Најновије

Богосављевић-Бошковић са сталним представником УНДП Иреном Војацковoм Солорано Вести

Mинистaрка пoљoприврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe проф. др Снeжaнa Бoгoсaвљeвић-Бoшкoвић  састала се са Сталним координатором УН и Сталним представником УНДП у Републици Србији Иреном Војацковом Солорано.

Теме састанка биле су даље унапређење сарадње у области животне средине, са нарочитим акцентом на климатске промене.

„Свесни смо величине проблема са којим се сусрећемо у области заштите животне средине, потребно је максимално да се ангажујемо, како би их превазишли. Наш највећи проблем је имплементација правних регулатива и ту нам је потребна помоћ и подршка. Министарство ће направити оптималан план и очекујемо да ће до 2030. године бити имплементирани сви прописи из области животне средине“, рекла је министарка Богосављевић-Бошковић.

Министарка Богосављевић-Бошковић је рекла да ће Министарство у наредном периоду именовати особе за стручне тимове  који су потреби за Одборе у оквиру УНДП, како би се могле доносити одлуке и наставити са реализацијом активности у оквиру заједничких пројеката.

Министарка  Бoгoсaвљeвић-Бoшкoвић је на крају посебно нагласила да је формиран Национални савет за климатске промене, који прати стање и на свака три месеца извештава Владу шта је урађено и који су нам задаци у наредном периоду  и најавила Оснивачку скупштину која ће бити у јануару 2015. године.

Извор: Министарство пoљoприврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe