Најновије

Створени услови за развој међудржавних односа у области пољопривреде и ветеринарства Посланичка група

МАРЈАНА МАРАШ, народна посланица Социјалистичке партије Србије на Првом редовном заседању Народне скупштине Републике Србије на заједничком јединственом претресу о Предлогу закона  о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о сарадњи у области биљног карантина и заштите биља, Споразума између Владе Републике Србије и Владе Демократске Народне Алжирске Републике у области здравља животиња, као и Споразума између Републике Србије и Источне Републике Уругвај о сарадњи у области ветерине:

“Поштовани председавајући, уважена министарко са сарадницима, даме и господо народни посланици, пошто ће мој колега из посланичке групе, Милетић Михајловић говорити о другим законима који су део данашње обједињене расправе, ја ћу се у свом излагању осврнути пре свега на законе о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о сарадњи у области биљног карантина и заштите биља, Споразума између Владе Републике Србије и Владе Демократске Народне Алжирске Републике у области здравља животиња, као и Споразума између Републике Србије и Источне Републике Уругвај о сарадњи у области ветерине.  

Влада Републике Србије и Кабинет министара Украјине су, желећи да у будућности наставе и прошире сарадњу у области биљног карантина и заштите биља, као и да осигурају координацију државних фитосанитарних мера, потписали Споразум о сарадњи у области биљног карантина и заштите биља. Споразум је у складу са међународним стандардима за фитосанитарне мере и Међународном конвенцијом о заштити биља и између осталог предвиђа: предузимање неопходних мера уговорених страна за спречавање уласка штетних организама и карантински штетних организама са једне на територију друге уговорене стране за време увоза, извоза или транзита; размењивање информација о појави и ширењу штетних организама и карантински штетних организама на територијама уговорених страна; пружање узајамне научне, техничке и друге помоћи; поступање у случају откривања карантински штетних организама приликом фитосанитарних прегледа.

Као разлоге за доношење Закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о сарадњи у области биљног карантина и заштите биља, предлагач је навео да закон треба да успостави правни оквир за сарадњу две државе у области биљног карантина и заштите биља, створи услове за унапређење сарадње две државе у овој области, да се интензивира сарадња надлежних министарстава две државе, да се створе услови за едукацију стручњака и допринесе развоју економских и трговинских односа између две државе.  

У жељи да овај закон у пуној мери оствари своју сврху и свесни значаја сарадње у циљу спречавања уношења и ширења штетних организама и карантински штетних организама, Социјалистичка партија Србије ће подржати његово доношење. Споразум треба да допринесе безбеднијем и лакшем пласману наших производа на украјинско тржиште, а мала географска дистанца је чињеница коју треба искористити за што већи пласман наших производа на украјинско тржиште.  

Треба рећи да потенцијали међусобне размене нису довољно препознати ни искоришћени, али је последњих година ипак видљив помак. У првој половини 2013. године први пут је забележен суфицит у размени две земље. Од тада је настављен расти извоза семена сунцокрета и хибридног кукуруза. У периоду јануар – септембар 2014. године укупна размена роба и услуга између Украјине и Републике Србије је била 218,4 милиона долара, што значи повећање у поређењу са истим периодом претходне године за 16,7%. Извоз роба и услуга у Србији је био 102,7 милиона долара, повећање је било 24%, а увоз роба и услуга из Србије 115,7 милиона долара и повећање 32,1%.      

Председници привредних комора Србије и Украјине су 7. јуна 2013. године потписали и меморандум о сарадњи, који треба да допринесе бољем повезивању привреде две земље. Том приликом речено је да Србија има велики потенцијал улагања, пре свега у области развијања семенарства и повртарства, јер су могућности српских пољопривредних и научних института велике.    

Што се тиче Споразума између Владе Републике Србије и Владе Демократске и Народне Алжирске Републике у области здравља животиња, он је потписан како би се олакшао промет животиња и производа животињског порекла, да се истовремено онемогући уношење заразних болести и по здравље штетних производа животињског порекла, као и да се развије сарадња у области ветеринарства.  Потврђивањем споразума сарадња две државе у области ветерине треба да добије правни оквир, чиме се стварају услови за олакшан промет и повећање обима размене пољопривредно прехрамбених производа животињског порекла. Споразум треба да допринесе не само сарадњи надлежних ветеринарских органа две земље, већ и научних установа и представника агроиндустријског комплекса.

Према подацима Привредне коморе Србије, укупна спољнотрговинска размена Србије са афричким земљама одвија се неуједначено, спорадично и са сталним дефицитом на страни Србије. Од 2009. до 2012. године извоз на тај континент кретао се од 50 до 125 милиона долара годишње, што је било 0,6 до 1,5% укупног извоза Србије у том периоду, док је увоз био 130 до 250 милиона долара или 1 до 1,5% укупног увоза. Далеке 1982. године робна размена са Алжиром је износила 500 милиона долара, а Србија је имала стални суфицит. Данас је ситуација таква да је робна размена Србије и Алжира симболична.  

Србија има интерес да високи ниво политичких односа који имамо са Алжиром унапреди у области економије. На пословном форуму Србија-Алжир у Привредној комори Србије истакнуто је да је робна размена две земље стагнирала после 90-их година, али је 2012. године постигнут мали напредак. Уз ефикасно коришћење потенцијала и добар правни оквир, којим се стварају услови за даљи развој економске сарадње, у блиској будућности очекујемо поновно успостављање одрживе и доследне сарадње две државе.      

Споразум између Републике Србије и Источне Републике Уругвај о сарадњи у области ветерине закључен је пре свега у циљу олакшавања међусобне трговине животињама и производима животињског порекла, повећања робне размене у сектору пољопривреде, као и успостављања чвршћих пословних веза представника пољопривредно прехрамбене индустрије. Споразум уређује више питања од значаја за сарадњу у области ветеринарства, чиме се стварају услови за сарадњу надлежних ветеринарских органа. Сарадња у области ветерине добија правни оквир, а тиме се стичу услови и за остале сегменте сарадњи у области пољопривреде. Споразум такође треба да створи основ за успостављање пословних веза представника пољопривредно прехрамбене индустрије две земље и повећа обим размене пољопривредно прехрамбених производа.

   Што се тиче односа наше државе са Уругвајем, треба рећи да постоји традиционално пријатељство две земље, али садашња економска сарадња испод је могућности две државе и изражен је интерес да се она унапреди, посебно у погледу повећања спољнотрговинске размене и инвестиционих улагања. Уругвај је једна од најснажнијих економија Јужне Америке и овај споразум је једна од прилика за ближу економску сарадњу. Да бисмо обезбедили квалитетан и несметан рад ветеринарских и царинских органа и обезбедили контролу промета, неопходна нам је континуирана сарадња надлежних органа две државе. Споразум треба да допринесе развоју научних и технолошких веза две државе, обзиром да предвиђа да ће потписнице споразума настојати да организују годишње састанке стручњака.

   Такође, важно је истаћи и да је квалитетна, правовремена и ефикасна ветеринарска контрола неопходан услов за обезбеђивање и очување здравља како животиња, тако и самих грађана. Поготово ако се узму у обзир нежељени ефекти и несагледиве штетне последице увоза хигијенски неисправних производа, а посебно заражених и оболелих животиња.

   Имајући у виду све ове разлоге, а посебно то да примена ових споразума треба да допринесе унапређењу економских и трговинских односа Србије и држава уговорница ових споразума, као и да омогући контролу промета и већи приступ, тј. извоз на страна тржишта, Социјалистичка партија Србије ће у Дану за гласање подржати усвајање предлога ових закона”.

Категорије: Посланичка група