Милетић Михајловић о образовању Вести

Милетић Михајловић, народни посланик Социјалистичке партије Србије у анкети “Форума Времена “ на тему “Образовање за Двадесетпрви век” је одговорио на питања:

 1. Како ће се одсуство министра просвете одразити на почетак школске године?
 2. Како је област образовања регулисана у политичком програму Ваше странке?

Miletic-Mihajlovic

 1. Целокупан образовни систем у Републици Србији од предшколског до високог образовања регулисан је законом и представља уређени механизам који функционише без обзира на кадровске промене унутар система па и у оквиру Министарства.

За сваки сегмент образовања у оквиру Министарства постоје посебни сектори којима руководе помоћници министра, а у којима се обављају послови из законом утврђеног делокруга. Систем је тако конципиран да персоналне промене не треба битније да утичу на функционисање образовног процеса, самим тим ни на почетак нове школске године. Наравно, сама личност министра и његов ауторитет нису неважни. Социјалистичка партија Србије је веома задовољна ангажовањем и постигнутим резултатима министра Обрадовића који је у претходном периоду у изузетно тешким материјалним условима успео да одржи и унапреди образовање у Србији. Морамо признати без довољно средстава нема ни квалитетног образовања , а то је најважнија инвестиција у будућност.

 1. Социјалистичка партија Србије као странка социјалне правде својим Програмом је утврдила хумане циљеве у области образовања, а то су:

 • Бесплатно образовање као трајни циљ, а у складу са тим и повећано издвајање државе за све нивое образовања.
 • Смањење школарина и њихово усклађивање са социјалним положајем породице и социјално-економским стањем у друштву.
 • Једнаке шансе за све грађане у области образовања кроз обезбеђивање бесплатних уџбеника за основну школу, ученичких и студентских стипендија и кредита, бенефицирано коришћење смештаја у ученичким и студентским домовима.
 • Образовање које је усклађено са научним, привредним и технолошким потенцијалом Републике Србије.
 • Укључивање деце са посебним потребама у систем образовања (инклузија).
 • Начелна равноправност државних и приватних образовно-васпитних институција као претпоставка јачању конкуренција и повећању квалитета у образовању.
 • Конкурентност домаћег страним образовним системима.
 • Гарантована аутономија универзитета.
 • Враћање професионалног достојанства наставничком позиву.
 • Перманентно целоживотно образовање.
 • Ширење информатичке писмености.

Извор: Време

Категорије: Вести