Најновије

Влада нуди одговоре јасне, храбре и реалне Посланичка група

МИЛИСАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ, народни посланик СПС на Петој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије на заједничком начелном претресу о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину са Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2014. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2014. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2014. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2014., Предлогу закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Предлогу закона о привременом уређивању начина исплате пензија и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Централном регистру обавезог социјалног осигурања:

            „Данас на седници Народне скупштине је на дневном реду ребаланс буџета за 2014. годину са три пратећа закона која треба да послуже реализацији тог ребаланса. Данас је на дневном реду и реалност, озбиљност, одговорност, садашњост и будућност Србије. Управо из тих разлога и у том контексту треба посматрати мере које су данас предложене.

            Када је у питању ребаланс буџета, желим кратко да кажем да је он приказао фактичко, реално стање у којем се Србија налази у овом тренутку, стање где се не крије ништа, стање где се препознају кључни проблеми, где је Влада препознала кључне проблеме, где нуди одговоре јасне, храбре и реалне, ребаланс који је увод у нови буџет и у трогодишњи програм финансијске консолидације у Србији. Истичем, реалан. Реалан буџет значи да осликава реалан живот у Србији. Можемо ми у буџету да напишемо шта год хоћемо – лепо, сјајно, списак лепих жеља, али живот ће ићи ван тога. Зато истичем његову реалност.

            Друго што желим да истакнем, ребаланс говори и о економској политици коју ће Влада да води до краја године и даље. На страни 10. пише – економска политика коју ће Влада водити до краја 2014. године биће усмерена на наставак започете финансијске консолидације, пре свега консолидације буџетских расхода, највећим делом кроз номинално смањење плата и пензија, наставак реструктурирања и приватизације државних предузећа и спровођења структурних реформи. Циљ је да се структурним реформама успостави пословно окружење које ће омогућити пораст страних и домаћих институција, убрзање, реструктурирање привреде, стварање услова за ново запошљавање и то је циљ. Дакле, циљ је да се покрене привреда, да се ојача привреда, створе услови за ново запошљавање, пре свега младих људи.

            Зашто сам ово истакао? Зато што данас доминира у расправи тема смањења плата и пензија. Ја желим да кажем да то није циљ. То је само једна у низу мера да се дође до главног циља. Када су ове мере предложене, а уважена колегиница др Дијана Вукомановић је исказала јасан став Социјалистичке партије Србије да ће и као део Владе и као одговорна странка преузети одговорност и дати подршку овим мерама, то нећу понављати, али желим да истакнем следеће. Када смо то дали, имали смо у виду следеће, и то је реалност. Реалност је да се највише прича о платама и пензијама. То је нормално. То и јесте проблем и економски и социјални и политички проблем када се умањују плате и пензије. Ту не кријемо ништа.

            То јесу тешке мере. То јесте нешто што се не допада никоме. Па ни Влади се не допада када мора да предложи такве мере, али су нужне да би управо створиле могућност да буду и плате и пензије редовне, да се обезбеди стабилност у дужем периоду. То треба имати у  виду када се говори о овој теми.

            Шта је сигурно? Сигурно је следеће, да су плате у Србији на  веома ниском нивоу. Не мислим да су то велике плате. Велики је трошак за људе на које ће то да се односи. Некима је то много, али морамо да кажемо и да признамо, и то је та реалност у Србији, да је стање у коме се налази привреда Србије у још тежем стању и нема тих пара, има воље, има жеље. Има лепих жеља, али нема пара. Из тих углова треба посматрати такође све ове мере. Једноставно, привреда нам је уништена пљачкашком приватизацијом, погрешним привредним системом.

            Данас у Србији нема ко да производи. Нема ко да прави паре. И то је, с једне стране, реалност, а с друге стране, реалност је да трошимо више него што имамо. Поставља се питање само докле? Видите, управо је подршка овој Влади што је рекла – не, нећемо више да једемо садашњост и будућност, поготово младих у Србији. Хоћемо да предузмемо мере одмах и сад. Зато има нашу подршку у томе.

            На крају крајева, веома важно питање – консолдација јавних финансија, наведено је у програму ове Владе као један од три стуба реформи у овој години, уз консолидацију и реформу јавног сектора и реформу привредног амбијента, да би дошли до главног циља, а главни је циљ да створимо услове да у Србији ојача привреда, да ојача производња, да ојача оно што прави паре. Онда ће бити већи БДП, онда има више шта да се дели, онда ће аутоматски и проценат учешћа дуговања, дуга бити мањи, јер овај проценат сад који је висок је, између осталог, зато што је БДП низак.

            Желим само да кажем да се Влада овде определила да то чини кроз смањење расхода и повећање прихода, смањење расхода, онолико колико је нужно, да би могло да се потроши оно што има, а не оно што нема и ми смо ту дали подршку, али то мора да се односи на све области, на све делатности, на све који праве расходе у држави. Наш је приступ да највише треба да поднесе онај ко има највише, мање онај ко има мање, а најмање, односно ништа онај који нема, односно држава да му помогне.

            Исто тако, када су приходи у питању, не може Србија да иде напред док се они не повећају. Само они могу да обезбеде бољитак и, наравно, највећи ће приходи бити онда када будемо ојачали привреду и производњу, која ће да пуни тај буџет. Дотле, и ту имамо исти став, у тој пореској политици да највише дају они који имају највише, мање они који имају мање, а они који немају, да им држава да.

            Оно на чему инсистирамо и подржавамо Владу и тражимо, то је жестока борба, до краја, када је у питању наплата пореских прихода, финансијска дисциплина и када је у питању сива економија. У Србији је постало скоро ин да се не плаћа порез, да се не плаћа превоз, струја, доприноси итд. Ту мора Влада да веома одлучно реагује на то. У Србији сви морају да плаћају и порез и допринос и све оне дажбине које постоје. Ту не треба Влада да има ни према коме било каквог пардона.

            Исто тако, када је у питању сива економија, која је огроман део нашег бруто националног дохотка, показали сте на примеру нафте како може да се сива економија сузбије.

            Основ за овакве мере Владе – нема пара. Оно на шта желим да упозорим, то се већ у народу Србије понавља од Вука Караџића, није народу криво што нема, него што није праведно. Оно на чему инсистирамо, то је праведност. Дајемо подршку Влади Србије да кроз систем платних разреда реши правичније зараде у Србији. Ту је прилика и за раднике у просвети, за раднике у здравству, који су погођени овим мерама, који нису равноправно, праведно у систему зарада Србије, да немају адекватно место, ту је прилика да се њима, да тако кажем, кроз то учини. Ту је прилика и да се уведе ред у Србији.

            У Србији постоји 900 коефицијената, неколико десетина основица итд. Много има неправди, много има нелогичности. Закон о платама у државним органима је веома јасно регулисао хијерархију свих плата. Како је која интересна група била довољно снажна, побегла је од тог закона и он је очерупан. Сада имамо ситуацију да за једне важи једна основица, за друге важи друга основица. Имамо ситуацију да је на листи која је по закону на првом месту председник Републике, премијер итд, а у стварности када се промењује онда су на 1001. месту. Не тражимо више пара, него ред и праведнију расподелу у оквиру тога.

            Дакле, даћемо подршку овим мерама јер је ситуација у Србији, економска и социјална, веома озбиљна, јер не трпи више да се одлаже и тражи одмах и хитно храбре мере, одлучне мере и тражи поверење да ће на основу свих других мера које ће бити предузете ставити Србију, довести Србију у ситуацију да је на здравим ногама и да може на дужи период да функционише, економски се стабилизује и онда обезбеди већи животни стандард, али на реалним основама“.

Категорије: Посланичка група