Odobriti nove specijalizacije Vesti

Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da je neophodno odobriti nove specijalizacije, obnoviti visokostručni i srednji medicinski kadar, a smanjiti broj administrativnog i tehničkog osoblja. Ona je prilikom obilaska opšte bolnice u Kruševcu istakla da je u pogledu odobreniih specijalizacija postojao veliki prazan prostor i da je sada neophodno ići u nova odobrenja, istakavši da je ona u periodu kada je postala ministar do danas odobrila 1.702 specijalizacije. “Razmišljamo o tome da se ponovo uvedu volonterske specijalizacije, to nije mnogo popularno, ali nemamo mnogo izbora”, kazala je Đukić-Dejanović. Ona je poručila menadžmentu Opšte bolnice u Kruševcu da će u narednom periodu morati da naprave plan odlaska u penzije po organizacionim jedinicama, koliko traju specijalizacije i da obavesti ministarstvo o starosnoj strukturi zaposlenih.

Đukić-Dejanović je istakla da ne možemo biti zadovoljni činjenicom da je starosna sturkutra zdravstvenog osoblja nepovoljna i da je nasleđena situacija u kojoj nisu bile odobravane specijalizacije. Ona je istakla da će ministarstvo zdravlja i sada i ubuduće ispravljati ono što nije urađeno dobro, “a nije dobro da u strukturi zaposlenih imamo 25 odsto nemedicinskog kadra, da obezbeđujemo dežurstava koja su preko 40 sati nedeljno, nije dobro što ne postoji finansijska stimulacija za vrlo težak rad”.

Uoči obilaska ginekološko-akušerske i psihijatrijske službe Đukić-Dejanović je rekla novinarima da je sa direktorima Opšte bolnice, Doma zadravlja i Apotekarske ustanove razgovarala o mogućnostima za rano otkrivanje bolesti, o potrebi transparentnijeg rada, što podrazumeva IT opremu i o jednom novom obliku pružanja zdravstvene zaštite onima koji boluju od jako teškiih bolesti. “Svedoci smo činjenice da porodicama nije jasno gde neko ko boluje od teške bolesti zapravo treba da bude i treba da stvorimo uslove da on bude sa svojom porodicom, da do 15 dana bude u bolničkim uslovima, da o njemu brinu ekipe kućne nege i palijativnog zbrinjavanja doma zdravlja i ukoliko je potrebno da se poveže i Centar za socijalni rad”, navela je Đukić-Dejanović. Dodala je i da treba edukovati porodice kako prići čoveku koji boluje od teške bolesti i da se, kako je istakla, legalizuje novi oblik lečenja najozbiljnijijh pacijenata u bolničkim uslovima.

Izvor: Tanjug