Најновије

Приређивање игара на срећу мора бити друштвено одговорно и усмерено ка заштити малолетника Посланичка група

Звонимир Стевић, народни посланик Социјалистичке партије Србије, о Прелогу закона о изменама и допунама Закона о играма на срећу.

Овим законом се појачава одговорност за приређивање игара на срећу тако што приређивачи и оснивачи игара на срећу не смеју бити правна лица која су правоснажно осуђивана за кривична дела. Такође, приређивање игара на срећу мора бити друштвено одговорно и усмерено ка заштити малолетника, превенцији болести зависности учесника у играма на срећу и заштити података о личности учесника у играма на срећу.

           Поштовани потпредседниче, уважени министре, даме и господо народни посланици и поштовани грађани, моје колеге су рекле да ће Социјалистичка партија Србије у Дану за гласање подржати сет финансијских закона и Закон о ревизији.Ја ћу се данас осврнути на Предлог закона о изменама и допунама Закона о играма на срећу.

            Овим законом се појачава одговорност за приређивање игара на срећу. Према овим изменама, приређивачи и оснивачи игара на срећу не смеју бити правна лица која су правоснажно осуђивана за кривична дела против права по основу рада, привреде, имовине, правосуђа, прања новца, финансирања тероризма, јавног реда и мира, правног саобраћаја и службене дужности. Искрено, било је време да се и у овом аспекту поведе рачуна, јер пракса говори да су приређивачи и оснивачи често правно и законски неодговорни.

Овом приликом бих се осврнуо и на значај и улогу игара на срећу, с једне стране на државу и буџет, а са друге стране за кориснике игара на срећу. Циљ приређивања и расподеле средстава игара на срећу, како пише у закону, приређује се ради разоноде учесника, остваривања добитака у новцу, стварима, услугама или правима, и остваривања средстава која су приход буџета Републике Србије.

Део средстава који је приход буџета Републике Србије у износу од 40% користи се за финансирање Црвеног Крста Србије, организација особа са инвалидитетом и других удружења чији је циљ унапређење социјално-економског и друштвеног положаја особа са инвалидитетом и других лица у стању социјалне потребе, установа социјалне заштите, спорта и омладине, локалне самоуправе и лечења ретких болести.

Приређивање игара на срећу мора бити друштвено одговорно и усмерено ка заштити малолетника, превенцији болести зависности учесника у играма на срећу и ка заштити података о личности учесника у играма на срећу.

Приређивачи су дужни да на најефикаснији начин спроводе забрану учествовања малолетних лица у играма на срећу. Сви запослени код приређивача игара на срећу који имају директан контакт са учесницима у играма на срећу пре ступања на рад морају бити оспособљени за превентивно деловање против болести зависности према учесницима у играма на срећу.

Обавеза је сваког приређивача да унутар објекта у коме приређује игре на срећу у непосредној близини улазних врата истакне постер величине 100х80см на којем се на налази одговарајући текст о превенцији болести зависности, као и контакт подаци установе коју је министарство надлежно за послове здравља сертификовало за лечење болести зависности од игара на срећу.

Када се игре на срећу приређују у киосцима, постер величине 50х40см истиче се на спољној страни киоска.

На сваком пулту или шалтеру преко којег се региструје учествовање у играма на срећу мора постојати брошура, флајер са наведеним подацима.

Приређивачи су дужни да на најефикаснији начин у складу са важећом законском регулативом штите податке о личности учесника у играма на срећу.

Министар надлежан за послове здравља прописује изглед и садржину проспекта.

Приређивање игара на срећу представља делатност од општег интереса за Републику Србију, искључиво је право Републике Србије ако законом није другачије одређено.

Општи интерес у делатности приређивања игара на срећу остварује се нарочито ради, под један – обезбеђивања наменских примања буџета, под два – усклађивање игара на срећу са социјално-економским и другим приликама и под три – избегавање ризика од криминала, заштита од обмана и отклањање негативних дејстава која имају игре на срећу.

Наменска примања буџета и извршни издаци водиће се одвојено у оквиру главне књиге и Трезора на порезаним евиденционим контима, односно тзв. буџетски фондови.

Буџетски фондови оснивају се одлуком надлежног органа на неодређено време и њима у оквиру своје надлежности управљају министарства надлежна за послове социјалне заштите, спорта, омладине, локалне самоуправе и здравља.

Извори финансирања буџетских фондова су, под један – апропријација обезбеђена у буџету за текућу годину, под два – накнада за приређивање игара на срећу и  под три – накнада за дозволу и накнада за добијено одобрење за приређивање посебних игара на срећу, односно сагласности за приређивање наградне игре у роби и услугама.

Наменска примања буџета распоређују се у износу од по 19% за финансирање Црвеног крста Србије, Организација особа са инвалидитетом и других удружења, чији је циљ унапређење социјално-економског и друштвеног положаја особа са инвалидитетом, Установа социјалне заштите и других удружења чији је циљ унапређење социјално-економског и друштвеног положаја лица у стању социјалне потребе, Спорта и омладине, Јединице локалне самоуправе. Наменска примања буџета распоређују се у износу од 5% за финансирања лечења ретких болести. Начини и критеријуми за расподелу средстава намењених финансирању субјеката и намена утврђују надлежни министри.

Законом о играма на срећу уређује се право на приређивање игара на срећу, врсте игара на срећу, услови приређивања, права и обавезе приређивача игара на срећу, остваривање и припадност прихода остварених приређивањем игара на срећу, као и надзор над приређивањем игара на срећу.

Разлози за усвајање Предлога закона о изменама и допунама Закона о играма на срећу садржани су и у обавези Републике Србије, да усагласи своју законску регулативу са новим међународним стандардима у области спречавања, откривања прања новца и финансирања тероризма. Међународни стандарди у борби против прања новца и финансирања тероризма и ширења оружја за масовно уништење, који су донети 2012. године од стране Организације за контролу и спречавање прања новца. Одредбе Предлога закона односиће се на сва правна лица у смислу прибављања одговарајућих уверења о неосуђиваности за прописана кривична дела.

Даме и господо народни посланици, поштовани грађани, шта је показало национално истраживање утицаја психоактивних супстанци и игара на срећу 2014. године од стране Института Батут? Апсолутно, најзаступљенија игра на срећу је играње лутрије, лото, бинго, греб картице. Педесет и четири зарез шест посто одрасле популације је у току живота играло неки вид лутрије. Спортско клађење је други најзаступљенији вид коцкања које је упражњавало 17,2% одрасле популације некад у току свог живота.

Други облици коцкања мање су заступљени. Слот машине у току живота играло је 5,5% одрасле популације и то је уједно и трећи најзаступљенији облик коцкања.

Док је играње лутрије једнако заступљено у општој популацији према полу и годинама, други облици коцкања заступљени су међу мушкарцима. На пример, 91,5% оних који су се кладили у спортским кладионицама су мушкарци најчешће узраста од 44 године старости.

Укупно 3,7% популације у Србији је под одређеним ризиком од проблема услед коцкања. Уколико се ови резултати пресликају на општу популацију у Србију узраста од 18 до 64 године, процена ризичног коцкања присутна је код 51 хиљаде од 93 хиљаде особа, од којих су од 14 хиљада до 33 хиљаде патолошки коцкари. У највећем ризику од проблема са коцкањем су они који се коцкају на казино играма, слот машинама и онлајн играма на срећу, готово 50%. Код оних који су играли наведене игре у претходних годину дана су у неком ризику од проблема са коцкањем.

Међу интензивним корисницима супстанци, као и код неких који се коцкају и играју игре на срећу, уочен је виши ниво психолошког дистреса, узнемиреност, напетост, аксиозност, нарочито присутан међу свакодневним корисницима седатива, корисницима канабиса, казина и слот машина.

До јула 2016. године регистровано је укупно 1.750 кладионица у Србији. Законом о играма на срећу предвиђена је обавеза плаћања накнада за одобрење приређивања посебних игара на срећу, од којих се по том основу наплаћује укупно 12,8 милиона евра годишњих прихода пореске управе. У Удружењу приређивача игара на срећу истичу да је то само део намета.

Нажалост, међу малолетницима у Србији све је више патолошких коцкара, упркос законским забранама и ригорозним казнама за све оне који дозвољавају да се коцкају. Овај проблем је све распрострањенији, а неки од њих губе хиљаде евра у кладионицама и на покер апаратима. Ту је и та губитничка фаза очајања, када зависници раде све како би повратили свој новац и извадили се, а тако улазе у још веће губитке.

У Удружењу приређивача игара на срећу кажу да су свесни да многе коцкарнице и кладионице не поштују законске одредбе и дозвољавају малолетницима да се кладе чак и на црту, због чега упадају у још већи проблем у кладионицама. Проверу личне карте врши особље и то када процени да је особа млађа од 18 година, што лако може довести до грешке. Малолетници обично испред кладионице одлуче које ће утакмице одиграти, па онда пунолетној особи дају новац која ће им уплатити жељени тикет. Не може ништа да се уради, јер новац уплаћује пунолетна особа. Поред ове, постоји и друга варијанта, када малолетници попуњен тикет прослеђују кладионичарима који се у том тренутку налазе у кладионици. Иста је процедура и у случају да добију новац.

Осећање досаде и жеље за узбуђењем главни су мотиви за коцку. Последице – слаб успех у школи, бежање са часова, сукоби у породици и агресивност. Највише коцкају деца из сиромашних породица. Коцкање код малолетника није ништа мањи проблем од наркоманије. Према последњим истраживањима, код патолошког коцкања стварају се исти биохемијски процеси у мозгу као када се узима дрога.

Поред кладионица којих има на сваком кораку, велики проблем су и многобројна интернет казина. Ту је проблем што дете може да седи за компјутером код куће и да се коцка. На сајтовима за клађење постоји опција за регистровање налога за који је потребно уписати име и презиме, корисничко име, мејл и жељену шифру. Неке интернет коцкарнице имају старосну категорију коју морате да попуните, годину рођења, пре регистрације, али неке немају опцију, па је малолетницима олакшано клађење. Такође, малолетници могу да користе податке родитеља, укључујући и њихов датум рођења.

Понављам, на крају, посланичка група СПС ће у дану за гласању подржати сет предложених закона. Захваљујем.

 

Категорије: Посланичка група

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.