Најновије

Дaчић нa oтвaрaњу Годишње прегледне конференције ОЕБС-a Вести

Први потпредседник Владе Србиjе и министар спољних послова Ивица Дачић истакао jе у Бечу да се искључиво конструктивним политичким деловањем и путем диjалога могу постићи конкретна и одржива решења.

Дачић jе, приликом отварања годишње прегледне безбедносне конференциjе Oрганизациjе за европску безбедност и сарадњу (OEБС), нагласио да jачање капацитета OEБС активно доприноси у свим фазама конфликтног циклуса, од раног упозорења до пост-конфликтне рехабилитациjе и помирења, као и постизање конкретних резултата у смислу стабилизациjе.

“Диjалог колико год био есенциjалан, само jе неопходан предуслов за постизање и спровођење одговараjућих решења на бази консензуса. Mислим да наша искуства из диjалога са Приштином, а нарочито напори да се олакша свакодневни живот тамошњег становништва и обезбеде њихова елементарна људска права, могу да буду од користи за будуће напоре у решавању многих проблема”, уверен jе Дачић.

Годишња прегледна конференциjа одржава се, како jе казао, у условима jедног од наjвећих изазова у региону OEБС од његовог настанка.

Aктуелна безбедносна ситуациjа око региона OEБС указуjе на неопходност обjективног сагледаваjа свих безбедносних аспеката и потенциjалних импликациjа, као и потребу да се оjачаjу могућности да пруже одговараjућу подоршку у свим фазама конфликтног циклуса, почев од раног упозорења до постконфликтне рехабилитациjе и помирења, обjаснио jе Дачић.

Према његовим речима потребно jе да сви раде заjедно на jачању диjалога, jер jе OEБС настао и траjе као наjшира платформа за диjалог о свим безбедносним питањима од Ванкувера до Валдивостока, укључуjући и диjалог са медитеранским и азиjским партнерима.

У контексту решавања актуелне кризе у Украjини Дачић jе подвукао да Србиjа подржава суверенитет и териториjални интегритет свих чланица УН.

Tакође jе истакао да доношење одлуке о успостављању специjалне посматрачке мисиjе OEБС у Украjини представља пример позитивног исхода свеобухватног диjалога међу државама учесницама и показуjе да jе OEБС спсобна да у релативном кратком року на адекватан начин реагуjе.

Србиjа снажно, како jе додао, подржава координиране активности OEБС коjе имаjу за циљ деескалациjу кризе, успостављање инклузивног диjлога и подршку унутарњим процесима са циљем стабилизациjе ситуациjе у Украjини.

“У том оквиру сматрамо да jе наjважниjе да што пре дође до престанка неприjатељстава и поздрављамо план председника Порошенка коjи се заснива на мирном решавању кризе. Сматрамо да план пружа прилику за унапређење унутрашњег диjалога и jачање институциjа, уз уважавање интереса свих грађана”, поручио jе шеф српске дипломатиjе.

Tакође jе рекао да jе Србиjа спремна у току свог председавања, идуће године, да делуjе у смеру потпуне стабилизациjе прилика у Украjини.

“Сматрамо да jе деловање OEБС у вези са кризом у Украjини и прилика за нашу Oрганизациjу не само за jачање њене видвљивости, него и њене нове потенциjалне улоге на евроатлансткм и евроазиjском безбедносном простору”, додао jе Дачић.

Tоком председавања Србиjа ће координирано, како jе наjавио, деловати са Mонголиjом, Црном Гором и Норвешком, коjе ће председавати форумом за безбедносну сарадњу у току 2015. године, уз уверење да ће различита регионална припадност три председаваjућа бити додатни квалитет и допринети разноврсниjем сагледавању тема.

Србиjа, како jе наставио, се залаже заjедно са Шваjцарском, са коjом има консекутивно председавање, за наставак и свеобухватног диjалог у оквиру OEБС са циљем одржавања воjне стабилности, предвидљивости и траснпарентности, кроз ажурирање и модернизациjу Бечког документа, унапређење и имплементациjу осталих битних докумената коjа представљаjу основ за изградњу поверења и безбедности у региону OEБС.

 

Исто тако Дачић jе указао и на координирану сарадњу држава чланица у борбу протиув транснационалних претњи као што су трговина људима, организовани криминал, шверц наркотика, коjе jедна држава сама не може сузбити.

Негативне поjаве као што су корупциjа и илегалне миграциjе, према његовим речима, немогуће jе третирати изоловано, те jе против ових изазова могућа борба само кроз jачање демократских институциjа, али и кроз сагледавање улоге организованог криминала у ширењу поменутих негативних поjава.

Kомплексни изазови захтеваjу заjедничке одговоре, подвукао jе Дачић оцењуjући да OEБС са своjом флексибилношћу и механмизнима пружа могућност изналажењa одговараjућих решења.

“Србиjа jе спремна да са осталима предано ради на унапређењу могућности OEБС да и у 21.веку понуди релеватне одговоре на питања колективне безбедности”, закључио jе Дачић додаjући да процес “Хелсинки +40” представља оквир за jачање Oрганизациjе.

Извор: Танјуг

Фото: Танјуг