Најновије

Седница Председништва ФОЖ Форум жена

У просторијама Главног одбора Социјалистичке партије Србије одржан је састанак Председништва форума жена Социјалистичке партије Србије, Председништва Форума жена Војводине и координаторки Форума жена СПС.

На састанку је разматрана законодавна материја која се односи на доношење Закона о спречавању насиља у породици и на Закон о изменама и допунама кривичног законика, као и на анализу амандмана које је поднела Посланичка група Социјалистичке партије Србије. Указано је на значај нулте толеранције на насиље и на потребу да се друштвена активност усмери на превенцију.

image

Свакодневно суочавање са породичним насиљем, чији најбруталнији примери пуне насловне стране новина, опомињу нас на обавезу да као друштво томе организовано, јасно и одлучно станемо на пут. Први корак мора бити превенција насиља као облик који даје најбоље и најефикасније резултате. Превенција се мора спроводити обавезно од стране надлежних државних органа и свих институција које се баве дечјом и социјалном заштитом, образовањем, здрављем и бригом о породици.

У складу са односом државе када је у питању насиље у породици, а то јесте нулта толеранција, закључено је да се овим Законом заокружује системски приступ државе у сузбијању и спречавању породичног насиља уопште.

Чланице органа Форума жена СПС, које су политички активне у својим локалним самоуправама, преузеле су обавезу праћења и спровођења овог изузетно важног Закона у својим локалним срединама.

Заменица председника Социјалистичке партије Србије и председница Форума жена Социјалистичке партије Србије проф. др Славица Ђукић Дејановић истакла је да би у циљу спречавања насиља у породици требало донети националну стратегију за спречавање насиља у породици, као средњорочни плански документ којим би се утврђивали програми, мере и субјекти примарне превенције и спречавања насиља у породици.

 

Категорије: Форум жена