Priređivanje igara na sreću mora biti društveno odgovorno i usmereno ka zaštiti maloletnika Poslanička grupa

Zvonimir Stević, narodni poslanik Socijalističke partije Srbije, o Prelogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću.

Ovim zakonom se pojačava odgovornost za priređivanje igara na sreću tako što priređivači i osnivači igara na sreću ne smeju biti pravna lica koja su pravosnažno osuđivana za krivična dela. Takođe, priređivanje igara na sreću mora biti društveno odgovorno i usmereno ka zaštiti maloletnika, prevenciji bolesti zavisnosti učesnika u igrama na sreću i zaštiti podataka o ličnosti učesnika u igrama na sreću.

           Poštovani potpredsedniče, uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici i poštovani građani, moje kolege su rekle da će Socijalistička partija Srbije u Danu za glasanje podržati set finansijskih zakona i Zakon o reviziji.Ja ću se danas osvrnuti na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću.

            Ovim zakonom se pojačava odgovornost za priređivanje igara na sreću. Prema ovim izmenama, priređivači i osnivači igara na sreću ne smeju biti pravna lica koja su pravosnažno osuđivana za krivična dela protiv prava po osnovu rada, privrede, imovine, pravosuđa, pranja novca, finansiranja terorizma, javnog reda i mira, pravnog saobraćaja i službene dužnosti. Iskreno, bilo je vreme da se i u ovom aspektu povede računa, jer praksa govori da su priređivači i osnivači često pravno i zakonski neodgovorni.

Ovom prilikom bih se osvrnuo i na značaj i ulogu igara na sreću, s jedne strane na državu i budžet, a sa druge strane za korisnike igara na sreću. Cilj priređivanja i raspodele sredstava igara na sreću, kako piše u zakonu, priređuje se radi razonode učesnika, ostvarivanja dobitaka u novcu, stvarima, uslugama ili pravima, i ostvarivanja sredstava koja su prihod budžeta Republike Srbije.

Deo sredstava koji je prihod budžeta Republike Srbije u iznosu od 40% koristi se za finansiranje Crvenog Krsta Srbije, organizacija osoba sa invaliditetom i drugih udruženja čiji je cilj unapređenje socijalno-ekonomskog i društvenog položaja osoba sa invaliditetom i drugih lica u stanju socijalne potrebe, ustanova socijalne zaštite, sporta i omladine, lokalne samouprave i lečenja retkih bolesti.

Priređivanje igara na sreću mora biti društveno odgovorno i usmereno ka zaštiti maloletnika, prevenciji bolesti zavisnosti učesnika u igrama na sreću i ka zaštiti podataka o ličnosti učesnika u igrama na sreću.

Priređivači su dužni da na najefikasniji način sprovode zabranu učestvovanja maloletnih lica u igrama na sreću. Svi zaposleni kod priređivača igara na sreću koji imaju direktan kontakt sa učesnicima u igrama na sreću pre stupanja na rad moraju biti osposobljeni za preventivno delovanje protiv bolesti zavisnosti prema učesnicima u igrama na sreću.

Obaveza je svakog priređivača da unutar objekta u kome priređuje igre na sreću u neposrednoj blizini ulaznih vrata istakne poster veličine 100h80sm na kojem se na nalazi odgovarajući tekst o prevenciji bolesti zavisnosti, kao i kontakt podaci ustanove koju je ministarstvo nadležno za poslove zdravlja sertifikovalo za lečenje bolesti zavisnosti od igara na sreću.

Kada se igre na sreću priređuju u kioscima, poster veličine 50h40sm ističe se na spoljnoj strani kioska.

Na svakom pultu ili šalteru preko kojeg se registruje učestvovanje u igrama na sreću mora postojati brošura, flajer sa navedenim podacima.

Priređivači su dužni da na najefikasniji način u skladu sa važećom zakonskom regulativom štite podatke o ličnosti učesnika u igrama na sreću.

Ministar nadležan za poslove zdravlja propisuje izgled i sadržinu prospekta.

Priređivanje igara na sreću predstavlja delatnost od opšteg interesa za Republiku Srbiju, isključivo je pravo Republike Srbije ako zakonom nije drugačije određeno.

Opšti interes u delatnosti priređivanja igara na sreću ostvaruje se naročito radi, pod jedan – obezbeđivanja namenskih primanja budžeta, pod dva – usklađivanje igara na sreću sa socijalno-ekonomskim i drugim prilikama i pod tri – izbegavanje rizika od kriminala, zaštita od obmana i otklanjanje negativnih dejstava koja imaju igre na sreću.

Namenska primanja budžeta i izvršni izdaci vodiće se odvojeno u okviru glavne knjige i Trezora na porezanim evidencionim kontima, odnosno tzv. budžetski fondovi.

Budžetski fondovi osnivaju se odlukom nadležnog organa na neodređeno vreme i njima u okviru svoje nadležnosti upravljaju ministarstva nadležna za poslove socijalne zaštite, sporta, omladine, lokalne samouprave i zdravlja.

Izvori finansiranja budžetskih fondova su, pod jedan – aproprijacija obezbeđena u budžetu za tekuću godinu, pod dva – naknada za priređivanje igara na sreću i  pod tri – naknada za dozvolu i naknada za dobijeno odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću, odnosno saglasnosti za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama.

Namenska primanja budžeta raspoređuju se u iznosu od po 19% za finansiranje Crvenog krsta Srbije, Organizacija osoba sa invaliditetom i drugih udruženja, čiji je cilj unapređenje socijalno-ekonomskog i društvenog položaja osoba sa invaliditetom, Ustanova socijalne zaštite i drugih udruženja čiji je cilj unapređenje socijalno-ekonomskog i društvenog položaja lica u stanju socijalne potrebe, Sporta i omladine, Jedinice lokalne samouprave. Namenska primanja budžeta raspoređuju se u iznosu od 5% za finansiranja lečenja retkih bolesti. Načini i kriterijumi za raspodelu sredstava namenjenih finansiranju subjekata i namena utvrđuju nadležni ministri.

Zakonom o igrama na sreću uređuje se pravo na priređivanje igara na sreću, vrste igara na sreću, uslovi priređivanja, prava i obaveze priređivača igara na sreću, ostvarivanje i pripadnost prihoda ostvarenih priređivanjem igara na sreću, kao i nadzor nad priređivanjem igara na sreću.

Razlozi za usvajanje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću sadržani su i u obavezi Republike Srbije, da usaglasi svoju zakonsku regulativu sa novim međunarodnim standardima u oblasti sprečavanja, otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma. Međunarodni standardi u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje, koji su doneti 2012. godine od strane Organizacije za kontrolu i sprečavanje pranja novca. Odredbe Predloga zakona odnosiće se na sva pravna lica u smislu pribavljanja odgovarajućih uverenja o neosuđivanosti za propisana krivična dela.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani, šta je pokazalo nacionalno istraživanje uticaja psihoaktivnih supstanci i igara na sreću 2014. godine od strane Instituta Batut? Apsolutno, najzastupljenija igra na sreću je igranje lutrije, loto, bingo, greb kartice. Pedeset i četiri zarez šest posto odrasle populacije je u toku života igralo neki vid lutrije. Sportsko klađenje je drugi najzastupljeniji vid kockanja koje je upražnjavalo 17,2% odrasle populacije nekad u toku svog života.

Drugi oblici kockanja manje su zastupljeni. Slot mašine u toku života igralo je 5,5% odrasle populacije i to je ujedno i treći najzastupljeniji oblik kockanja.

Dok je igranje lutrije jednako zastupljeno u opštoj populaciji prema polu i godinama, drugi oblici kockanja zastupljeni su među muškarcima. Na primer, 91,5% onih koji su se kladili u sportskim kladionicama su muškarci najčešće uzrasta od 44 godine starosti.

Ukupno 3,7% populacije u Srbiji je pod određenim rizikom od problema usled kockanja. Ukoliko se ovi rezultati preslikaju na opštu populaciju u Srbiju uzrasta od 18 do 64 godine, procena rizičnog kockanja prisutna je kod 51 hiljade od 93 hiljade osoba, od kojih su od 14 hiljada do 33 hiljade patološki kockari. U najvećem riziku od problema sa kockanjem su oni koji se kockaju na kazino igrama, slot mašinama i onlajn igrama na sreću, gotovo 50%. Kod onih koji su igrali navedene igre u prethodnih godinu dana su u nekom riziku od problema sa kockanjem.

Među intenzivnim korisnicima supstanci, kao i kod nekih koji se kockaju i igraju igre na sreću, uočen je viši nivo psihološkog distresa, uznemirenost, napetost, aksioznost, naročito prisutan među svakodnevnim korisnicima sedativa, korisnicima kanabisa, kazina i slot mašina.

Do jula 2016. godine registrovano je ukupno 1.750 kladionica u Srbiji. Zakonom o igrama na sreću predviđena je obaveza plaćanja naknada za odobrenje priređivanja posebnih igara na sreću, od kojih se po tom osnovu naplaćuje ukupno 12,8 miliona evra godišnjih prihoda poreske uprave. U Udruženju priređivača igara na sreću ističu da je to samo deo nameta.

Nažalost, među maloletnicima u Srbiji sve je više patoloških kockara, uprkos zakonskim zabranama i rigoroznim kaznama za sve one koji dozvoljavaju da se kockaju. Ovaj problem je sve rasprostranjeniji, a neki od njih gube hiljade evra u kladionicama i na poker aparatima. Tu je i ta gubitnička faza očajanja, kada zavisnici rade sve kako bi povratili svoj novac i izvadili se, a tako ulaze u još veće gubitke.

U Udruženju priređivača igara na sreću kažu da su svesni da mnoge kockarnice i kladionice ne poštuju zakonske odredbe i dozvoljavaju maloletnicima da se klade čak i na crtu, zbog čega upadaju u još veći problem u kladionicama. Proveru lične karte vrši osoblje i to kada proceni da je osoba mlađa od 18 godina, što lako može dovesti do greške. Maloletnici obično ispred kladionice odluče koje će utakmice odigrati, pa onda punoletnoj osobi daju novac koja će im uplatiti željeni tiket. Ne može ništa da se uradi, jer novac uplaćuje punoletna osoba. Pored ove, postoji i druga varijanta, kada maloletnici popunjen tiket prosleđuju kladioničarima koji se u tom trenutku nalaze u kladionici. Ista je procedura i u slučaju da dobiju novac.

Osećanje dosade i želje za uzbuđenjem glavni su motivi za kocku. Posledice – slab uspeh u školi, bežanje sa časova, sukobi u porodici i agresivnost. Najviše kockaju deca iz siromašnih porodica. Kockanje kod maloletnika nije ništa manji problem od narkomanije. Prema poslednjim istraživanjima, kod patološkog kockanja stvaraju se isti biohemijski procesi u mozgu kao kada se uzima droga.

Pored kladionica kojih ima na svakom koraku, veliki problem su i mnogobrojna internet kazina. Tu je problem što dete može da sedi za kompjuterom kod kuće i da se kocka. Na sajtovima za klađenje postoji opcija za registrovanje naloga za koji je potrebno upisati ime i prezime, korisničko ime, mejl i željenu šifru. Neke internet kockarnice imaju starosnu kategoriju koju morate da popunite, godinu rođenja, pre registracije, ali neke nemaju opciju, pa je maloletnicima olakšano klađenje. Takođe, maloletnici mogu da koriste podatke roditelja, uključujući i njihov datum rođenja.

Ponavljam, na kraju, poslanička grupa SPS će u danu za glasanju podržati set predloženih zakona. Zahvaljujem.

 

Kategorije: Poslanička grupa

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.