Најновије

Услов реформе друштва је ефикасна, модерна, стручна и професионална јавна управа Посланичка група

СНЕЖАНА ПАУНОВИЋ, народна посланица Посланичке групе Социјалистичке партије Србије о Предлогу закона о Националној академији  за јавну управу и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима.

Реформа јавне управе битан је услов за успех целокупних реформи у Републици Србији и Влада је недвосмислено опредељена за овај процес, свесна да је за шири друштвени развој неопходна реформа која се односи на активности запослених који су задужени да ту реформу спроводе кроз свој свакодневни посао. Дакле, стварање професионалне и одговорне државне управе један је од кључних циљева целокупне реформе друштва.

Опширније…

Захваљујем се поштовани председавајући, уважени министри са сарадницима, даме и господо народни посланици.

Ја ћу се у дискусији осврнути на законе из области државне управе и локалне самоуправе. Пред нама су два предлога закона – Предлог закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима и Предлог закона о Националној академији за јавну управу, који је један нови револуционарни закон и који ствара услове за перманентну и континуирану едукацију државних службеника у циљу стварања ефикасне, модерне, стручне и професионалне јавне управе.

Уважени министре Ружићу, морам на почетку да истакнем једну важну чињеницу и позитиван пример који ви дајете када је у питању сарадња са локалним самоуправама.Под околностима да сте од преузимања функције министра за државну управу и локалну самоуправу константно на терену, недвосмислено се може закључити да сте успоставили један стандард и једну добру праксу.

Обиласком многих општина и градова међу којима, да не кажем, примарно су и они најнеразвијенији, показали сте одлучност да ослушнете потребе како грађанки и грађана тако и државне администрације.Ово јесте најбољи могући начин да се њихове потребе имплементирају у законе и друге прописе, а са друге стране то говори и да сте свесни да локална самоуправа представља врло важну карику у процесу свеобухватне реформе јавног сектора.

Посланичка група СПС сматра да су закони који су данас на дневном реду из области државне управе и локалне самоуправе, управо пример добре артикулације потребе грађана са једне стране, а то је да имају адекватан јавни сервис и оних који пружају тај сервис односно државне и јавне управе са друге стране.

Реформа јавне управе битан је услов за успех целокупних реформи у Републици Србији и Влада је недвосмислено опредељена за овај процес, свесна да је за шири друштвени развој неопходна реформа која се односи на активности запослених који су задужени да ту реформу спроводе кроз свој свакодневни посао.Дакле, стварање професионалне и одговорне државне управе један је од кључних циљева целокупне реформе друштва.

Влада Републике Србије је до сада начинила значајне кораке у циљу свеобухватног уређивања система јавне управе и донела низ закона. Од измена Закона о државним службеницима, Закона о запосленим у АП и јединицама локалне самоуправе до закона који регулишу плате и систем коефицијената за одређивање плате у државној управи чиме су отклоњене дугогодишње недоумице око тога шта је посао државног службеника, које су му одговорности, који се коефицијент примењује на ком радном месту, итд.

Дакле, коначно се уводи ред у рад јавне управе и постављају стандарди за пружање услуга грађанима, који пред различитим државним и локалним органима остварују своја уставна права.Зато сматрамо да и Предлог закона о Националној академији за јавну управу има такав циљ.

Овим законом формира се централна институција која обезбеђује правни оквир за стручно усавршавање запослених у државној управи, чиме се, малтене, заокружује целокупни систем у циљу стварања одговорне и ефикасне државне администрације.

Јасно је свима да од компетенција државних службеника, односно од њиховог знања, од њихових вештина и способности зависи квалитет државне администрације и зато ће овај предлог закона створити кључни услов за трајно и континуирано учење, унапређивање знања и вештина запослених и то по стандардизованој методологији и програмима, чиме ће запослени моћи да стичу неопходне компетенције за свој рад.

Јавна управа мора да буде сервис грађанима и привреди, а државна администрацијисвакако мора да буде мотивисана да ради и то не само примањима, разним видовима награда и бенефиција, могућношћу напредовања, вредновања стручне спреме, већ и могућношћу стицања нових и унапређивања постојећих знања и вештина.

Обзиром да ми као држава имамо стратешко опредељење за чланство у ЕУ, један од важних критеријума у процесу придруживања заједници европских народа је и јачање административних капацитета, који се обезбеђује првенствено кроз стандардизован процес унапређивања знања и вештина самих пружаоца услуга грађанима.

Поред овога, ми овај процес морамо да завршимо због нас самих, због грађанки и грађана ове земље, у њиховом интересу и у интересу привреде како бисмо њихов свакодневни живот учинили квалитетнијим.

Дакле, оно што се предвиђа формирањем Националне академије јавне управе је примена принципа професионализације у циљу стварања обучене, одговорне и ефикасније јавне управе, а ово се једино омогућава кроз трајни и систематизован процес едукације.

Формирање централне националне институције за стручно усавршавање запослених у јавној управипредвиђено је иСтратегијом реформе јавне управе у Републици Србији, због потребе да се стручно усавршавање запослених, којима се до сада бавило више органа државне управе и служби, централизује кроз једну институцију и СПС сматра да је ово још један корак ка свеобухватној реформи јавне управе.

Оно што је важно истаћи, када су у питању измене и допуне Закона о државним службеницима, то је да се овим предлогом, осим наравно, уподобљавања оног дела који се тиче стручног усавршавања омогућава и већа покретљивост кадрова на нивоу јавне управе, односно, омогућава се флуктација запослених између сва три нивоа власти, од локалног, покрајинског до републичког. И то на начин који ослобађа и службенике и органе државне управе вишка административних потешкоћа приликом преласка запослених из једног у други орган јавне управе. Ово сматрамо веома значајним и негде логичним решењем.Дакле, да се запослени на сва три нивоа власти преузимају без конкурса, наравно уз сагласност запосленог руководиоца органа.

Имајући у виду главне принципе реформе јавне управе – децентрализацију, деполитизацију, разционализацију, и један од најзначајнијих, професионализацију, посланичка група СПС сматра да ће закони о којима расправљамо данас допринети квалитетнијој јавној управи и већој професионализацији свих запослених, омогућити им трајни процес стицања усавршавања знања, чиме ће запослени бити мотивисани и оспособљени да пруже адекватну услугу грађанима.

Наравно, ништа мање важни и квалитетни нису закони из области информационе безбедности и електронског пословања, али ће о њима детаљније говорити моје уважене колеге, где наглашавам због свега наведеног, посланичка група СПС ће у дану за гласање подржати све предлоге закона из овог претреса.

Верујем да ће се по најавама министра за државну управу и локалну самоуправу пред нама ускоро наћи и измене и допуне Закона о запосленим у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и да ће се на тај начин систем стручног усавршавања за запослене у јавној управи потпуно заокружити.

Сасвим на крају, под околностима да смо током данашње дискусије чули мало критика на рачун предложених закона, али и много неутемељених тврдњи, ја морам да се осврнем на дискусију и колеге Бошка Обрадовића и Зорана Живковића и објасним да СПС, као партија која има традицију од 27 година, сасвим природно у овој сали има, малтене, четири генерације својих кадрова, од једне најстарије и најискусније, којој припада уважени инжењер Милутин Мркоњић, до најмлађе, којој припада мој драги колега Ђорђе Ђоковић. Ја сам изузетно поносна што у овом тренутку седи прекопута.

С друге стране, ако оптужимо министра да је формирање Националне академије покушај да се формира орган који ће едуковати кадрове СПС и СНС, то и није лоше и треба да примените ту праксу, али за почетак морате да имате кадрове да бисте могли можда једног дана да направите једну академију која ће едуковати и ваше кадрове. Захваљујем се.

 

Категорије: Посланичка група