Dačić na otvaranju Godišnje pregledne konferencije OEBS-a Vesti

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić istakao je u Beču da se isključivo konstruktivnim političkim delovanjem i putem dijaloga mogu postići konkretna i održiva rešenja.

Dačić je, prilikom otvaranja godišnje pregledne bezbednosne konferencije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), naglasio da jačanje kapaciteta OEBS aktivno doprinosi u svim fazama konfliktnog ciklusa, od ranog upozorenja do post-konfliktne rehabilitacije i pomirenja, kao i postizanje konkretnih rezultata u smislu stabilizacije.

“Dijalog koliko god bio esencijalan, samo je neophodan preduslov za postizanje i sprovođenje odgovarajućih rešenja na bazi konsenzusa. Mislim da naša iskustva iz dijaloga sa Prištinom, a naročito napori da se olakša svakodnevni život tamošnjeg stanovništva i obezbede njihova elementarna ljudska prava, mogu da budu od koristi za buduće napore u rešavanju mnogih problema”, uveren je Dačić.

Godišnja pregledna konferencija održava se, kako je kazao, u uslovima jednog od najvećih izazova u regionu OEBS od njegovog nastanka.

Aktuelna bezbednosna situacija oko regiona OEBS ukazuje na neophodnost objektivnog sagledavaja svih bezbednosnih aspekata i potencijalnih implikacija, kao i potrebu da se ojačaju mogućnosti da pruže odgovarajuću podoršku u svim fazama konfliktnog ciklusa, počev od ranog upozorenja do postkonfliktne rehabilitacije i pomirenja, objasnio je Dačić.

Prema njegovim rečima potrebno je da svi rade zajedno na jačanju dijaloga, jer je OEBS nastao i traje kao najšira platforma za dijalog o svim bezbednosnim pitanjima od Vankuvera do Valdivostoka, uključujući i dijalog sa mediteranskim i azijskim partnerima.

U kontekstu rešavanja aktuelne krize u Ukrajini Dačić je podvukao da Srbija podržava suverenitet i teritorijalni integritet svih članica UN.

Takođe je istakao da donošenje odluke o uspostavljanju specijalne posmatračke misije OEBS u Ukrajini predstavlja primer pozitivnog ishoda sveobuhvatnog dijaloga među državama učesnicama i pokazuje da je OEBS spsobna da u relativnom kratkom roku na adekvatan način reaguje.

Srbija snažno, kako je dodao, podržava koordinirane aktivnosti OEBS koje imaju za cilj deeskalaciju krize, uspostavljanje inkluzivnog dijloga i podršku unutarnjim procesima sa ciljem stabilizacije situacije u Ukrajini.

“U tom okviru smatramo da je najvažnije da što pre dođe do prestanka neprijateljstava i pozdravljamo plan predsednika Porošenka koji se zasniva na mirnom rešavanju krize. Smatramo da plan pruža priliku za unapređenje unutrašnjeg dijaloga i jačanje institucija, uz uvažavanje interesa svih građana”, poručio je šef srpske diplomatije.

Takođe je rekao da je Srbija spremna u toku svog predsedavanja, iduće godine, da deluje u smeru potpune stabilizacije prilika u Ukrajini.

“Smatramo da je delovanje OEBS u vezi sa krizom u Ukrajini i prilika za našu Organizaciju ne samo za jačanje njene vidvljivosti, nego i njene nove potencijalne uloge na evroatlanstkm i evroazijskom bezbednosnom prostoru”, dodao je Dačić.

Tokom predsedavanja Srbija će koordinirano, kako je najavio, delovati sa Mongolijom, Crnom Gorom i Norveškom, koje će predsedavati forumom za bezbednosnu saradnju u toku 2015. godine, uz uverenje da će različita regionalna pripadnost tri predsedavajuća biti dodatni kvalitet i doprineti raznovrsnijem sagledavanju tema.

Srbija, kako je nastavio, se zalaže zajedno sa Švajcarskom, sa kojom ima konsekutivno predsedavanje, za nastavak i sveobuhvatnog dijalog u okviru OEBS sa ciljem održavanja vojne stabilnosti, predvidljivosti i trasnparentnosti, kroz ažuriranje i modernizaciju Bečkog dokumenta, unapređenje i implementaciju ostalih bitnih dokumenata koja predstavljaju osnov za izgradnju poverenja i bezbednosti u regionu OEBS.

 

Isto tako Dačić je ukazao i na koordiniranu saradnju država članica u borbu protiuv transnacionalnih pretnji kao što su trgovina ljudima, organizovani kriminal, šverc narkotika, koje jedna država sama ne može suzbiti.

Negativne pojave kao što su korupcija i ilegalne migracije, prema njegovim rečima, nemoguće je tretirati izolovano, te je protiv ovih izazova moguća borba samo kroz jačanje demokratskih institucija, ali i kroz sagledavanje uloge organizovanog kriminala u širenju pomenutih negativnih pojava.

Kompleksni izazovi zahtevaju zajedničke odgovore, podvukao je Dačić ocenjujući da OEBS sa svojom fleksibilnošću i mehanmiznima pruža mogućnost iznalaženja odgovarajućih rešenja.

“Srbija je spremna da sa ostalima predano radi na unapređenju mogućnosti OEBS da i u 21.veku ponudi relevatne odgovore na pitanja kolektivne bezbednosti”, zaključio je Dačić dodajući da proces “Helsinki +40” predstavlja okvir za jačanje Organizacije.

Izvor: Tanjug

Foto: Tanjug