Најновије

Нови закон успоставља и уређује садржину националног ДНК регистра Посланичка група

Весна Ивковић народна посланица Социјалистичке партије Србије о Предлогу закона о националном ДНК регистру

Доношењем закона остварујемо два циља. Први је стварање нормативне основе за ефикаснији и економичнији кривични поступак, а други је обезбеђивање потпуне заштите људских права и слобода загарантованих Уставом и међународним актима.

Поштовани председавајући, поштовани господине министре са сарадницима, поштоване колегинице и колеге народни посланици, данас ћу у оквиру овог обједињеног претреса говорити о Предлогу закона о националном ДНК регистру. Овим законом се успоставља и уређује садржина националног ДНК регистра.

То ће бити регистар резултата форензичко-генетичке анализе биолошког материјала, извршене за потребе кривичног поступка и утврђивање идентитета несталих или непознатих лица, лешева или делова тела.

Разлог за доношење овог закон је обавезујућа одредба европских прописа који нас обавезују да расположивим инструментима уградимо одредбе тих прописа у правни систем Републике Србије.

Према Националном програму за интеграцију у ЕУ, који је донела Влада Републике Србије 2008. године, у оквиру полицијске сарадње и борбе против организованог криминала, поред осталог, предвиђано је формирање и националне ДНК базе података, као приоритет и омогућавање услова за поштовање стандарда Интерпола и Еуропола.

И Интерпол и Еуропол су усвојиле стандарде поступања у размени ДНК података и они су од 2010. године исти.

Министарство унутрашњих послова Републике Србије је пуноправни члан европске мреже научних форензичких института од 2009. године, а успешно је завршена и акредитација ДНК лабораторије.

У исто време, МУП Републике Србије већ води одређене евиденције на основу Закона о полицији и власник је престижних  ГЕДНАП сертификата за које аплицирају сви престижни форензички центри у свету, тако да ова референтна лабораторија у МУП-у има једнаке техничке капацитете европским и светским стандардима и има потребне минималне капацитете за спровођење овог закона, што завређује све похвале.

Биолошко вештачење ДНК анализом у полицијској, тужилачкој и судској пракси пружа неограничене могућности за откривање непознатих извршилаца кривичних дела, уз истовремену могућност елиминисања појединих осумњичених као извршиоца кривичних дела, као и за елиминацију невино осумњичених. Ова метода користи се и ради утврђивања идентитета непознатих, несталих особа и идентификације лешева.

Савремене методе ДНК идентификације особа веома су осетљиве и високо специфичне, тако да је за вештачење довољна минимална количина биолошког материјала која чак и није видљива у уобичајеним условима посматрања.

Наиме, ДНК или дезоксирибонуклеинска киселина је примарни генетички материјал и она је основни носилац генетске информације, тј. гена у живом бићу. Као што не постоје две особе са истим отиском прста, тако не постоје ни две особе које имају исти генетски профил, сем у случају једнојајчаних близанаца, што су наука и струка доказале. Зато се идентификација особа  на основу ДНК вештачења сматра најефикаснијом техником идентификације особа, тј. осумњичених на основу биолошког материјала који је остао на месту извршења и незаменљива је при расветљавању и доказивању кривичних дела.

На основу ДНК анализе могу се идентификовати и животиње и биљке, јер све оне, осим неких вируса, имају ДНК. Доношењем овог закона на једном месту би се сабирали подаци о свим материјалним траговима који садрже ДНК, који су анализирани у разним судским процесима.

С друге стране, међународна заједница ЕУ, Интерпол и Еуропол инсистирају на уједначеној пракси, како би се ефикасно могли размењивати подаци у складу са законима и међународним споразумима, што је од великог значаја у борби против тероризма и организованог криминала.

Доношењем овог закона остварујемо два циља. Први је стварање нормативне основе за ефикаснији и економичнији кривични поступак, а други је обезбеђивање потпуне заштите људских права и слобода загарантованих Уставом и међународним актима.

Ова законска решења ће утицати, пре свега, на квалитет кривичних поступака у смислу јединствене базе ДНК података, за потребе доказних радњи у поступку упоређивања резултата вештачења.

Предложена законска решења ће утицати на све грађане Републике Србије у смислу већег процента расветљавања кривичних дела и већег степена безбедности и сигурности грађана. ДНК лабораторије ће бити у обавези да резултате извршених ДНК анализа достављају како органу поступка, тако и форензичкој служби министарства надлежног за унутрашње послове, које ће, у складу са овим законом, бити надлежно за успостављање и вођење јединствене националне ДНК базе.

Важно је поменути и финансијски аспект овог закона, јер ће се смањити трошкови судских поступака, као и непотребна вештачења која се понекад дуплирају. Лабораторија која је по наредби орана поступка извршила ДНК анализу дужна је да истовремено са достављеним записником о вештачењу, органу поступка достави утврђене ДНК профиле и расположиве идентификационе податке МУП ради уноса у регистар.Ако лабораторија није акредитована у случају узимања биолошког узорка за потребе вршења ДНК анализе, један примерак неспорног узорка обавезно доставља МУП-у Републике Србије.

Сматрам да је Предлог закона добар и неопходан, те ће посланичка група СПС у дану за гласање подржати овај закон, као и остале предлоге из овог претреса.Хвала.

Категорије: Посланичка група

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.