Најновије

На пролеће нова фаза развојног програма УН за Србију Вести

Први потпредседник Владе Републике Србије и министар спољних послова Ивица Дачић поручио је данас, у говору на завршном састанку стратешких консултација Владе Србије и Уједињених нација у Београду, да је важно да процес европских интеграција и развојна помоћ УН система буду добро усклађени.

„Поштовани стални координаторе Уједињених нација, 
Госпођо Ирена Војацкова Солорано,
Ваше екселенције,
Представници цивилног друштва,
Драги пријатељи,

Налазимо се на почетку процеса који заједничким радом Владе Србије, ресорних министарстава, Тима Уједињених нација и УН агенција, уз консултацију донатора и невладиног сектора, води закључењу новог петогодишњег Оквирног програма развојне помоћи и партнерства Уједињених нација са Републиком Србијом (УНДАФ) за период од 2016. до 2020. године. 

Ово стратешко развојно партнерство УН система и Србије биће реализовано у периоду веома значајном за Србију – периоду интензивних преговора са ЕУ о чланству. 

Помоћ УН агенција развојном процесу од великог је значаја и за процес европске интеграције Србије, с тим што развојна помоћ УН има и ширу димензију. УН агенције, од којих је више од двадесет активно ангажовано у Србији, користећи своје компаративне предности и богато знање и експертизу, могу да пруже драгоцену помоћ у свим областима и фазама економског и социјалног развоја земље.

Веома је важно да процес европске интеграције и развојна помоћ УН система буду добро синхронизовани. У разговорима са администратором УНДП Хелен Кларк, која је посетила Београд у јулу, уочи донаторске конференције поводом катастрофалних поплава које су погодиле Србију, посебну пажњу смо посветили начинима на које Уједињене нације могу да нам помогну на путу ка Европској унији. 

Тада је као једна од могућности за то идентификована помоћ УН у ефикасном коришћењу и мобилизацији финансијских средстава која се одобравају Србији.

Протекле недеље обављен је први део припрема за закључивање новог УНДАФ-а у оквиру дводневних стратешких консултација између УН тима и ресорних министарстава Владе Србије. 

Дефинисано је пет кључних области које ће представљати полазну основу УНДАФ-а. То су област људских права, доброг управљања и владавине права; развој социјалних и људских ресурса који укључује области унапређења здравства, образовања и социјалне заштите; област економског развоја, раста и запошљавања; област животне средине, климатских промена и одрживе енергије и област културе, медија и цивилног друштва. 

Експерти УН и ресорних министарстава и канцеларија Владе Србије су у интерактивном и интензивном дијалогу настојали да дефинишу индикаторе и могуће исходе партнерства са УН у наредном петогодишњем периоду. 

На почетку стратешких консултација, потпредседник Владе и министар државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички представила је развојне приоритете Владе Србије у наступајућем периоду, које је председник Владе Републике Србије Александар Вучић изложио у експозеу приликом формирања Владе. Ти развојни приоритети треба да буду основа Оквира партнерства УН и Србије. Од изузетног значаја је да исходи и резултати програма развојне помоћи и партнерства буду реални, лако мерљиви, конзистентни и конкретни. 

У припремама за усвајање новог УНДАФ-а Влада Србије и УН тим већ воде консултације о Заједничкој процени стања у земљи. Већ из првог нацрта, евидентно је да је земља суочена са озбиљним изазовима и тешкоћама. 

Србија текуће године остварује само 65 одсто друштвеног производа који је забележен 1989. године. И поред почетних успеха у реализацији Миленијумских развојних циљева када је стопа сиромаштва преполовљена, наступањем глобалне економске и финансијске кризе крајем 2008. године дошло је до наглог пораста незапослености и постепеног пораста стопе сиромаштва. 

Приоритет Владе јесте да се створе претпоставке и услови за што интензивнији економски раст и запошљавање, посебно младих, фискалну консолидацију, реструктурирање јавних предузећа, рационализацију и већу ефикасност јавне администрације, унапређење социјалне заштите, образовања и здравства. Земља је суочена са проблемом ниског прираштаја, старења становништва и растућом емиграцијом. 

На једног запосленог долази један пензионер. Тај однос је пре четрдесет година био један пензионер према четири радника. У свим овим областима помоћ и експертиза УН система и агенција ће бити веома важна и драгоцена. 

У националним консултацијама које је спровела Канцеларија сталног координатора УН за Србију под називом “Србија какву желим”, а у којој је анкетирано више од четврт милиона становника, велика већина се залагала за борбу против сиромаштва и повећање животног стандарда, отварање нових радних места, добро управљање и одговорне институције, боље услуге здравства, образовања и здравију животну средину. Ове исказане жеље становништва морају да буду кључни путоказ за наш даљи заједнички рад. 

У току ове године Србија је била суочена са катастрофалним поплавама које су однеле људске животе, проузроковале огромну штету инфраструктури, енергетским и производним капацитетима и пољопривреди. Наш регион је постао још једна жртва климатских промена које, ако не буду стављене под контролу, прете да озбиљно угрозе будуће генерације. Тим Уједињених нација је био међу првима који је пружио ургентну помоћ на којој још једном изражавамо искрену захвалност. 

Помоћ агенција Уједињених нација у циљу постизања боље оспособљености да се суочимо са природним непогодама ће бити од круцијалног значаја, а поглавље животне средине ће бити и једно од тежих у нашим преговорима за приступање ЕУ. И у том контексту ће помоћ УН агенција, као што су УНДП, УНЕП и ФАО, у решавању и отклањању нагомиланих проблема у области заштите животне средине, бити веома важна.

У току претходне године Србија је активно учествовала у форумима Уједињених нација у Њујорку посвећеним формулисању Глобалне развојне агенде за период од 2015. до 2030. године. 

Србија је била ангажовани члан Отворене групе за дефинисање циљева одрживог развоја и Комитета за финансирање одрживог развоја. Глобални развојни циљеви који су усмерени на искорењивање сиромаштва, смањење неједнакости, промовисање одрживог и инклузивног економског раста и пуне запослености, борбу против климатских промена, обезбеђење универзалног квалитетног образовања и здравства за све, јесу наравно и наши приоритети. 

Желимо да у партнерству са Уједињеним нацијама радимо на њиховој пуној реализацији. Као чланица Економско-социјалног савета УН (ЕКОСОК) Србија већ даје активан допринос глобалној расправи о одрживом развоју у свим аспектима. У том оквиру предстоји и рад на формулисању нове националне стратегије одрживог развоја на којој ћемо радити у партнерству са УН тимом. Као будућа чланица ЕУ Србија ће учествовати у развојној помоћи Уније земљама у развоју, где ће нам такође бити потребна помоћ, експертиза и подршка УН система.

Даме и господо,

Предвиђено је да ће се нови Оквирни програм партнерства УН и Србије закључити почетком пролећа 2015. године. Потписаћемо га стални координатор УН Ирена Војацкова Солорано и ја. 

Петогодишњи период његове примене није дугачак, али је довољан да се за то време много тога уради. Важно је да програм буде реално постављен, јасан, мерљив и акционо оријентисан, чему ће сви ресори Владе дати конкретан допринос. УН систем поседује експертизу и стручност, али је веома важна помоћ и подршка донатора од којих зависи његова реализација. Апелујем на све донаторе да подрже нови УНДАФ са Србијом. 

Хвала“, наводи се у говору Дачића.

Извор: Влада републике Србије