Најновије

Ефикасно спровођење јавних политика доприноси квалитетнијем друштву и економији једне земље Посланичка група

Весна Ивковић, народни посланик Социјалистичке партије Србије, о Предлогу закона о планском систему Републике Србије

За нас као социјалисте и припаднике политичке партије, која је социјално одговорна, важна је чињеница да ће доношењем овог закона грађани осетити ефикасније и делотворније спровођење социјалних и економских политика, које ће последично допринети побољшању квалитета јавних услуга, животног стандарда и испуњења потреба грађана.

 

            Поштовани председавајући, поштовани министре, поштоване колегинице и колеге народни посланици, говорићу о Предлогу закона о планском систему Републике Србије.

Јавне политике су правац деловања на свим нивоима власти – Република Србија, АП и јединице локалне самоуправе, а све у циљу постизања економских и друштвених циљева који су у најбољем интересу друштва у целини. Неки од примера су образовање, здравство, одбрана и слично.

Јавне политике обично успостављају правце деловања, регулаторне мере, законе, приоритете за финансирање који се односе на конкретне области или проблеме, као и одговорност за њихово спровођење.

Мисија јавне политике је квалитетна јавна политика, која најбоље води развоју друштва и економије, а њена визија је добар систем креирања и управљања јавним политикама на бази чињеница и свест доносиоца одлука о вредностима знања и анализа решавања проблема.

Разлог за доношење овог закона је потреба да се успостави ефикасан, транспарентан, координисан и реалистичан систем планирања Републике Србије, АП и локалних самоуправа, који покрива све аспекте социјалне, економске и развојне политике, уз оптимално коришћење буџетских средстава, обезбеђење одрживог раста и развоја Републике Србије, као и ефикасно спровођење приступања ЕУ.

Неповезивања процеса планирања јавних политика и израда прописа јединствених процеса  резултира неефикасношћу планског система и регулаторног оквира за развој друштва. Насупрот томе, ефикасан плански систем, односно ефикасно спровођење јавних политика, као и анализа ефеката доприноси квалитетнијем друштву и економији једне земље.

Предлогом овог закона водило се рачуна о томе да се не угрозе изворне и Уставом гарантоване надлежности локалне власти. Овим предлогом се експлицитно уводи и обавеза праћења и вредновања усвојених јавних политика и прописа да би се видео и пратио ефекат истих.

Оваква обавеза није прописана ниједним другим законским решењем, а овај закон то чини. Другим речима, обезбеђује се ефикасан плански систем и повољан регулаторни оквир за развој друштва.

Важећи прописи не омогућавају учесницима планског система да са сигурношћу одреде када доносе стратегију, а када програм, нити шта све ти документи јавних политика и акциони планови треба да садрже.

Због одсуства ове обавезе долази до гомилања неефикасне, сувишне и штетне регулативе, која оптерећује пословање привредних субјеката и живот грађанима. Предлогом овог закона се превазилази овај проблем. Још један од многих позитивних ефеката овог закона је тај што ће успостављањем јединственог информационог система, у који ће се уносити документи јавних политика, средњорочни планови и извештаји о спровођењу истих обезбедити ефикасно и конзистентно планирање на свим нивоима и подразумевати прецизно утврђивање мера за спровођење јавних политика.

Све ово наведено су само неке од позитивних мера и бенефита које овај предлог закона доноси.

Овим предлогом закона уређује се и обавеза спровођења консултација приликом израде докумената јавних политика и прописа. Наиме, приметно је да у пракси није јасно разграничено шта је сврха спровођења консултација, а шта је сврха спровођења јавних расправа, па се овим законом јасно дефинише њихова суштина и прописују обавезе у спровођењу.

Циљ реформе планског система у Републици Србији јесте успостављање кохерентног система за ефикасно планирање и управљање јавним политикама на свим нивоима система власти. Најбоље решење за остварење овог циља је доношење систематског закона о планском систему, који ће дати оквир и смернице за планирање и креирање, спровођење и праћење ефеката јавне политике и прописа.

На крају, оно што је за нас као социјалисте и припаднике политичке партије, која је социјално одговорна, важна је чињеница да ће доношењем овог закона грађани осетити ефикасније и делотворније спровођење социјалних и економских политика, које ће последично допринети побољшању квалитета јавних услуга, животног стандарда и испуњења потреба грађана.

Категорије: Посланичка група

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.