Најновије

Важно је улагати у постојећу инфраструктуру Посланичка група

ЂОРЂЕ МИЛИЋЕВИЋ, овлашћени представник Посланичке групе СПС на Трећем ванредном заседању Народне скупштине Републике Србије на заједничком јединственом претресу о Предлогу закона о потврђивању финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке „Рехабилитација и безбедност путева“, Предлогу закона о потврђивању споразума о зајму (пројекат рехабилитације путева и унапређење безбедности саобраћаја) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој и о Предлогу закона о потврђивању споразума о зајму (пројекат рехабилитације путева и унапређење безбедности саобраћаја) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој:

“Овде је реч о три законска предлога која су део једног изузетно важног и значајног пројекта, који се финансира средствима Републике Србије, Европске инвестиционе банке, Европске банке за обнову и развој и Међународне банке у укупном износу од око 390 милиона евра.

Ово о чему данас говоримо је прва фаза овог значајног пројекта, односно Националног програма рехабилитације путне инфраструктуре, која обухвата, како сте између осталог рекли у уводном излагању врло прецизно, око 1.100 километара од укупно 5.000 километара путне државне инфраструктуре. То је нешто што је у овом пројекту дефинисано као приоритет у процесу рехабилитације.

Пројекат о којем говоримо обухвата 54 деонице. Ја нећу говорити појединачно о деоницама, нећу вам сугерисати, али разумем потребе и одговорност колега посланика који долазе из различитих округа, региона, градова и општина. Оно што желим да кажем, када је реч о избору деоница, у име Посланичког клуба СПС јесте да верујемо да су ово прави приоритети који су одабрани на основу прецизно, јасно дефинисаних критеријума. Верујемо у оно што сте рекли, основ за критеријуме јесу били економска оправданост и стање на путној инфраструктури, односно коловозима, деоницама о којима данас говоримо.

Посланички клуб СПС у дану за гласање ће подржати ова три законска предлога, јер усвајањем ових законских предлога биће омогућено улагање у обнављање постојеће путне инфраструктуре, одржавање и побољшање безбедности.

Два су, по нашем мишљењу, по мишљењу Посланичког клуба СПС, кључна циља која се желе постићи усвајањем ова три законска предлога. То јесте квалитет путне мреже и сигурност путне мреже.

Тачно је да квалитет путне мреже није на завидном нивоу и да тај квалитет годинама уназад опада. Ви сте врло јасно у образложењу овог законског предлога изнели неке податке који јесу значајни и важни.

Са друге стране тачно је и да износ средстава који се на годишњем нивоу издваја за одржавање путне инфраструктуре није на жалост довољан и тачно је на жалост управо да и безбедност саобраћај јесте и велики узрок саобраћајних незгода. Мислим да сте истакли неке податке који су такође веома важни, попут тога да проценат асфалтиране мреже када је реч о Србији јесте најнижи у региону 62%, а Црна Гора има рецимо 64%. Такође, у односу на број становника, Србија има око два и по пута мању инфраструктуру у односу на остале државе ЕУ.

Када је реч о локалним путевима то свакако јесте у неку руку и поражавајући податак, да од укупног броја километара локалних путева само 8% је у добром стању. Сигурно да је разлог тако лоше путне инфраструктуре на локалном нивоу и недостатак финансијских средства. Треба наћи начин како исфинансирати и створити могућности да се путна инфраструктура на локалном нивоу на прави и адекватан начин одржава.

Дакле, ово су само неки подаци који говоре управо у прилог констатацији колико је важно и колико је значајно улагати у постојећу инфраструктуру и колико је потребно и неопходно улагати у инфраструктуру. Такође, отежавајућа околност свакако јесте то што елементарне непогоде јесу свакако руинирале постојећу путну инфраструктуру и ми као Посланички клуб СПС у потпуности подржавамо намеру и став Владе Републике Србије да један од приоритета, поред наравно изградње стамбених објеката, буде свакако и обнова критичне путне инфраструктуре.

Оно што желим да кажем, када је реч о улагању у путну инфраструктуру, дакле нема економског без инфраструктурног развоја. Инфраструктурни развој је предуслов економског развоја, али рекао бих и привредног раста. Улагањем у путну инфраструктуру и изградњу путева јача се домаћа оператива. Стварају се услови за нова улагања, за запошљавање, али и за привредни раст. Наше је мишљење да само кроз развојне пројекте који су пре свега усмерени ка путној инфраструктури  можемо на неки начин делимично да решимо оно што данас у Србији јесте горући проблем, а то је питање незапослености.

Србија као држава има веома повољан географски положај, транзитна земља која повезује исток и запад, север и југ континента. Мислим да овакав положај даје огромне компаративне предности и за развој транзитног туризма и развој саобраћајног транзита. Управо да бисмо по овом основу и ономе што јесу за нас компаративне предности у односу на остале могли да у наредном периоду убирамо веће приходе, неопходно је да далеко више средстава улажемо у путну инфраструктуру, да путна инфраструктура буде и добро опремљена, али да буде свакако и безбедна за саобраћај. Да томе Србија придаје велику важност, да томе и Влада Републике Србије придаје велики значај говоре и стратешки пројекти чија је реализација у току. О томе је током данашње расправе било речи, наравно мислим пре свега на Коридор 10, Коридор 11, али мислим и на железничку инфраструктуру.

Већ сам рекао да овај пројекат обухвата и 54 деонице и углавном је ту реч и у питању је велики број регионалних путева чије поправљање значи много за сваки од тих крајева. Јасно је да је добра саобраћајна веза са великим центрима један од најважнијих сегмената за умерени, интензивнији, регионални развој.

Нећу говорити о условима ових задужења. Свакако да су повољни са финансијског аспекта, односно у финансијском смислу.

Оно што на самом крају још једном желим да кажем да ће Посланички клуб СПС у дану за гласање подржати ова три законска предлога”. 

Категорије: Посланичка група