Stefana Miladinović sekretar Izvršnog odbora GOPAK-a Vesti

U Domu Narodne skupštine održan je Osnivački sastanak Nacionalnog ogranka Globalne organizacije parlamentaraca za borbu protiv korupcije (GOPAC).

Za predsednika je izabran Zoran Babić, za zamenika predsednika izabrana je Olgica Batić i za sekretara Izvršnog odbora Stefana Miladinović.

Učesnici osnivačkog sastankajednoglasno su usvojili Povelju o osnivanju Nacionalog ogranka GOPAC-a i izabrali Izvršni odbor Nacionalog ogranka GOPAC-a.1997_4897652995059_693790242_n

Globalna organizacija parlamentaraca za borbu protiv korupcije (GOPAC) je neformalna, dobrovoljna organizacija aktivnih i bivših parlamentaraca posvećena borbi protiv korupcije.Svrha osnivanja GOPAC-a je da, kroz angažovanje parlamentaraca posredstvom razvoja nacionalnih ogranaka ove organizacije, razvija svest da parlament predstavlja prvu liniju odgovornosti u borbi protiv korupcije, u cilju kreiranja i primene zakonskih rešenja koji su u funkciji borbe protiv korupcije i unapređenja nadzorne uloge parlamenta.

Počasni predsednik Globalne mreže GOPAK Džon Vilijams rekao je da se, u skladu sa međunarodnim indeksom o zastupljenosti korupcije u društvu, Srbija nalazi na 80-tom od 176 mesta.

“Pozicija koju Srbija zauzima nije toliko loša, ali smo i svesni da će parlamet preuzeti lidersku ulogu u borbi protiv korupcije i da će Srbija to uspešno ostvariti ”, rekao je Vilijams novinarima po završetku skupa.”

On je dodao da se Skupština Srbije osnivanjem Nacionalnog ogranka pridružuje parlamentarcima čitavog sveta koji, bez obzira da li dolaze iz Afrike, Srbije ili Bliskog Istoka, govore jednim, združenim glasom.

“Taj glas govori da je najvažniji zadatak i parlamenta da iskoreni korupciju i omogući prosperitet svojim građanima, a cilj GOPAK-a je da u tome pruži podršku”, rekao je Vilijams.

On je podsetio da na borbi protiv korupcije ne insistira samo Evropska unija, na putu Srbije ka članstvu, već i sami građani.

Na skupu je istaknuto da je formiranje Nacionalnog ogranka GOPAK podržao UNDP, a stalni predstavnik Programa UN u Srbiji Vilijam Infante je rekao da je Vlada Srbije pokazala velike napore u borbi protiv korupcije, ali da to mora da učini i parlament. Osnivanje ogranka, prema njegovim rečima, jeste i pokazivanje volje da Srbija želi da se bori protiv korupcije.

“Korupcija umanjuje ekonomski rast zemlje, stvaranje novih radnih mesta, a istovremeno krši i ekonomska i ljudska prava”, rekao je Infante na skupu.

On je dodao da UNDP na svakih šest meseci radi istraživanja o poverenju građana u vladu i parlament u borbi protiv korupcije, a da ona pokazuju da se poverenje dupliralo i njihovo verovanje da je sve manje korupcije u Srbiji.

Kategorije: Vesti