Efikasno sprovođenje javnih politika doprinosi kvalitetnijem društvu i ekonomiji jedne zemlje Poslanička grupa

Vesna Ivković, narodni poslanik Socijalističke partije Srbije, o Predlogu zakona o planskom sistemu Republike Srbije

Za nas kao socijaliste i pripadnike političke partije, koja je socijalno odgovorna, važna je činjenica da će donošenjem ovog zakona građani osetiti efikasnije i delotvornije sprovođenje socijalnih i ekonomskih politika, koje će posledično doprineti poboljšanju kvaliteta javnih usluga, životnog standarda i ispunjenja potreba građana.

 

            Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, govoriću o Predlogu zakona o planskom sistemu Republike Srbije.

Javne politike su pravac delovanja na svim nivoima vlasti – Republika Srbija, AP i jedinice lokalne samouprave, a sve u cilju postizanja ekonomskih i društvenih ciljeva koji su u najboljem interesu društva u celini. Neki od primera su obrazovanje, zdravstvo, odbrana i slično.

Javne politike obično uspostavljaju pravce delovanja, regulatorne mere, zakone, prioritete za finansiranje koji se odnose na konkretne oblasti ili probleme, kao i odgovornost za njihovo sprovođenje.

Misija javne politike je kvalitetna javna politika, koja najbolje vodi razvoju društva i ekonomije, a njena vizija je dobar sistem kreiranja i upravljanja javnim politikama na bazi činjenica i svest donosioca odluka o vrednostima znanja i analiza rešavanja problema.

Razlog za donošenje ovog zakona je potreba da se uspostavi efikasan, transparentan, koordinisan i realističan sistem planiranja Republike Srbije, AP i lokalnih samouprava, koji pokriva sve aspekte socijalne, ekonomske i razvojne politike, uz optimalno korišćenje budžetskih sredstava, obezbeđenje održivog rasta i razvoja Republike Srbije, kao i efikasno sprovođenje pristupanja EU.

Nepovezivanja procesa planiranja javnih politika i izrada propisa jedinstvenih procesa  rezultira neefikasnošću planskog sistema i regulatornog okvira za razvoj društva. Nasuprot tome, efikasan planski sistem, odnosno efikasno sprovođenje javnih politika, kao i analiza efekata doprinosi kvalitetnijem društvu i ekonomiji jedne zemlje.

Predlogom ovog zakona vodilo se računa o tome da se ne ugroze izvorne i Ustavom garantovane nadležnosti lokalne vlasti. Ovim predlogom se eksplicitno uvodi i obaveza praćenja i vrednovanja usvojenih javnih politika i propisa da bi se video i pratio efekat istih.

Ovakva obaveza nije propisana nijednim drugim zakonskim rešenjem, a ovaj zakon to čini. Drugim rečima, obezbeđuje se efikasan planski sistem i povoljan regulatorni okvir za razvoj društva.

Važeći propisi ne omogućavaju učesnicima planskog sistema da sa sigurnošću odrede kada donose strategiju, a kada program, niti šta sve ti dokumenti javnih politika i akcioni planovi treba da sadrže.

Zbog odsustva ove obaveze dolazi do gomilanja neefikasne, suvišne i štetne regulative, koja opterećuje poslovanje privrednih subjekata i život građanima. Predlogom ovog zakona se prevazilazi ovaj problem. Još jedan od mnogih pozitivnih efekata ovog zakona je taj što će uspostavljanjem jedinstvenog informacionog sistema, u koji će se unositi dokumenti javnih politika, srednjoročni planovi i izveštaji o sprovođenju istih obezbediti efikasno i konzistentno planiranje na svim nivoima i podrazumevati precizno utvrđivanje mera za sprovođenje javnih politika.

Sve ovo navedeno su samo neke od pozitivnih mera i benefita koje ovaj predlog zakona donosi.

Ovim predlogom zakona uređuje se i obaveza sprovođenja konsultacija prilikom izrade dokumenata javnih politika i propisa. Naime, primetno je da u praksi nije jasno razgraničeno šta je svrha sprovođenja konsultacija, a šta je svrha sprovođenja javnih rasprava, pa se ovim zakonom jasno definiše njihova suština i propisuju obaveze u sprovođenju.

Cilj reforme planskog sistema u Republici Srbiji jeste uspostavljanje koherentnog sistema za efikasno planiranje i upravljanje javnim politikama na svim nivoima sistema vlasti. Najbolje rešenje za ostvarenje ovog cilja je donošenje sistematskog zakona o planskom sistemu, koji će dati okvir i smernice za planiranje i kreiranje, sprovođenje i praćenje efekata javne politike i propisa.

Na kraju, ono što je za nas kao socijaliste i pripadnike političke partije, koja je socijalno odgovorna, važna je činjenica da će donošenjem ovog zakona građani osetiti efikasnije i delotvornije sprovođenje socijalnih i ekonomskih politika, koje će posledično doprineti poboljšanju kvaliteta javnih usluga, životnog standarda i ispunjenja potreba građana.

Kategorije: Poslanička grupa

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.