Најновије

Посланичка група СПС подржала кампању П(Б)раво за маме Посланичка група

Народни посланици Посланичке групе Социјалистичке партије Србије су били домаћини  учесницама кампање П(Б)раво за маме  која се залаже за исплату породиљског одсуства без кашњења. Маме, од којих је један број дошао  са бебама  покренуле су ову кампању због вишемесечних кашњења у исплати породиљског одсуства.

Маме су добиле подршку свих посланика Посланичке групе Социјалистичке партије Србије за  решавање овог проблема.  Редовна исплата накнада не би смела да зависи нити  од добре воље послодаваца, нити од  компликованих процедура  по којима се право на породиљске накнаде остварује.

У дијалогу са мамама  у вези са изменама и допунама законских аката који се односе на исплату накнада породиљама, народни посланици  Социјалистичке партије Србије   проширили су почетну иницијативу  и на накнаде за  време трудничког боловања, боловања ради неге детета, као  и на накнаде за одсуствовање са рада ради посебне неге детета.

Оваква иницијатива је обострано прихваћена  и  договорено да се заједничкиим активностима дође до најадекватнијих законских решења којима би се обезедила редовна исплата  за све групе корисника ових накнада. Закључено је да ће у вези са иницијативом  посланици СПС дати допринос на свим нивоима и да ће проширити поља сарадње  са иницијативама грађана попут  кампање П(Б)раво за маме.

Такође је, одлучено да се  надлежним државним органима и послодавцима упути апел да у складу са важећим  законским решењима   врше редовну  исплату  накнада зарада  трудницама и  породиљама. 

Посланичка група СПС

Категорије: Посланичка група