Најновије

Јачање интегритета Безбедносно-информативне агенције Посланичка група

Владан Заграђанин, народни посланик Социјалистичке партије Србије, о Предлогу закона о изменама и допунама закона о Безбедносно-информативној агенцији

Предложене измене и допуне Закона о БИА доприносе ојачању интегритета и стварању функционалне структуре овог дела система безбедности, што представља још један корак за даљи развој и осавремењивање безбедносно – обавештајног сектора.

Пред нама се данас налази сет закона из сектора одбране и безбедности, чије измене треба да допринесу бољем функционисању Војске Србије као носећег фактора одбране и  њеном још бољем позиционирању на међународном нивоу, кроз континуирано учешће наших снага у међународним мултилатералним операцијама.

Такође, данас расправљамо и о Предлогу закона о изменама и допунама закона о Безбедносно-информативној агенцији, на који ћу се ја осврнути у својој дискусији.

Безбедносно – информативна агенција је посебна организација, којој је Законом о БИА из 2002. године додељен статус правног лица и као независна Владина агенција издвојена је тада из ресора државне безбедности Министарства унутрашњих послова.

БИА као једна од 3 организације које су дефинисане Законом о основама уређења служби безбедности Републике Србије и које се баве безбедносно – обавештајним пословима  представља централну безбедносно – обавештајну службу, надлежну како за обавештајне тако и за контраобавештајне послове и у њеном делокругу рада налазе се најосетљивији послови који се тичу заштите националне безбедности Републике Србије.

Ти послови се односе на откривање и спречавање делатности усмерених на подривање или рушење Уставом утврђеног поретка РС, истраживање, прикупљање, обраду и процену безбедносно обавештајних података и сазнања од значаја за безбедност и информисање надлежних државних органа о тим подацима.

У фокусу оперативног ангажовања Безбедносно информативне агенције су и прикривено деловање страног фактора усмерено против виталних националних интереса, затим организовани криминал који угрожава економски систем државе, али и нестабилни регион који је, на жалост, погодан за развој различитих видова тероризма, сепаратизма, верског и етничког екстремизма.

У данашње време великих промена и безбедносних ризика и изазова ефикасан рад свих институција које су у систему безбедности, као и њихова међусобна сарадња од виталног је значаја за заштиту државне, националне безбедности.

У сарадњи са другим безбедносним институцијама, БИА се до сада успешно борила против свих безбедносних претњи. Грађани наше земље могу слободно да се крећу и мирно посећују јавна окупљања, док многе озбиљније државе са већим и богатијим службама у свету на жалост својим грађанима то не успевају да омогуће.

БИА ради у складу са Уставом републике Србије, њено деловање је у строгим  законским оквирима, уз поштовање начела људских права и основних слобода, тајности, субординације, професионалности и објективности.

Дефинише је Закон о Безбедносно информативној агенцији, али и Закон о основама уређења служби безбедности, Закон о тајности података, Закон о заштити података о личности, Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, и бројни други закони, бројне уредбе  и ратификоване међународне конвенције.

Дакле, БИА ради на транспарентан начин, у оној мери у којој то не угрожава њен рад, о чему говори и чињеница да је БИА ревносно одговарала на скоро све захтеве за прикупљање информације од јавног значаја,што се може видети и у извештају, тј. Информатору о раду БИА.

Овим изменама прецизније се дефинишу овлашћења директора Агенције, као и радно – правни статус запослених у БИА,чиме се заправо врши усклађивање и са Законом о полицији и са Законом о систему плата запослених у јавном сектору.

Конкретно, измене се тичу заснивања радног односа, звања, напредовања, привременог и трајног распоређивања на одређена радна места, плата и коефицијената, као и оцењивања рада припадника БИА по јасним критеријумима. Такође, уводи се институт безбедносне провере приликом заснивања радног односа чиме ће се наставити пракса да у Агенцији добију прилику да раде само професионални, морални и часни људи.

Организација каква је БИА је специфична у односу на друге органе, те с’тога захтева и дефинисање специфичних процедура и правних норми када је у питању радно-правни статус запослених у овој служби.

На поједина акта, као што су акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, као и акта која се односе на услове за стицање и губитак звања и на коефицијенте плата припадника БИА, Влада РС даје сагласност. Ово напомињем из разлога што треба истаћи да се БИА као део државне управе и као посебна организација налази под непосредном контролом Владе када је у питању њен рад, у складу са Законом о Влади и Законом о државној управи.

Такође, Парламент је институција која у највећој мери обезбеђује демократски карактер контроле обавештајно безбедносних служби, па тако БИА има обавезу подношења редовних извештаја ресорном скупштинском одбору за контролу служби безбедности. Рад БИА је и под контролом судова, али и читаве јавности. И ово говори у прилог чињеници да нема елемената да се инсинуира намера за приватизацијом ове службе, као што смо имали прилику да чујемо од различитих опозиционих представника и једног дела јавности.

Одредба која је изазвала највећу полемику у јавности, али и критику опозиције, која се могла чути и у данашњој расправи, јесте одредба која предвиђа да за попуњавање радних места у Агенцији за поједине послове није обавезан конкурс.

Ова одредба је, пре свега, из безбедносних разлога прописана на овај начин, јер ми сви морамо да будемо свесни да су послови из делокруга рада БИА изузетно ризични, пре свега због специфичности овлашћења које припадници БИА имају. Реална је потреба да се законом на овај начин они који раде на најосетљивијим државним пословима, али и њихове породице заштите. Друга чињеница са којом већина критичара није упозната јесте да су сви савремени безбедносно-обавештајни системи и у региону и у свету управо уређени на овај начин када је у питању запошљавање на одређеним радним местима у обавештајним службама.

Дакле, предложене измене и допуне Закона о БИА доприносе ојачању интегритета и стварању функционалне структуре овог дела система безбедности, што представља још један корак за даљи развој и осавремењивање безбедносно – обавештајног сектора.

На овај начин Србија свакако учвршћује своју позицију значајног фактора стабилности у региону и поузданог партнера у међународним односима кроз интеграцију у европски и глобални безбедносни систем.

И на крају, обзиром да БИА као значајан део целокупног безбедносног сектора учествује у изради новог документа – националне стратегије безбедности Републике Србије, користим прилику да истакнем да Социјалистичка партија Србије сматра да поједине ставове и стратешке циљеве из важеће стратегије безбедности треба задржати. Пре свега, мислим на војну неутралност наше земље, али и на питање Косова које треба и даље третирати у складу са Резолуцијом 1244 Савета безбедности Уједињених нација, а које и по важећој стратегији, као једнострано самопроглашена држава, представља највећу безбедносну претњу за Републику Србију, али и за цео регион.

Питање заштите националних интереса у јужној српској покрајини недвосмислено треба и даље да буде једно од приоритетних стратешких опредељења Републике Србије.

Из свих наведених разлога Посланичка група Социјалистичка партија Србије у дану за гласање подржаће усвајање и овог, и свих осталих предложених закона који се налазе на дневном реду.

Хвала!

Категорије: Посланичка група

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.