Трећа седница НСРС – Ђорђе Милићевић Посланичка група

ЂОРЂЕ МИЛИЋЕВИЋ, народни посланик СПС на Трећој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о високом образовању:pol-milicevic

„Предложене измене и допуне Закона о високом образовању представљају један искорак у реализацији образовне политике, одређених циљева образовне политике Владе Републике Србије. Ту пре свега мислим на циљ да у Србији имамо далеко више високообразованих, далеко више стручних, квалитетних, компетентних кадрова из различитих области. Свакако да ћемо то постићи и да ћемо овај циљ моћи да реализујемо уз измене које смо предложили, ефективније, ефикасније студирање, већа проходност студената, то ће омогућити и повећати број високообразованих људи у Србији.

Предложене измене у овом тренутку, рекао бих, не дирају основ једног система. Оне га чувају, чине га стабилним, говорим о овом тренутку, али, с друге стране, мењају оно што је неопходно како би постојећи систем био допуњен и како би постојећи систем био ефикаснији. Говорим о актуелном тренутку и актуелним предложеним изменама и допунама Закона о високом образовању.

Такође, рекао бих да предложеним изменама и допунама Закона о високом образовању у овом тренутку на неки начин сви добијају. Када кажем сви, мислим најпре на студенте, мислим и на професоре и на Универзитет, али и на друштво“.

„Морам на самом почетку да се сложим да смо у протеклих неколико часова, када је реч о предложеним изменама и допунама Закона о високом образовању имали једну јако квалитетну, конструктивну и, рекао бих, позитивну расправу. И то је потпуно логично и нормално, обзиром да сви имамо један заједнички циљ, а то је да побољшамо постојећи систем образовања у Србији.

Што се тиче Посланичког клуба Социјалистичке партије Србије, ми сматрамо да образовање треба и мора да буде приоритет сваког друштва. За образовање је одговорна држава. Држава је та која обезбеђује и држава је та која уређује овај изузетно важан и значајан систем.

Када је реч о предложеним изменама и допунама Закона о високом образовању, о коме ћемо говорити данас и наредних дана, наизглед реч је, по броју чланова, о малим променама, али бих рекао да ове промене имају изузетан значај и важност.

Господине министре, како сте рекли на почетку свог излагања, сама чињеница да ми заправо данас говоримо о нечему што јесте став 30.000 студената, говори о довољном значају и важности.

Тачно је, усвајањем предложених измена и допуна Закона о високом образовању ми на неки начин олакшавамо студентима. Ми стварамо могућност ефективнијег и ефикаснијег студирања. Ми стављамо у средиште и центар интересовања студенте, што је јако важно и јако значајно. Али, с друге стране, кроз предложене измене и допуне, рекао бих да ми доприносимо напретку, доприносимо доградњи и побољшању постојећег система високог образовања у Србији.

Образовање као целина, а пре свега високо образовање, рекао бих да јесте изузетно значајна и важна друштвена мисија, посебно за земље које претендују да буду развијене, посебно за земље и државе које јесу у процесу транзиције. Предуслов економског и друштвеног развоја јесте да једна држава има већи број високо образованих, квалификованих, стручних и компетентних људи.

Сложио бих се, тачно је, 2005. године, усвајањем Закона о високом образовању, створен је један нови основ, основ једног новог система високог образовања у Србији и тиме је наш систем постао део европског, компатибилан са европским системом и када је реч о организовању и када је реч о циљевима високог образовања и када је реч о организовању ове делатности у оквиру високошколских установа.

Када је реч о предложеним изменама и допунама Закона о високом образовању, оне за нас у неком смислу представљају и један квалитативан помак и у смислу и у контексту да је ресорно Министарство, заједно са универзитетском заједницом, са студентима, што је изузетно важно, сагледало и анализирало ефекте досадашњих реформи у области високог образовања. Сами сте рекли да је вођена једна квалитетна јавна расправа и да тек очекујемо наредне измене и допуне Закона о високом образовању.

Што се тиче предложених измена и допуна, у овом тренутку су предложене само оне неопходне промене које ће побољшати постојећи систем. Као што сам рекао, усвајањем предложених измена и допуна Закона о високом образовању, створиће се могућност ефикаснијег и ефективнијег студирања, али с друге стране, оно што је за нас најважније, студенти ће бити у центру и у средишту интересовања.

Предложене измене и допуне Закона о високом образовању представљају један искорак у реализацији образовне политике, одређених циљева образовне политике Владе Републике Србије. Ту пре свега мислим на циљ да у Србији имамо далеко више високообразованих, далеко више стручних, квалитетних, компетентних кадрова из различитих области. Свакако да ћемо то постићи и да ћемо овај циљ моћи да реализујемо уз измене које смо предложили, ефективније, ефикасније студирање, већа проходност студената, то ће омогућити и повећати број високообразованих људи у Србији.

Предложене измене у овом тренутку, рекао бих, не дирају основ једног система. Оне га чувају, чине га стабилним, говорим о овом тренутку, али, с друге стране, мењају оно што је неопходно како би постојећи систем био допуњен и како би постојећи систем био ефикаснији. Говорим о актуелном тренутку и актуелним предложеним изменама и допунама Закона о високом образовању.

Такође, рекао бих да предложеним изменама и допунама Закона о високом образовању у овом тренутку на неки начин сви добијају. Када кажем сви, мислим најпре на студенте, мислим и на професоре и на Универзитет, али и на друштво.

Када је реч о студентима, већ сам рекао, ствара се могућност ефикаснијег, ефективнијег студирања, на неки начин се олакшава студентима. Када је реч о професорима и универзитету, добијено је на једној одговорности. Када је реч о друштву, рекао бих да ове предложене измене и допуне Закона о високом образовању у овом тренутку јесу у складу са потребама друштва.

Сложио бих се са неким од малопређашњих говорника. Сада је велики посао на академској заједници. Предстоји академској заједници један велики посао на преиспитивању оптерећења студената, на реформи студијских програма, наставног садржаја, уџбеника итд.

Желим на самом крају да кажем да постоји одређени број амандмана који је предложила и опозиција и позиција. Имаћемо прилике да о томе разговарамо током расправе у појединостима, али бих упутио један апел и вама да добро размотрите амандмане. Уколико постоји могућност да прихватите неке од амандмана, уколико он утиче на квалитет предложених измена и допуна, а колега ми каже да има шест предложених амандмана, и уколико сматрате да су амандмани квалитетни, али нису тема актуелних предложених измена и допуна Закона о високом образовању, желео бих да вас замолим да их узмете у обзир приликом наредне расправе о предложеним изменама и допунама Закона о високом образовању.

На самом крају, поновићу оно што је колега Милетић Михајловић, овлашћени представник посланичког клуба СПС рекао на самом почетку, посланички клуб СПС у дану за гласање подржаће предложене измене и допуне Закона о високом образовању“.

Категорије: Посланичка група