Најновије

Уређена питања од значаја за локалне самуправе и националне мањине Посланичка група

Милетић Михајловић, народни посланик Социјалистичке партије Србије о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи и и Предлозима закона о изменама и допунама  Закона о заштити права и слобода националних мањина и Закона о националним саветима националних мањина.

Постоје бројни разлози за усклађивање са законима који уређују поједина питања од значаја за рад и функционисање локалне самоуправе. То је један од разлога, а друго, отклањање многих мањкавости и недостатака који су се показали кроз овај низ година уназад. Закони који се тичу националних мањина су у сагласности са међународним конвенцијама о људским и мањинским правима, пре свега са оквирном конвенцијом за заштиту националних мањина Савета Европе и то је још један моменат о томе да наша држава Србија заиста здушно ради на унапређивању права националних мањина и по томе можемо и да се похвалимо да смо на значајном месту у Европи.

 

Поштовани потпредседниче, господине министре и сарадници, даме и господо народни посланици, прво, изнећу своје мишљење око измена и допуна Закона о територијалној организацији Републике Србије с обзиром да сам и сам предлагач заједно са колегама који су потписници овог предлога, да општина Бор и општина Прокупље добију статус града. Сматрам, да свакако то треба учинити с обзиром да су и седишта управних округа, а реч је о Борском округу и реч је о Топличком округу, који обухватају по четири општине. Наравно, та подршка је из срца, како моја тако и свих чланова посланичке групе СПС, са напоменом, пошто разговарамо и о правима мањина, националних мањина, да у општини Бор од укупно 14 насеља у 12 насеља преовлађују Власи као национална мањина и то има неког свог смисла и разлога да то подржимо. Дакле, подржавамо да Бор и Прокупље буду градови убудуће и надам се да ћемо то усвојити.

Када је реч о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи, реч је о закону који је донет 2007. године, међутим, постоје бројни разлози за усклађивање са законима који уређују поједина питања од значаја за рад и функционисање локалне самоуправе. То је један од разлога, а друго, отклањање многих мањкавости и недостатака који су се показали кроз овај низ година уназад.

Дешавало се , на пример, да и мале општине, неразвијене општине имају као свој извршни орган општинско веће са 11 чланова, што је апсолутно непримерено, неекономично, тако да ово сада исправља,  кроз нормирање, које је апсолутно у функцији и чиме се избегавају и политичке калкулације и договори на терет буџета локалних буџета.

Оно што такође је позитивно јесте да су помоћници председника општине били под знаком питања у досадашњем закону.Регулисана је  одредба која је дефинисала да статут општине може предвидети да се у општинској управи постављају помоћници председника општине, што су била мала врата ако се желело, из политичких разлога, да ти помоћници сутрадан постану службеници локалне самоуправе у сталном радном односу.

Сматрам да је у реду одредба која дефинише да се помоћник председника општине, односно градоначелника именује у кабинету председника општине односно градоначелника на период док траје дужност председника општине, односно градоначелника.

Лично сматрам, а и овде у посланичкој групи СПС, да термин локални Омбудсман није примерен овом закону и да то треба променити и изменити и ми смо један амандман приложили да то буде локални Заштитник грађана и да то буде у складу са оним што је решавање ове институције на републичком нивоу.

Примера ради и у другим земљама он има своје име, тако на пример Бранилац народа је у земљама шпанског говорног подручја, Бранилац грађана је у Италији, Заштитник становника је у Канади, а онда Парламентарни заступник за администрацију у Великој Британији, итд.

Оно што је такође добро кроз ове измене јесте да се уређује статус и начин избора и односа месне заједнице са јединицама локалне самоуправе, питање надзора, надлежности што је стварало много велике проблеме и то треба поздравити.

Желим такође да у позитивном смислу оценим оно што је рад Министарства за државну управу и локалну самоуправу кроз функционисање и доделу средстава из Фонда за развој програма јединица локалне самоуправе и да је ове године планирано и биће подељено 320 милиона и 183 хиљаде динара за три циља.

Један од циљева је програма и развоја инфраструктуре у улагање у реконструкцију објеката културе, спортских објеката, васпитно-образовних, управних зграда, итд. Други циљ је пружање финансијске, техничке и друге помоћи за развој и увођење електронске управе. Трећи циљ је пружање помоћи у организацији културних, спортских, туристичких и других манифестација. Две стотине шездесет и два милиона је за први циљ, за програм развоја већ подељено, односно комисија је то распоредила. За циљ подршке електронској управи 48 милиона и 27 хиљада. За пружање помоћи у организацији културних, спортских и туристичких 10 милиона и 69 хиљада. То је укупно 320 милиона и 183 хиљаде динара, док је у 2017. години за ове сврхе утрошено само 10 милиона и 400 хиљада динара. Увећање у овој функцији је негде за 30,7 пута у односу на прошлу годину.

Такође, желим да кажем да ће ово министарство на челу са министром Ружићем такође помоћи преко развојног програма Уједињених нација УНДП, где ће се одређена средства усмерити на локалне самоуправе за развој тих локалних самоуправа, а то је процедура која верујем да ће се извести до краја године. Ово су наравно све подаци који заслужују високу оцену за добар рад овог министарства.

Када је реч о мањинским законима, о законима који се односе на положај и права националних мањина, имамо овде пре свега два најважнија закона, Закон о заштити права и слобода националних мањина и о националним саветима националних мањина.

Дакле, ови закони се заснивају на уставном основу, пре свега на 14. члану и на неким другим члановима, да их не набрајам. Такође, сва решења у закону су у сагласности са међународним конвенцијама о људским и мањинским правима, пре свега са оквирном конвенцијом за заштиту националних мањина Савета Европе и то је још један моменат о томе да наша држава Србија заиста здушно ради на унапређивању права националних мањина и по томе можемо и да се похвалимо да смо на значајном месту у Европи.

Реч је о томе да се унапређују и индивидуална и колективна права националних мањина, као додатна права у односу на већинско становништво и нарочито у областима културе, образовања, обавештавања службене употребе језика, итд.

Разлози за доношење ових закона, пре свега када је реч о Закону о националним саветима јесте и овлашћења која се дефинишу уместо надлежности, а на основу препорука релевантних међународних тела које су извршиле мониторинг, уједно и сугерисале деполитизацију ових органа који су у функцији заштите и унапређења мањинских права.

Оно што бих још додао у вези ових закона јесте оно што је по мом мишљењу спорно а то је питање финансирања националних савета, који се финансирају из буџета Републике Србије, из буџета аутономне покрајине и из буџета јединица локалних самоуправа. То је решење које је било и раније, али морам да кажем да ту доста има самовоље и паушалног односа појединих локалних самоуправа у односу на обавезу финансирања националних савета.

Дакле, сматрам да министарство са надлежним органима треба да више врше надзор и притисак на локалне самоуправе које морају да испоштују критеријуме и да учествују у финансирању националних савета.

Завршићу и са оним што је фонд овог министарства, који се односи на финансирање пројеката и програма за потребе унапређења језика, службена употреба језика, културе образовања и обавештавања у локалним самоуправама. У 2017. години за ове потребе је било издвојено само милион и 800 хиљада.

Сада у овој 2018. години 12 пута је већи тај фонд и он износи 21 милион и 800 хиљада динара и знатно ће побољшати положај у смислу реализације пројеката за потребе националних савета и због тога министарство такође заслужује велику похвалу.

Наравно, имао бих пуно још да причам, али оставићу времена и за друге. Подржаћемо ове законе.

Категорије: Посланичка група