Dačić predsedavao drugim zasedanjem Ministarskog saveta OEBS Vesti

Prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Republike Srbije Ivica Dačić predsedavao je drugoj plenarnoj sesiji Ministarskog saveta OEBS, u funkciji Srbije kao predsedavajućeg Grupe za saradnju sa Mediteranskim partnerima i budućeg predsedavajućeg OEBS, čija  tema je bila „Zajednički izazovi u borbi protiv terorizma unutar i van prostora OEBS“.

U nastavku je integralna verzija govora koji je ministar Dačić tom prilikom održao .

„Pre nego što dam reč govornicima dozvolite mi da kažem nekoliko reči u svojstvu predsedavajućeg Kontakt grupe za saradnju sa mediteranskim partnerima tokom ove godine. Naš sveukupni cilj bio je da podstaknemo otvoren i interaktivni dijalog pre svega sa partnerima i državama učesnicama, u želji da sledimo pristup rukovođen potrebama kako bismo odgovorili na prioritete i izazove naših mediteranskih partnera. Bili smo svedoci živih diskusija u kojima je iznet niz ideja o tome kako da se ojača naša saradnja u brojnim oblastima.

Debata je pokazala neraskidivu povezanost bezbednosti u okviru regiona OEBS i naših suseda na Mediteranu. Savremene pretnje poput međunarodnog terorizma, organizovanog kriminala, trgovine narkoticima i ilegalne migracije, samo da pomenem neke od njih – imaju nadnacionalni karakter i ne poznaju granice. Otuda odgovori na ove pretnje zahtevaju koordinirane međunarodne napore i blisku saradnju nadležnih institucija kako u državama učesnicama OEBS, tako i u državama partnerima.

 

Iduće godine, tokom predsedavanja Srbije obeležićemo 40 godina od potpisivanja Završnog akta iz Helsinkija u kojem je već 1975. godine prepoznat značaj mediteranskog aspekta bezbednosti i stabilnosti u Evropi. Tako je nastala posebna veza između naših mediteranskih partnera i OEBS, koja se redovno ističe u relevantnim dokumentima kao i u dijalogu OEBS, te na njegovim konferencijama, seminarima i sastancima. Ove veze mogu biti dalje ojačane putem deljenja normi, obaveza i stručnosti OEBS u okviru sve tri dimenzije bezbednosti.

 

Do kraja ove godine obeležićemo 20. godišnjicu od osnivanja Kontakt grupe za saradnju sa mediteranskim partnerima na samitu u Budimpešti 1994. Tokom proteklih godina razvijao se i rastao angažman partnera u okviru aktivnosti OEBS. Danas smo dostigli tačku u kojoj države učesnice OEBS i partnerske zemlje razmenjuju informacije o relevantnim događajima, utvrđuju oblasti zajedničkih problema i izlaze sa idejama kako da se rešavaju bezbednosni izazovi. To predstavlja još jednu potvrdu posvećenosti država učesnica saradnji sa mediteranskim partnerima. Veoma je važno da terorizam predstavlja temu današnje rasprave. Nedavno na Mediteranskoj konferenciji u Neumu osudili smo terorizam u svim njegovim oblicima i manifestacijama i ponovili našu rešenost da se borimo protiv njega zato što on predstavlja jednu od najozbiljnijih pretnji miru i bezbednosti u svetu. Izražena je spremnost na saradnju kako bi se iznašli adekvatni odgovori na izazove međunarodnog terorizma, uključujući putem okvira OEBS. Takođe je naglašeno da su teroristički akti i nasilna ekstremistička ideologija nespojivi sa osnovnim vrednostima i principima koje dele kako države učesnice OEBS, tako i njihove partnerske zemlje. Konstatovana je neophodnost razmatranja uslova koji pogoduju širenju terorizma, kako bi se onemogućio priliv stranih terorista, oni izveli pred lice pravde, i osiguralo da terorističke grupe nemaju pristup nikakvim finansijskim sredstva, fondovima niti ekonomskim resursima.

 

Republika Srbija podržava borbu protiv terorizma u svim njegovim oblicima, uključujući borbu protiv organizacija kao što je Islamska Država Iraka i Levanta (IDIL). U vezi s tim, Srbija je konsponzorisala rezoluciju 2178 SB UN i već je prilagodila svoje nacionalno zakonodavstvo kako bi mogla da krivično goni svoje državljane koji učestvuju ili organizuju učešće u oružanim sukobima u inostranstvu.

 

Pre nego što zaključim, želim da iskoristim priliku da još jednom uverim naše prijatelje i kolege iz mediteranskih partnerskih zemalja da ćemo voditi računa u najvećoj mogućoj meri o njihovim stavovima i pogledima tokom predsedavanja Srbije OEBS-u iduće godine, kao što je to činjeno i tokom ove godine za vreme predsedavanja Švajcarske. To će predstavljati još jedan impuls za pronalaženje zajedničkih osnova i interesa za intenziviranje saradnje.

 

Na kraju, iskoristio bih ovu priliku da izrazim našu iskrenu zahvalnost svim državama učesnicama i partnerima na posvećenosti i saradnji u okviru partnerstva OEBS kao platforme za otvoren dijalog i razmenu gledišta, kao i za unapređenje saradnje orijentisane na rezultate i rukovođene potrebama. Zahvaljujemo se Sekretarijatu OEBS na permanentno odličnoj saradnji i podršci“.

 

Izvor: Ministarstvo spoljnih poslova