Poslovna zajednica da bude deo EU integracija Vesti

Veoma je važno da poslovna zajednica bude uključena u proces evropskih integracija Srbije, kako bi se mogao čuti i njihov glas, ocenio je ministar bez portfelja zadužen za evropske integracije Branko Ružić. On je na skupu u Regionalnoj privrednoj komori u Subotici ocenio da bi to bio dokaz da se sve strukture u društvu uključuju u taj proces i da imaju svoj glas. Prema njegovim rečima, taj glas se mora čuti, pre svega u Beogradu ali i u Subotici, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i drugim gradovima. “Da taj glas, ili neki kritički glas, ne čujemo u Briselu, da nemamo taj bumerang, nego da praktično zajedno svi, i svet rada i svet kapitala, i komore, i nevladin sektor, dakle svi da budu uključeni u procese integracija i da stvorimo ambijent koji će biti upodobljen sa ambijentom koji postoji u EU”, rekao je Ružić.

On je okupljenim privrednicima poručio da se vrata pretpristunih fondova širom otvaraju i da je veoma važno da “apsorpciona moć i administrativni kapaciteti” u Srbiji budu takvi da sva ta sredstva koja stoje na raspolaganju budu iskorišćena na pravi način. Ružić smatra da će naredna vlada biti “vlada kontinuiteta” u smislu evrointegracija, iznevši da je 63 odsto privrede orijentisano prema zemljama EU, a 13 odsto prema CEFTA regionu, te da je od momenta stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju pokrivenost uvoza izvozom porasla sa 42 odsto, koliko je ovaj odnos iznosio 2008. godine, na više od 70 procenata, koliko iznosi danas.

“To u velikoj meri pokazuje ne samo našu orijentaciju već i šansu koju naša privreda sasvim jasno koristi. Siguran sam da postoje mere koje država i buduća vlada, koja će biti vlada kontinuiteta u odnosu na realizaciju ovih strateških ciljeva, moraju preduzeti kako bi iskoristile te komparativne prednosti, bilo da govorimo o saobraćajnim koridorima, poljoprivredi ili energetici”, rekao je Ružić.

Govoreći o pretpristupnim fondovima, Ružić je istakao da je dosadašnja tranša iznosila 200 miliona evra, a da se sada očekuje da taj nivo sredstava raste. Da bi se ta mogućnost iskoristila, Ružić smatra kako je potrebno da naša privreda na “uspešan način izađe sa projektima koji će upravo raditi na realizaciji onih komparativnih prednosti koje Srbija ima”, a da veliku ulogu u tom procesu treba da odigraju privredne komore, koje treba da svoja dosadašnja iskustva u prekograničnim projektima prenesu privredi.

Izvor: Tanjug