Стратегија и мере за подстицај популационе политике као вид националне борбе за повећање наталитета Посланичка група

Данијела Стојадиновић, народна посланица Социјалистичке партије Србије о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом.

Да би се млади парови одлучили на родитељство, потребно је упошљавање младих жена без условљавања да ли су рађале или желе да рађају, регулисати питање породиљског боловања, да жене не страхују од отказа или смањења плате, могућност усклађивања рада и родитељства. Подразумева се и скраћено радно време за остварене родитеље, бесплатни уџбеници, сервиси за децу.

 

Поштовани министре са сарадницима, представљена нам је Стратегија популационе политике у Србији 2018. у којој је пет пута више новца издвојено за подстицање популационе политике, за разлику од 2017. када је за те мере било издвојено 130 милиона динара. То ће ове године износити 566 милиона динара.

Влада Републике Србије донела је Стратегију и мере за подстицај популационе политике, национални вид борбе за повећање наталитета, који укључује три нивоа – први је финансијски, затим, уклања административне проблеме, а пример нам је Пројекат „е –беба“, као и усклађивање рада и родитељства.

Да би се млади парови одлучили на родитељство, потребно је упошљавање младих жена без условљавања да ли су рађале или желе да рађају, регулисати питање породиљског боловања, да жене не страхују од отказа или смањења плате, затим могућност усклађивања рада и родитељства. Подразумева се и скраћено радно време за остварене родитеље, бесплатни уџбеници, сервиси за децу.

Чињеница је да се чак 400.000 парова бори са стерилитетом. Омогућена су три покушаја за мајке до 42 године живота од стране Републичког фонда, али не треба занемарити ни напоре локалних управа, које из својих буџета издвајају значајна средства за парове, поготово за оне парове који не могу то право да остваре преко Републичког фонда.

Значи, ово је тек почетак, јер нам следе нови закони о здравственом осигурању и наставак мера које ће употпунити ову стратегију.

Посланичка група ће гласати у дану за гласање за ове законе.

 

Категорије: Посланичка група