„Blic“ pita Aleksandra Antića Vesti

KAKO BISTE VODILI SOCIJALNU POLITIKU U GRADU?
Aleksandar Antić: Solidarnost, pravda i briga o svakom čoveku suština su moje politike. Jer Beograd su, pre svega, ljudi. Našem gradu je neophodno stalno jačanje brige za najugroženije i najsiromašnije: decu, trudnice, mlade, penzionere, nezaposlene, osobe sa invaliditetom.

KAKO POBOLJŠATI GRADSKI PREVOZ? ŠTA MISLITE O BUS PLUSU?
Aleksandar Antić: Taj sistem ima svojih prednosti i on je potreban, ali mora biti u vlasništvu grada kako bi ga građani osećali svojim. Ali uveren sam da ljudi koji ne plaćaju kartu to rade jer nemaju, a ne zato što vole da se švercuju. Cena karte mora biti pristupačna, ali je moraju svi plaćati.

KAKO REŠITI PROBLEM SA PARKIRANJEM?
Aleksandar Antić:Urbanističkim planom grada predviđena je izgradnja garaža ispod velikih gradskih pijaca, što će jednim delom olakšati parkiranje, ali rešenje celokupnog problema leži u poboljšanju kvaliteta gradskog prevoza. To će ljude podstaći da manje voze svoje automobile.

Izvor: Blic