U skladu sa medijskom Strategijom omogućiti osnivanje regionalnih javnih medijskih servisa Poslanička grupa

IVANA DINIĆ, narodna poslanica SPS na Sedmom vanrednom zasedanju Narodne skupštine Republike Srbije na  zajedničkom načelnom pretresu o Predlogu zakona o javnom informisanju i medijima, Predlogu zakona o elektronskim medijima i Predlogu zakona o javnim medijskim servisima:

Ustavom Republike Srbije zagarantovana je sloboda mišljenja, izražavanja i razvoja ličnosti, kao i sloboda medija, ali baš zbog toga je neophodno definisati pravila kojima će se istovremeno obezbediti i sloboda i zaštita, kako u iznošenju, tako i u primanju i razmeni informacija i ideja putem medija, radi unapređivanja vrednosti, kao što su pravovremenost, nepristrasnost, istinitost i potpunost informisanja“.

„Set predloga medijskih zakona, koji su danas u skupštinskoj raspravi, iako naizgled nema direktan uticaj na privredu i razvoj naše države, zapravo uređuje na jedan svojevrstan način kulturološku sferu života, kroz održavanje kulturnog identiteta i razvijanje svesti u pravcu demokratizacije našeg društva u oblasti javnog informisanja.

            Stalni razvoj tehnike i stepen tehnoloških dostignuća imaju direktan uticaj na ovu oblast društvenog života, koja je veoma dinamična i u stalnom je razvoju. Stoga se sistem javnog informisanja mora uskladiti sa vremenom u kojem živimo.

            Naime, Ustavom Republike Srbije zagarantovana je sloboda mišljenja, izražavanja i razvoja ličnosti, kao i sloboda medija, ali baš zbog toga je neophodno definisati pravila kojima će se istovremeno obezbediti i sloboda i zaštita, kako u iznošenju, tako i u primanju i razmeni informacija i ideja putem medija, radi unapređivanja vrednosti, kao što su pravovremenost, nepristrasnost, istinitost i potpunost informisanja.

            Iz mog ličnog iskustva i dobre komunikacije sa ministrom Tasovcem, koji je pri izradi ovog seta medijskih zakona bio otvoren za svaki oblik saradnje, pouzdano znam da je šira javnost bila upoznata sa svim činjenicama kroz javna slušanja i debate koje su mnogo puta vođene na ovu temu. Mnogi nedostaci i nedorečenosti izmenjeni su i prilagođeni sa najvišim međunarodnim standardima i standardima zemalja članica Evropske unije.

            Podržavam diskusiju koleginice Mirjane Dragaš u nameri da se sa ovim setom predloga medijskih zakona uskladi ili pronađe način prilagođavanja medijskoj strategiji do 2016. godine, koju je Vlada Republike Srbije usvojila septembra 2011. godine.

            Pitanje za ministra je da li će se i na koji način primenjivati mnoge odredbe ove strategije koje nisu usaglašene sa odredbama Predloga zakona o javnim medijskim servisima, Predloga zakona o javnom informisanju i medijima i Predlogu zakona o elektronskim medijima, a o kojima danas diskutujemo?

            Ukazala bih na zabrinutost građana Republike Srbije južno od Beograda povodom stepena informisanosti ovog područja, jer omogućavanjem formiranja samo nacionalnih i pokrajinskih javnih medijskih servisa oni ne bi bili u ravnopravnom položaju kada je u pitanju ostvarivanje javnog interesa u oblasti informisanja na regionalnom i lokalnom nivou, a što je protivno medijskoj strategiji do 2016. godine.  

Zbog toga bih predložila Odboru za kulturu i informisanje, kao i resornom ministru izmenu člana 2. Predloga zakona o javnim medijskim servisima, člana 8. i člana 13. istog Predloga zakona u kojima treba predvideti postojanje regionalnih javnih medijskih servisa, jer regioni definisani medijskom strategijom do 2016. godine podrazumevaju medijske regione, a ne teritorijalno utvrđene regione. Zbog toga je važno pitati da li je moguće formirati regionalne javne servise, čije bi se finansiranje pokrivalo putem pretplate slične sadašnjoj pretplati za RTS, dok bi se pravila koja važe za nacionalni i pokrajinski javni servis primenila i na regionalno emitovanje?

            Vlada Republike Srbije je do sada postigla velike rezultate u svim oblastima istrajnošću, odlučnošću u rešavanju problema i situacije u kojoj se naša država nalazi, pokazujući jednu ozbiljnost u pristupu izvršavanja zadataka i visok stepen odgovornosti kada je u pitanju realizacija postavljenih ciljeva. Naša Vlada se na ovaj način, velikom brzinom kreće u susret rešavanju onih problema koji unazađuju razvoj svih segmenata života naših građana.

            Jedan od osnovnih načina funkcionisanja medija, koji je predviđen ovim setom medijskih zakona jeste učešće na javnim konkursima koji se raspisuju za tačno definisane projekte.

            Obzirom na ozbiljnost ocenjivanja projekata podnetih na konkursu, vrlo je bitno da zajedno dođemo do nekih sugestija koje će se sigurno pokazati kao vrlo korisne u sprovođenju ovih konkursa, odnosno u legitimnosti rada stručne konkursne komisije, kao što su recimo, definisanje obrazovnih, stručnih i drugih kriterijuma koje treba da ispunjavaju članovi stručne konkursne komisije iz redova nezavisnih stručnjaka za medije. Koliko će koštati njihov rad? Da li nezavisni stručnjak može da bude član jedne ili više stručnih komisija? Kome će članovi komisije polagati račune i koje bi bile sankcije usled njihovog eventualnog nesavesnog rada? Ko će nadzirati i kontrolisati rad komisija i mnoge druge?

            Ono što je jedna od najvećih prednosti ovog seta medijskih zakona jeste podsticanje transparentnosti u radu svih medija, kao i stvaranje zdrave konkurencije u pogledu kvaliteta rada u oblasti informisanja od javnog interesa u smislu unapređenja objektivnosti, verodostojnosti i istinitosti izveštavanja. Povlačenje države iz medija na ovaj način približava svest našeg naroda, standarda i propisa sa direktivama zemalja članica EU.

            Ukazala bih na još jednu veoma važnu odredbu Predloga zakona o javnom informisanju i medijima. Naime, ovim predlogom zakona predviđeno je povlačenje države iz medija i privatizacija istih do 1. jula 2015. godine. Nažalost, do sada su se primeri privatizacije u medijskoj sferi pokazali neuspešnim. Ja sam uverena, da iako nakon 56 neuspelih privatizacija, i jedine uspele privatizacije kada je u pitanju radio „Srbobran“, uverena sam da će Vlada Republike Srbije sa legitimitetom koji je dobila na poslednjim izborima, zasluženom podrškom i poverenjem građana usled visokog stepena odgovornosti i kompletne realizacije postavljenih ciljeva  nesumnjivo radi ravnomernog razvoja svih delova Srbije posebno obratiti pažnju na modele privatizacije, koji će uslediti kako u ovoj tako i u drugim oblastima.

            Svi smo svesni toga da je demografsko pražnjenje nerazvijenih sredina jedan od najvećih problema u Republici Srbiji. Zbog toga ne smemo da dozvolimo da informativni, obrazovni, kulturni i zabavni sadržaj medijskih usluga, koji zapravo predstavljaju nivo informisanosti jednog društva, a njihova primena stepen razvijenosti tog društva, načine centralnu i južnu Srbiju, otuđenim i nerazvijenim delovima Republike Srbije bez prava na ostvarivanje javnog interesa u toj oblasti.

            U nadi da će nadležno Ministarstvo uvažiti neke od ovih predloga unapređenja i efikasnije primene ovog seta predloga medijskih zakona, Poslanička grupa SPS u danu za glasanje će  podržati ovaj set medijskih zakona, kao i sve reformske zakone koji će ubrzati napredak našeg društva“.

Kategorije: Poslanička grupa