Најновије

Уређено стање катастра гарантује правну сигурност власницима непокретности Посланичка група

Неђо Јовановић, народни посланик Социјалистичке партије Србије о Предлогу закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова.

Постоје одређени разлози који оптерећују могућност уписа у Службу за катастар непокретности, као што су вођење управних спорова или проблем реституционалних поступака за које је познато да трају изузетно дуго. Такође, огроман степен одговорности сносе и јединице локалне самоуправе.

 

Захваљујем се председавајући, уважена министарко са сарадницима, поштоване колеге народни посланици, имајући у виду да је овлашћени представник посланичке групе СПС Светлана Миладиновић већ најавила да ће наша посланичка група подржати овај сет закона о којим расправљамо, у том правцу даћу одређени допринос и фокусираћу своју дискусију само на неколико од предложеног сета закона. Превасходно желим да прокоментаришем Предлог закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова.

Уважена министарко, мислим да ћемо се потпуно сагласити са једном чињеницом која већ дуго времена оптерећује катастар непокретности, а то је да је катастар непокретности потпуно неуређен и непотпун. Да је огроман број непокретности ван домашаја катастра, да је огроман број непокретности није уписан у евиденцију, једноставно у операту катастра и да по неком нашем дубоком убеђењу највећи степен одговорности сносе јединице локалних самоуправа.

Зашто? Па, због тога што градови и општине до сада нису предузимали буквално ништа да се барем оно што је неспорно може уписати у операт Службе за катастар непокретности. Ту полазим и од фактички свих општина на територији Републике Србије, наравно и градова, нарочито оних који су малтене деценијама уназад пропуштали прилике да упишу непокретну имовину у  операт катастра. Наравно, да постоје одређени разлози који оптерећују могућност уписа као што је вођење спорова, превасходно управних спорова за које вам је познато да трају изузетно дуго. Проблем реституције који такође значајно оптерећује упис у Службу за катастар непокретности, имајући у виду да реституционални поступци трају такође веома дуго, како у првом и другом степену, тако и у поступку пред управним судом, односно од стране управног суда.

Даље што желим да укажем уважена министарко, јесте чињеница да смо и сада у ситуацији да бројни поступци који чак подразумевају увођење предбележби или забележби у Служби за катастар непокретности нису евидентирани, ни као предбележбе ни као забележбе. То је велики проблем. Мислим да је то основни мотив и разлог због чега је предлагач, односно Влада Републике Србије одлучила да се „ексофицио“, односно по службеној дужности наложи носиоцима јавних овлашћења да све оно са чим располажу доставе Служби за катастар непокретности.

Ми у посланичког групи СПС ту имамо једну дигресију, па молимо да крајње добронамерно прихватите један опрез који ће се овде сигурно анализирати од стране струке, а може да изазове последице. Ради  се о томе да је законом, односно Предлогом закона прописано да служба не проверава законитост јавне, односно јавнобележничке исправе. Зашто може да буде проблем? Сетите се само 2014. године када смо доносили Закон о промету непокретности, када смо фактички изазвали реакцију адвокатуре у смислу последице која имала крајње неповољне ефекте за судове који су били блокирани, због штрајка адвоката, а радило се о томе да се водила борба, да се јавним бележницима онемогући да састављају уговоре већ само да их могу потврђивати, односно соломнизовати.

Шта је сада овде опасност? Опасност је да управо јавни бележници кршењем те одредбе закона који смо донели 2014. године чак и саставе уговор, па га и сами потврде или солемнизују, а да то служба не проверава, већ прихвати као правни основ за промену права својине или другог права у служби за катастар непокретности. Лично мислим да се у том правцу мора повести рачуна да једноставно неко на мала врата не уведе нешто што је покушао нелегитимно и нелегално да уведе системски када смо управо 2014. године доносили Закон о промету непокретности.

Даље, оно што мислим да је битно да се укаже јесте чињеница да је законом предложено да се све промене у Служби за катастар непокретности заврше до 31. децембра 2020. године. Уважена министарко, да ли мислите да је овај рок 31. децембар 2020. године преамбициозан рок, имајући у виду да се до тада сигурно неће завршити бројни реституциони поступци, да се сигурно неће завршити бројни управни спорови? Управни суд има врло мали број судија, огроман број предмета. Поступци пред Управним судом трају по три, четири године, некад и више. Да ли је веровати, ја мислим да не, да ће моћи до 31. децембра 2020. године да се реше сви имовинско-правни односи, сва имовинско-правна питања на нивоу јединица локалних самоуправа, да ли ћемо завршити разноразне поступке итд? Мислим да нећемо. Тако да је вероватно да ћемо морати донети нови или измене и допуне закона у погледу продужења овог рока. Немам ништа против тога, али мислим да је сам рок преамбициозно постављен.  Посланичка група СПС је вама доставила, односно Влади, амандмане, надам се да ћете неке од њих са правом уважити.

Врло кратко на крају желим да се одредим још према једном закону, а то је Закон о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности. Наравно да овакав законски предлог заслужује сваку похвалу и има безрезервну подршку и све предрасуде које се везују за овај закон свакако треба одбити, односно не треба их прихватити, имајући у виду да су више политиканство или популизам него нешто што доприноси квалитету овог закона. То јесте лекс специјалис, ја немам проблем да кажем да је лекс специјалис, али се ради о оним циљним групама које заслужују да буду обухваћене овим законом. Ако је обезбеђено негде око 170 локација, колико се сећам, у Врању и Нишу и 400 локација у Београду, то је свакако значајан помак да се нека социјална, егзистенцијална и друга питања оних који то заслужују коначно реше. Треба само размислити да и друге јединице локалних самоуправа у будућем периоду преузму овакву врсту обавезе и наставе са овом праксом изградње станова, који су свакако неопходно потребни. Још једном, подршка за овај сет закона, посланичка група СПС ће за исте гласати.

 

Категорије: Посланичка група

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.