Најновије

Одобрити нове специјализације Вести

Министарка здравља Славица Ђукић-Дејановић изјавила је да је неопходно одобрити нове специјализације, обновити високостручни и средњи медицински кадар, а смањити број административног и техничког особља. Она је приликом обиласка опште болнице у Крушевцу истакла да је у погледу одобрениих специјализација постојао велики празан простор и да је сада неопходно ићи у нова одобрења, истакавши да је она у периоду када је постала министар до данас одобрила 1.702 специјализације. “Размишљамо о томе да се поново уведу волонтерске специјализације, то није много популарно, али немамо много избора”, казала је Ђукић-Дејановић. Она је поручила менаџменту Опште болнице у Крушевцу да ће у наредном периоду морати да направе план одласка у пензије по организационим јединицама, колико трају специјализације и да обавести министарство о старосној структури запослених.

Ђукић-Дејановић је истакла да не можемо бити задовољни чињеницом да је старосна стуркутра здравственог особља неповољна и да је наслеђена ситуација у којој нису биле одобраване специјализације. Она је истакла да ће министарство здравља и сада и убудуће исправљати оно што није урађено добро, “а није добро да у структури запослених имамо 25 одсто немедицинског кадра, да обезбеђујемо дежурстава која су преко 40 сати недељно, није добро што не постоји финансијска стимулација за врло тежак рад”.

Уочи обиласка гинеколошко-акушерске и психијатријске службе Ђукић-Дејановић је рекла новинарима да је са директорима Опште болнице, Дома задравља и Апотекарске установе разговарала о могућностима за рано откривање болести, о потреби транспарентнијег рада, што подразумева ИТ опрему и о једном новом облику пружања здравствене заштите онима који болују од јако тешкиих болести. “Сведоци смо чињенице да породицама није јасно где неко ко болује од тешке болести заправо треба да буде и треба да створимо услове да он буде са својом породицом, да до 15 дана буде у болничким условима, да о њему брину екипе кућне неге и палијативног збрињавања дома здравља и уколико је потребно да се повеже и Центар за социјални рад”, навела је Ђукић-Дејановић. Додала је и да треба едуковати породице како прићи човеку који болује од тешке болести и да се, како је истакла, легализује нови облик лечења најозбиљнијијх пацијената у болничким условима.

Извор: Танјуг