Најновије

Oбележавање Дана заштите природе Вести

Дан заштите природе обележава се данас у Србији са циљем промовисања и подстицања заштите природе, подизања свести о значају и потреби заштите, одрживог коришћења и управљања природним ресурсима и добрима.

„Министарство је донело неколико кључних докумената, пре свега измене Закона о заштити природе и на тај начин смо као земља испунили међународне обавезе и ставили до знања да знамо шта хоћемо са својом природом“, рекла је министарка пољопривреде и заштите животне средине Снежана Богосављевић Бошковић и додала да је у Србији  још недовољан проценат територије у статусу заштићеног подручја и тренутно износи свега 6,51 одсто.

Богосављевић Бошковић је истакла да сваки грађанин наше земље треба да буде свестан значаја очувања природних вредности, биодиверзитета и геонаслеђа Србије, и да својим понашањем и свакодневним односом допринесе њиховом очувању и бољој заштити.

Представници Министарства пољопривреде и заштите животне средине учествују у обележавању овог значајног датума у акцији чишћења, које организује Јавно предузеће „Национални парк Тара“. Организована је акција чишћења подручја Националног парка Тара, на потезу Калуђерске Баре. Учесници чишћења ће бити ученици Гимназије „Јосиф Панчић“, чланови Биолошке секције „Јосиф Панчић“, Одред извиђача „Бајина Башта“, ХЕ „Дринско-лимске електране“, службе Националног парка Тара и представници Министарства. Након чишћења у Центру за посетиоце Бајина Башта, биће отворена ликовна изложба „Птице“ аутора Милице Ајдуковић и промоција Лексикона Националног парка „Тара“.

Извор: МПЗЖС