Најновије

Подржаћемо све пројекте за боље путеве у Срему Посланичка група

ДР МИЛАН ЛАТКОВИЋ, народни посланик Социјалистичке партије Србије, на Трећем ванредном заседању Народне скупштине Републике Србије, у заједничком јединственом претресу о Предлогу закона о потврђивању Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке „Рехабилитација и безбедности путева“; Предлогу закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој и Предлогу закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројеката рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој (тачке 1, 2. и 3. дневног реда):

„Предлози закона који су на дневном реду, у оквиру Првог заједничког јединственог претреса односе се на пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја, а који су настали као резултат потписаних уговора и споразума са Европском банком за обнову и развој, Европском инвестиционом банком и Међународном банком за обнову и развој, 27. новембра 2013. године.

            Усвајањем Предлога закона омогући ћемо да се оствари основни циљ за који сматрамо да је изузетно важан, а то је рехабилитација националне путне мреже, олакшање друмског саобраћаја, повећање безбедности, као и ефикасније и економичније извођење радова и управљања путном мрежом. Због тога ћу одмах на почетку нагласити да ће Посланичка група СПС подржати предлоге закона у дану за гласање.

            Наведени споразуми су настали као резултат потребе да се унапреди и побољша саобраћајна инфраструктура које је Министарство саобраћаја заједно са ЕУ развило у Генерални мастер план транспорта Србије по коме је предвиђено да се у одржавање и рехабилитацију путева, у периоду од 2009. до 2027. године, уложи 4,6 до 5 милијарди евра.

            Нагласио бих да је значај ових споразума, поред Министарства саобраћаја, препознала и Влада Републике Србије која је буџетом за 2014. годину предвидела инвестиционе кредите неопходне за реализацију пројекта рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја.

            У оквиру свог обраћања, желео бих да кажем и неколико реченица о конкретним пројектима који су предвиђени уговором, односно споразумима, а обухватају проблеме краја из кога долазим. Наиме, у оквиру деонице пута 1 предвиђена је рехабилитација пута и унапређење безбедности саобраћаја на деоници ауто-пута Адашевци-Кузмин, а у оквиру деонице пута 3 предвиђена је рехабилитација деоница Сремска Митровица-Рума и Рума-Пећинци.

            Поред овога, рехабилитација је предвиђена и на деоници регионалног пута Рума-Иришки Венац, Ириг-Врдник, Рума-Шабац, Рума-Путинци.

            Верујем да је многима од нас познато да је приликом уласка у Србију из правца Хрватске, управо на делу ауто-пута Адашевци-Кузмин, стање на деоници веома лоше, уз присуство изражених улегнућа и колотрага, што након вожње по ауто-путевима суседних држава, признаћете, оставља још јачи утисак заиста небезбедне и несигурне деонице.

            Због тога је за мене, а верујем и за друге посланике који долазе из сремског краја, ово изузетно важно. Рехабилитацијом и унапређењем овог дела, али и регионалних путева, створиће се услови за брже, безбедније и сигурније саобраћање овим делом Србије.

            Подсетићу вас да је ова деоница део Коридора 10, која осим што повезује Србију са Хрватском, Словенијом и даље са Аустријом и Европом, са друге стране повезује Србију са Мађарском, ауто-путем Београд-Нови Сад, а уједно и са Македонијом, Бугарском и Грчком. Додао бих да се Србија овим делом пута и овом деоницом повезује и са саобраћајницама Републике Српске и БиХ.

            За нас који живимо у Срему, ово ће значити бољу инфраструктуру, боље путне везе, већи потенцијал за привлачење инвестиција, како домаћих тако и страних. Омогућиће и развој туризма и упознавање са природним лепотама Срема, на пример, резерватом Бара Засавица или Националног парка Фрушке Горе, и то не само за домаће госте, већ и за стране, па и оне у транзиту.

            Ово је посебно важно и управо због чињенице да друмски превоз представља доминантан вид превоза у Републици Србији, са учешћем од око 80% у превозу робе и 74% у превозу путника. Сада је, надам се, свима јасно колико је од великог значаја да се предложи закони усвоје.

            На крају, желео бих још једном да кажем да ће Посланичка група СПС подржати све напоре Владе да се унапреди и побољша саобраћајна инфраструктура у Србији и у складу са тим ће у дану за гласање подржати предлоге закона“.

Категорије: Посланичка група