Bogosavljević Bošković u Mionici – žene i mladi su budućnost srpskog sela Lokal

Član Glavnog odbora Socijalističke partije Srbije prof.dr Snežana Bogosavljević-Bošković je posetila poljoprivredna gazdinstva u Mionici.

U susretu sa poljoprivrednim proizvođačima, Bogosavljević-Bošković je posebno podvukla da je veoma zadovoljna zbog toga što su sva sredstva namenjena za subvencije u 2014. godini isplaćena i da je ovo prvi put da su obezbeđena i dodatna sredstva koja će sada biti isplaćena poljoprivrednicima a da se konkretno tu radi o dugovanjima koja se prenose iz godine u godinu i opterećuju svaki tekući budžet i da je plan da se sva dugovanja, u skladu sa mogućnostima, isplate do kraja decembra što bi bio istorijski rezultat ogromnog napora.

Komentarišući predloženi budžet za 2015. godinu, Bogosavljević-Bošković je ovom prilikom podvukla da je zbog mera štednje on manji u odnosu na ovogodišnji za oko 10% i da je smanjenje rezultat opredeljenja da se krajnje racionalno troše sredstva budžeta najavivši da će se u narednoj godini subvencionisati poljoprivredne površine do 20 hektara i da se neće davati subvencije za zakup državno-poljoprivrednog zemljišta kao i da će premije za mleko ostati iste a da se uvode i dve nove mere kao podrška razvoja stočarstva uz napomenu da niko neće biti oštećen.

Prema njenim rečima, neophodno je da se posebna pažnja poklanja plasiranju poljoprivrednih proizvoda, uz obećanje da će se truditi da to potpomogne bilo da se radi o izvozu ili o plasiranju proizvoda u našoj zemlji.

Razgovarajući sa mladim poljoprivrednicima Mioničkog kraja Bogosavljević-Bošković je izrazila veru da će mladi u selu prepoznati svoju šansu, steći i primeniti nova znanja na svom imanju i organizovati svoj život na selu onako kako mladima odgovara, što bi u godinama koje dolaze značajno promenilo demografsku sliku Srbije.

Poseban akcenat Bogosavljević-Bošković stavila je na položaj žena u selu i naglasila da bi aktivno uključivanje žena u svaki vid poljoprivredne proizvodnje značajno poboljšao i sam položaj žena na selu ali i sveukupan kvalitet života na selu.

Informativna služba OO SPS Mionica

Kategorije: Lokal