Најновије

Формирано саветодавно тело министра за заштиту животне средине Вести

На иницијативу министракe пољопривреде и заштите животне средине проф. др Снежане Богосављевић-Бошковић формирано је саветодавно тело министра за заштиту животне средине. Основни задатак овог саветодавног тела биће давање сугестија, примедби и предлога за предложене мере и активности у области заштите животне средине.

Данас је у просторијама министарства одржан први иницијални састанак саветодавног тела. Области којим ово саветодавно тело бавити биће систем заштите и унапређење стања свих чинилаца животне средине – ваздух, вода, земљиште. Било је речи и о утицају климатских промена на животну средину, заштити озонског омотача, зелене економије, управљања отпадом, заштите природе: гео- и биодиверзитета, одрживо коришћење природних ресурса, процене утицаја и стратешке процене утицаја, јонизујућег и нејонизујућег зрачења. Током састанка говорило се и о управљању хемикалијама и биоцидним производима, о спровођењу релевантних међународних конвенција и директива, као и о унапређењу међународне сарадње применом резултата научних и технолошких истраживања и развоја и праћењу резултата националних и међународних пројеката.

Чланове новоформираног саветодавног тела министра за заштиту животне средине чине представници Српске академије наука, стручњаци из области заштите животне средине, Завода за заштиту природе, професори Београдског универзитета и представници Града Београда.

Извор: Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Категорије: Вести|Министри