Најновије

Прво редовно заседање НСРС – Стефана Миладиновић Посланичка група

СТЕФАНА МИЛАДИНОВИЋ,  народна посланица СПС о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом:

“На основу протокола СПС и Националне организације особа са инвалидитетом Србије, који је прошле године потписао председник СПС Ивица Дачић, обраћам вам се у име свих чланова ове организације, а и као народни посланик, да уважите потребе особа са инвалидитетом за које су важне измене и допуне закона, пре свега Породичног закона у циљу унапређења подршке у остваривању делимичне пословне способности, Закона о финансијској подршци породице са децом ради обезбеђивања веће финансијске и друге подршке породицама деце и особама са инвалидитетом и Закона о пензијском и инвалидском осигурању.”

Усвајањем Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом из 2009. године прописани су посебни услови за радно ангажовање и активно укључивање особа са инвалидитетом на тржиште рада и тада је по први пут уведена обавеза послодавца о запошљавању особа са инвалидитетом. Након обављених консултација са представницима Удружења особа са инвалидитетом, у вези са изменама и допунама овог закона, посланичка група СПС поднела је три амандмана на предложена решења и о томе ћемо дискутовати у расправи у појединостима.

Свакако да су сва предложена решења корак напред ка унапређењу положаја особа  са инвалидитетом. Овим изменама стварају се веће могућности за запошљавање, за професионалну рехабилитацију, преквалификацију особа са инвалидитетом, уклањање психичких и физичких баријера и омогућавање овим особама да имају равноправан положај у друштву.

Квалификациона структура особа са инвалидитетом је неповољна у Републици Србији. Свега 7% особа са инвалидитетом има високу стручну спрему, а многа лица су или ниског квалификована или квалификована, па из тих разлога послодавци нису у могућности да испуне законску обавезу која се односи на запошљавање особа са инвалидитетом. На основу националне стратегије запошљавања за период 2011-2020. година, образован је центар за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, као централни носилац мера и активности професионалне рехабилитације. Институционално јачање и оснаживање капацитета Центра за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, као и обезбеђивање доступности услуга већем броју корисника изазов је који захтева формирање мреже центара на регионалном нивоу.

Социјалистичка партија Србије овом приликом жели да предложи Националној служби за запошљавање да би требало посветити посебну пажњу обукама послодаваца који из незнања расписују конкурсе за пријем особа са инвалидитетом и у тексту конкурса неретко користе дискриминаторски речник.

Време које ми је преостало, односно мојој посланичкој групи, искористила бих да се обраним вама министре. Подржавамо вашу спремност и спремност Министарства да настави са политиком унапређења положаја особа са инвалидитетом. На основу протокола СПС и Националне организације особа са инвалидитетом Србије, који је прошле године потписао председник СПС Ивица Дачић, обраћам вам се у име свих чланова ове организације, а и као народни посланик, да уважите потребе особа са инвалидитетом за које су важне измене и допуне закона, пре свега Породичног закона у циљу унапређења подршке у остваривању делимичне пословне способности, Закона о финансијској подршци породице са децом ради обезбеђивања веће финансијске и друге подршке породицама деце и особама са инвалидитетом и Закона о пензијском и инвалидском осигурању.

Овом приликом желим да вас замолим да у наредном периоду размотрите могућност израде нових закона, пре свега закона о организацијама особа са инвалидитетом, што је по мишљењу удружења више него неопходно. Усвајањем овог закона, осим бољег положаја лица са инвалидитетом, унапредиће се начин њиховог организовања.

 

 

Друга седница Првог редовног заседања         Народне скупштине Републике Србије

Категорије: Посланичка група