Најновије

Седница Председништва ФОЖ СПС Форум жена

Форум жена СПС је 21. 10. 2014. године одржао седницу Председништва, којој су присуствовале и координаторке.

Као што је већ устаљена пракса, акценат је стављен на активности Форума жена чији је примарни циљ да мотивишу грађанке и грађане на заједничке активности на плану хуманитарног и образовног рада, као и на пољу ширења друштвене креативности, културе и толеранције.

На данашњем састанку недвосмислено је пружена подршка хранитељицама, јер је овакав начин бриге о угроженим категоријама становништва примарни циљ Социјалистичке партије Србије, па самим тим и Форума жена чије су представнице активне на свим манифестацијама овог типа. Координаторке ФОЖ на састанку су поднеле извештај о свему ономе шта је урађено, као и о плановима за наредни период.

Председништво Форума жена је своје тренутно ангажовање усмерило на претконгресне активности. Јединствен став свих учесница састанка је да све активности морају ићи у смеру јачања Социјалистичке партије Србије, као и испуњавања статутарне обавезе о имплементацији 20% жена у све органе Партије.

Пошто СПС представља одговорну државотворну партију, Председништво Форума жена преузело је обавезу да сугерише, да тамо где Социјалистичка партија учествује у политичком животу и раду и где је на државним позицијама, буде испоштована законски прописана квота жена и младих у циљу остваривања родне равноправности.

Категорије: Форум жена