново изврши исто кривично дело.”


Моје колеге су опширније говориле о свим предложеним законима тако ћу ја своје време посветити “Маријином закону”.

Социјалистичка партија Србије поздравља одлучност Министарства правде, да поред постојећег система кривичних санкција уведе и посебне мере за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима. Друштвене појаве оптерећене извршењима ових кривичних дела, представљају јасан сигнал да се друштво са таквим појавама, мора суочити и изнаћи механизме којима се те појаве елиминишу и спречавају штетне последице таквих појава. Свакако, укључивањем и свих надлежних институција и стручних организација у један синхронизовани систем превенције заштите и санкционисања.

У току ове расправе, а у самом образложењу које сте нам прилозили уз закон, наведено је да се у последњих неколико година у Србији и повећао број кривичних дела против полне слободе, која су извршена према малолетним лицима. Међутим, овај податак не мора аутоматски да указује на реално повећање броја ових кривичних дела. Она може бити показатељ да је повећан број случајева пријављивања кривичних дела надлежним институцијама.

Република Србија је у претходних неколико година била посвећена успостављању и унапређењу система заштите деце од свих облика насиља, кроз усвајање стратегија, изменама закона и овде поменутих међународних конвенција. Заједничким активностима државних органа и организација цивилног друштва, постигао се већи степен поверења у институције код грађана Србије, а самим тим и грађани, па и жртве, охрабрене су да ова кривична дела пријаве, чак и ако су почињена у оквиру њихових породица.

На спремност Владе Републике Србије да успостави ефикасан систем заштите деце од свих облика злоупотреба и насиља, указује Меморандум о сарадњи о успостављању ефикасног система заштите деце од злоупотреба и искоришћавања путем информационих технологија, које је пре неколико дана Министарство унутрашњих послова потписало са организацијом “Саве тхе цхилдрен” чиме је настављена успешна сарадња Министарства унутрашњих послова и ове међународне организације, која се бави заштитом права деце на глобалном нивоу.

Подсетићу вас да је 2011. године, министар унутрашњих послова Ивица Дачић, са овом организацијом потписао протокол о поступању полицијских службеника у заштити малолетних лица од злостављања и занемаривања, којим се унапређују полицијске процедуре у области превенције и заштите деце од насиља.

У циљу успостављања свеобухватног система заштите деце, пред нама је Закон о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетнимлицима, којим су предвиђене посебне мере које се спроводе након извршене казне затвора, а као и одредба која забрањује могућност ублажавања казне и условног отпуста учиниоцима ових кривичних дела.

Овим законом ствара се простор, да се друштво ефикасније посвети онима који су директно угрожени извршењем ових кривичних дела, а то је популација којој је потребна наша највећа пажња. Вођење посебне евиденције о извршиоцима ових кривичних дела, као инсистирање да државни и други органи, као и правна лица, која раде са малолетним лицима, траже податак из регистра при заснивању радног односа, јесте мера којом се смањује могућност поновног извршења овог кривичног дела, што је у пракси веома чест случај.

Овај закон треба сагледати у контексту ширих социолошких аспеката. Не треба заборавити да и они који су узроковали негативне друштвене појаве, а то су учиниоци ових кривичних дела, свакако морају имати адекватан третман, који подразумева и кажњавање, и мере ресоцијализације, чиме се такође умањује могућност да лице поново изврши исто кривично дело.

Посланичка група Социјалистичке партије Србије подржава овај предлог закона, јер се њиме успоставља свеобухватан систем заштите деце од свих облика насиља, а све нас охрабрује овде. Мој закључак јесте да ће у дану за гласање сви народни посланици, односно све посланичке групе подржати овај закон.

Категорије: Посланичка група