Прва седница Другог заседања НСРС – Милетић Михајловић Посланичка група

МИЛЕТИЋ МИХАЈЛОВИЋ, народни посланик СПС на Првој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије на заједничком јединственом претресу   предлога закона о потврђивању Конвенције о заштити деце и сарадњи у области међународног усвојења,  о потврђивању Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици,  о потврђивању Споразума између Републике Србије и Канаде о социјалној сигурности и  о потврђивању Споразума између Републике Србије и Великог Војводства Луксембург о социјалној сигурности:Miletic-Mihajlovic

„Када је реч о Конвенцији о заштити деце и о сарадњи у области међународног усвојења, значајно је рећи да се овом конвенцијом препознаје превасходни значај одрастања детета у породичној средини. То је услов за срећно детињство и за здрав развој детета и то је оно што је основно.

Веома је важно то што се овом Конвенцијом забрањује стицање финансијских добити, чиме се обезбеђује сигурност, предвидљивост и транспарентност за све учеснике у процесу усвојења. Важно је да успоставља односе између органа држава, порекла и пријема у циљу примене стандарда најбољих интереса детета, а што у крајњем треба да спречи сваку злоупотребу типа отмице, продаје, трговине децом и таквим неким најгорим чиновима.

Када је реч о Конвенцији Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици        није само у питању правна регулатива која треба да уређује ова питања. Ми овим питањима морамо да се бавимо и у области културе и у области образовања и у области информисања. Наша пажња и целе јавности треба да буде усмерена бављењем ових питања на један садржајнији и конкретнији начин. Социјалистичка партија Србије ће гласати за ове конвенције и споразуме“.

„Рекао бих у уводном делу да ово време у коме живимо, уз оно што су свакодневне међународне релације, проток људи, њихово присуство, живот и рад на разним дестинацијама у другим земљама, на свим тачкама земљине кугле, доводи до тога да треба да уредимо многа питања која су значајна за грађане, како наше, тако и грађане других земаља.

Данас је проток људи и везе између њих, интереси и све оно што је за њих значајно, раширено на целој земљиној кугли. Данас можемо говорити о грађанима једне земље, а истовремено су то грађани Европе и света. Зато је потребно уредити многа  питања која су значајна за њих и, ето, данас пред собом имамо две значајне конвенције. Једна се односи на заштиту деце и сарадњу у области међународног усвојења. Друга конвенција се односи на спречавање и борбу насиља над женама и насиља у породици и два споразума о социјалној сигурности између Републике Србије и Канаде и са друге стране између Србије и Луксембурга.

Када је реч о конвенцији о заштити деце и о сарадњи у области међународног усвојења, значајно је рећи да се овом конвенцијом препознаје превасходни значај одрастања детета у породичној средини. То је услов за срећно детињство и за здрав развој детета и то је оно што је основно.

Веома је важно то што се овом конвенцијом забрањује стицање финансијских добити, чиме се обезбеђује сигурност, предвидљивост и транспарентност за све учеснике у процесу усвојења. Важно је да успоставља односе између органа држава, порекла и пријема у циљу примене стандарда најбољих интереса детета, а што у крајњем треба да спречи сваку злоупотребу типа отмице, продаје, трговине децом и таквим неким најгорим чиновима.

Зна се да је код нас збрињавање деце без родитељског старатеља смештајем у другу породицу, било сродничку или хранитељску, усвојењем или смештајем у установу социјалне заштите. Смештај детета у установу социјалне заштите је крајња мера. То су стандарди који данас важе. Можда раније пре 30,40 или 50 година је то био превасходни циљ и сматрало се да је то најбоље.

Показало се да инклузија у кругу породице и у друштву уопште, али полазећи од породице је најбољи начин уважавања свих потреба детета када је реч о деци са сметњама у развоју. То је посебна проблематика јер и када имамо усвојења и када имамо смештај деце у хранитељске породице углавном се избегавају деца са сметњама у развоју, што није случај када је реч о усвојењима из других држава.

Оно што је најбоље за свако дете јесте да расте и развија се у биолошкој породици. Понекад када је реч о деци која су са сметњама у развоју, имамо то да  та деца иако имају своје биолошке родитеље одрастају ван породице. Реч је о многим проблемима који обесправљују ове биолошке родитеље и о томе да су чак  и хранитељске породице  донедавно имале нека већа права у области социјалне заштите у односу на биолошке родитеље.

Морам да кажем да је посланичка група СПС у прошлости чинила на побољшању ових питања. Тако је 2011. године током рада на Закону о социјалној заштити у сарадњи са Удружењем родитеља деце са сметњама у развоју „Зора“ из Лознице успела да амандманима које смо поднели значајно побољшамо положај биолошких породица и те деце. Ради подсећања, један од амандмана је био право на увећану туђу негу и помоћ другог лица за децу и одрасле са посебним потребама и утврђеним инвалидитетом. Из овог права проистиче и друго право, а то је истовремено један од наших најзначајнијих доприноса, то је да један од родитеља који није у радном односу а који најмање 15 година непосредно негује своје дете које је остварило право на увећани додатак за помоћ и негу других лица, има право на посебну новчану накнаду у виду доживотног месечног новчаног примања у висини најниже пензије. Наравно, када наврши општи старосни услов за остваривање пензија према прописима ПИО.

Када је реч о међународном усвојењу, желим да кажем да ту постоје одређене разлике и да су предрасуде код нас много веће него код људи у другим земљама, али то је процес сазревања свести и о томе ће време учинити своје.

Желим да кажем када је реч о Конвенцији Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици, да је за сваку похвалу да је женски део Парламента на један веома свеобухватан и квалитетан начин обрадио ову тему и да је велико интересовање женског дела Парламента. Чули смо да се и мушки део Парламента укључио у то, мада лично сматрам да је могао и у већој мери да се укључи, јер како каже наша посланица госпођа Мира Драгаш која је у име СПС представила ове конвенције и ова питања, то је не само женско, чак би се рекло пре свега мушко питање.

Зашто је то мушко питање? Сваки мушкарац данас није потпун, није цео да тако кажем без оне своје женске компоненте. Та компонента је веома проста и једноставна. Сваки мушкарац има своју мајку или има своју ћерку, можда има сестру, супругу или девојку и тек у неким таквим релацијама он је оно што треба да буде. Према томе, наравно да сви треба да се укључимо на један адекватан начин.

Изразио бих похвалу за Министарство рада и социјалне политике да је ставило ове законе на дневни ред Народне скупштине, јер су ово веома значајна питања. Чиним похвалу у име СПС за вас господине потпредседниче и министре и ваше сараднике, да се бавите и другим питањима на један веома одговоран и професионалан начин.

Оно што је важно у овој конвенцији, посебно за нас из Посланичке групе СПС је  да у конвенцији стоји да не постоји оправдање за одређено насиље које се чини због одређене културе, религије, обичаја или тзв. части, па је то сада олакшавајућа околност у неким срединама да се учинило насиље. Тога не сме никако да буде и то не сме да буде оправдање.

Још бих рекао да је веома значајна ова друга компонента не само правно-формална регулатива у репресији и спречавању насиља, већ је важна и превенција насиља над женама и над децом. Ту образовни систем може много да учини и Министарство са другим министарствима и другим организацијама. Још је 2005. године увело програм „Школа без насиља“. То је веома важно. Ту су и други пројекти и програми, спречавање дигиталне репресије, затим се МУП кроз један анекс меморандума укључио  у овај пројекат заштите деце од насиља, односно „Школа без насиља“.

Није само у питању правна регулатива која треба да уређује ова питања. Ми овим питањима морамо да се бавимо и у области културе и у области образовања и у области информисања. Наша пажња и целе јавности треба да буде усмерена бављењем ових питања на један садржајнији и конкретнији начин. Социјалистичка партија Србије ће гласати за ове конвенције и споразуме“.

 

Категорије: Посланичка група