Жене су највећи ресурс који имамо Посланичка група

У Палати Србије представљена је Женска платформа за развој Србије, у оквиру које су дефинисани развојни циљеви у различитим областима друштвеног живота, како би се правац развоја усмерио ка побољшању квалитета свакодневног живота жена и мушкараца у Србији, у периоду 2014-2020.

Координаторка Женске парламентарне мреже у Народној скупштини Републике Србије и народна посланица Стефана Миладиновић на отварању скупа истакла је да свака савремена демократија стоји на темељима једнакости, а да је родна равноправност најважнији тест једнакости и правде у друштву. Такође, навела је и да је за нашу земљу, која као стратешко опредељење има Европски пут веома важан развој политике једнаких могућности.

„Кренула бих од чињенице да су жене највећи ресурс који имамо. Економско оснаживање жена је најважније за равноправни положај жена у друштву. Само економски независна, јака и образована жена може да се одупре свим облицима дискриминације”, истакла је Стефана Миладиновић и додала да су жене већинско становништво у нашој земљи, али да су још увек „тиха већина“ у Србији.

Миладиновић је истакла да жене у недовољној мери користе своје радне и образовне потенцијале.

„Жене су образованији део становништва – на високе школе у Србији уписано је више жена 55%, док је 61% жена међу свим дипломираним студентима. Желим да истакнем податак да се 2009. године први пут изједначио број жена и мушкараца који су докторирали“, рекла је координаторка Женске парламентарне мреже у Народној скупштини Републике Србије и народна посланица Стефана Миладиновић.  

Према њеним речима, неискоришћеност женских људских ресурса, знања и образовања, те њихово ангажовање на пословима који су испод њихових квалификација, заправо је губитак за друштво.

„Поред тога, више је незапослених жена у свакој старосној категорији, а међу незапосленим женама доминирају оне са завршеном средњом школом“, истакла је Стефана Миладиновић и додала да је Парламент у претходном мандату усвојио пакет закона из области образовања.

„По први пут смо законом регулисали образовање старијих – у циљу заокруживања концепта целоживотног учења. Питање образовних програма свакако јесте област којој се мора посветити највећа пажња, јер оно је есенција развоја сваког друштва. Образовање доприноси унапређењу положаја жена, али наши образовни програми не нуде садржаје који подстичу развој предузетништва нити оснажују личне иницијативе“, рекла је Миладиновић.

Оно на чему смо, као ЖПМ, почеле да инсистирамо јесте унапређење родно осетљиве статистике.

„Родно буџетирање, на којем инсистирамо од нашег оснивања, почиње да бива питање којим се активно бави парламент и верујем да ће буџет за 2016. годину садржати индексе родне равноправности“, рекла је Стефана Миладиновић.

У оквиру за формулисање Женске платформе посебно место добила је управо Женска парламентарна мрежа, која је по речима координаторке, успела за свега две године, колико постоји, да покаже потпуно нову слику политичке стварности, где су чланице успеле да идеолошке различитости истакну само као предност умрежавања. Овом приликом истакнути су и неки од резултата Женске парламентарне мреже, а најзначајнији су свакако одржавање две националне конференције, из којих је произашло формирање преко 50 одборничких мрежа у Србији, и одржавање Конференције парламентарки Југоисточне Европе, која је одржана пре три дана у Београду, где је учествовало преко 25 парламентарки из 12 земаља.

„На крају бих желела да истакнем да без обзира из које институције долазимо, без обзира које смо политичке провенијенције, сексуалне орјентације, каквим животним циљевима тежимо – простор за активну улогу сваке од нас постоји“, закључила је Стефана Миладиновић.

Подршку Женској платформи за развој Србије дала је и шефица Посланичког клуба СПС, народна посланица и чланица Женске парламентарне мреже Дијана Вукомановић.

Вукомановићева је овом приликом истакла да се перцепција моћи жена мења.

Платформа је настала као резултат конференције на Палићу, одржане крајем 2014.године, која је окупила велики број ангажованих жена на јавним пословима из различитих институција, парламената, академске заједнице, цивилног друштва, приватног сектора, политичких партија, синдиката и медија.

Извор: Посланичка група СПС
Видео: Танјуг

Категорије: Посланичка група