Најновије

Реформа јавног сектора и јачање приватног сектора Посланичка група

ЂОРЂЕ МИЛИЋЕВИЋ, народни посланик Социјалистичке партије Србије на Четвртој седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање:

“Посланички клуб СПС у Дану за гласање подржаће ова два законска предлога. Подржавајући ове предлоге, заправо желимо да подржимо циљ који се жели постићи усвајањем ових законских предлога, желимо да подржимо оно што ови законски предлози треба да обезбеде, а то је да растерете привредне субјекте, са једне стране, и да повећају запосленост, односно да повећају запошљавање, с друге стране”.

“На почетку ћу поновити оно што је овлашћени представник Посланичког клуба СПС у данашњем преподневном делу расправе рекао да ће Посланички клуб СПС у Дану за гласање подржати ова два законска предлога. Подржавајући ове предлоге, заправо желимо да подржимо циљ који се жели постићи усвајањем ових законских предлога, желимо да подржимо оно што ови законски предлози треба да обезбеде, а то је да растерете привредне субјекте, са једне стране, и да повећају запосленост, односно да повећају запошљавање, с друге стране.

Оба законска предлога иду у правцу смањења трошкова пословања и у правцу подстицаја запошљавања и увођења запошљавања у једне легалне и легитимне токове.

Поучен искуством из претходног периода, овде у Републичком парламенту, морам рећи да је веома тешко говорити афирмативно о порезима. Многи аналитичари и мислиоци су покушавали да образложе постојање пореза, али порези се и данас дефинишу и схватају као нешто што је непопуларно. Мислим да постоји једна јединствена дефиниција и квалификација, када је реч о грађанима и порезима, грађани сматрају порезе као трошак, као новац који је узалудно бачен низ реку, што наравно није случај. То је тако, јер грађани никад нису били у могућности да на један директан начин осете оно што јесте корист од самих пореза. Рекао бих да ова два законска предлога, о којима данас говоримо, управо то треба да омогуће.

Са друге стране, треба рећи да држава не може да функционише без пореза. Велика је преосетљивост грађана Србије када је реч о постојању сиве економије у нашој држави. Негативне последице сиве економије су нажалост видљиве у Србији кроз утају пореза и кроз дисторзију тржишта, нелојалну конкуренцију. Залажемо се да једном јасно, прецизно, ефикасно фискалном политиком треба радити на санацији, ублажавању и отклањању свих видова и свих облика сиве економије, а пре свега када је реч о раду на нелегалном тржишту. Они који раде на црно немају апсолутно никаквих права, немају ни здравствено, ни социјално. Врло често су изложени нехуманим условима пословања и врло често, односно у континуитету имају притисак од евентуалне могућности губитка посла.

Ова два законска предлога управо јесу један фискални подстицај ка инвестирању, односно инвестицијама у запошљавању. Циљ ових законских предлога јесте да на неки начин сузбије, смањи сиву економију у области запошљавања, уведе је у легалне и легитимне токове и то је оно што ће Посланичка група СПС увек подржати.

Дакле, ми овде говоримо о новом запошљавању. Ми говоримо о новим радним местима без ограничавања у погледу старосне границе, без ограничавања у погледу радног искуства и сматрамо да је то веома добро, јер се не може дефинисати да постоји некакав вид и облик дискриминације у том погледу.

Потпуно је јасно да држава јесте неко ко ствара амбијент и ствара атмосферу у којој ће се развијати и одвијати бизнис. Ми желимо да похвалимо ова два законска предлога, јер оно што сматрамо да је позитивно и што се може сагледати из садржине ових законских предлога јесте чињеница да је приватни сектор третиран на један прави и адекватан начин и да приватни сектор на један начин постаје део пакета економских мера Владе Републике Србије. То је оно што је и господин Бабић рекао у уводном излагању, што је суштина и експозеа премијера Владе Републике Србије, реформа јавног сектора и јачање приватног сектора. Мораћемо у наредном временском периоду много да уштедимо када је реч о јавном сектору и да више уложимо у приватни сектор, у запошљавање, у производњу и у нова радна места.

Приоритет Владе у наредном временском периоду треба да буде даљи подстицај, о даљим структурним реформама за подстицај и развој приватног сектора. Врло је важан тај подстицај приватног сектора, јер он је на један начин важан за привреду која креира радна места, на други начин важан је за државу која живи од такси и пореза из добити предузећа. Немогуће је из економске кризе изаћи без отварања нових радних места и то пре свега у приватном сектору, односно у производном сектору. Свако ново радно место у производном сектору у Србији је успех у ситуацији када је горуће питање у Републици данас питање незапослености. Мораћемо да променимо подстицајни амбијент у Србији и то је приоритет.

Ми данас говоримо о сету законских предлога који се тичу приватног сектора. На тај начин приватни сектор постаје део економских мера Владе Републике Србије. Мислим да сутра говоримо о веома повољном финансијском кредиту од УАЕ који ће нам омогућити да пребродимо један изузетно тежак период. Оно што морамо да учинимо јесте да усвојимо сет системских закона и да на тај начин створимо основ и предуслов за даљи реформски процес. Без реформског процеса, наставка реформског процеса, кроз усвајање сета системских закона, нећемо моћи да осетимо оне позитивне ефекте, што и јесте заправо крајњи циљ. Наравно мораћемо да уђемо у реформу и јавних предузећа и државне управе.

Пре извесног временског периода имао сам  прилике да погледам одређене податке. Не знам колико су тачни, ви ћете ме демантовати ако нисам у праву, али мислим да су поражавајући уколико су тачни. Наишао сам на податак да за државу Србију у овом тренутку ради око 781.000 људи, од укупно 1.700.000 запослених. Ако је то тачно, то је нешто мало мање од 50%. Ако тај податак упоредите са европским просеком који је 20%, када је реч о јавном сектору и ако га упоредите са просеком у најефикаснијим светским привредама, рецимо у Немачкој, он је 15%, онда су ти подаци заиста поражавајући.

Оно што желим још да кажем тиче се Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање. Не тичи се конкретно измена о којима данас говоримо, али мислим да је важно питање, мислим да је толико важно и значајно питање да заслужује пажњу Владе Републике Србије и да заслужује одмах на почетку мандата.

Наиме, када је реч о целини, овај законски предлог јесте од изузетне важности и значаја, али овај закон у целини нема смисао ако нема финансијског ефекта. Овде је реч о одређивању доприноса за обавезно социјално осигурање и наплатом се омогућава функционисање три система пензијског осигурања, здравственог осигурања и осигурања за случај незапослености. Уколико нема наплате, онда ниједан од ова три система не може да функционише.

Моје питање је управо наплата, контрола и инструменти наплате пореза и доприноса. Питање је једноставно – како неко може и мора да плати порезе и доприносе, а опет неко не мора. Мислим да је то важно питање и да заслужује пажњу Владе Републике Србије.

На законске предлоге о којима данас говоримо. Они ће имати подршку Посланичке групе СПС, јер ми сматрамо да они јесу интерес и радника, али јесу интерес и послодаваца, јесу интерес и државе. Радници ће добити уговор о раду уз сва гарантована права која уз то иду. Држава, односно послодавац ће бити растерећен, односно имаће мање трошкове пословања, а држава кроз саме производе, порезе, доприносе ће имати већ буџетски приход.

Још једном, у Дану за гласање Посланички клуб СПС подржаће ове законске предлоге”.

Категорије: Посланичка група